Otsing

05/2012 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Aga Jaakob ütles: "Enne müü mulle oma esmasünniõigus!"... Siis ütles Jaakob: "Vannu mulle enne!" Ja ta vandus temale ning müüs oma esmasünniõiguse Jaakobile. Ja Jaakob andis Eesavile leiba ja läätseleent; ja tema sõi ja jõi, tõusis üles ja läks ära. Nii vähe hoolis Eesav esmasünniõigusest... Ja ta nägi und, ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse, ja ennäe, Jumala inglid astusid seda mööda üles ja alla. Ja vaata, Issand seisis tema ees ning ütles: ... Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal kuhu sa lähed, ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud...." (1Ms 25 – 28)

.

Esmasünniõigus

Jaakob on põgenemas oma venna Eesavi kättemaksu eest. Kõik oli saanud alguse esmasünniõigusest. Esmasündinud poeg pidi saama päranduseks topeltosa kõigest, mida isa omas. "Andes temale kaks osa kõigest, mis tal on olemas, sest too on tema mehejõu esimene vili; tolle päralt on esmasünniõigus." (5Ms 21:17). Ei tohi unustada, et Vana Testamendi ajastu kujutlused Jumala õnnistusest kattusid põhiliselt laste, karjade ja maaomandiga seotud rikkustega. Eesav müüs oma esmasünniõiguse läätseleeme eest Jaakobile maha. Uues Testamendis leiame selle kohta Heebrea kirja autori hinnangu: "Taotlege rahu kõigiga ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat, ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks, et keegi ei oleks hooraja ega ka kõlvatu nagu Eesav, kes üheainsa kõhutäie eest andis käest oma esmasünniõiguse." (Hb 12:16)

 

Jaakob sepitseb õnne

Jaakobi kohta aga võinuks öelda koos Heinrich Heinega: „Õnne tähed asuvad meis enestes." Ta oli õnnistuse ja sellega seotud õnne nimel valmis võitlema. Kuid oma ema Rebeka nõuandel ületas ta lubatu piirid ja pettis oma isa Iisakit. Jaakobi igatsused on õilsad, kuid vahendid halvad. Tagajärjeks on venna viha ja põgenemine. Venna õnnistuse vargus paneb ta ühele pulgale Kainiga, kes ka oli sunnitud põgenema. Kuid just põgeniku „piirisituatsioonis" saab ta unes Jumalalt tõelise õnnistuse tõotuse. Me ei tohiks „taeva redelist" luua mingit romantilist kujutlust. Siin annab Jumal oma tõotuse mehele, kes esmasünniõiguse ja sellega seotud välise õnne nimel on patustanud isa ja venna vastu. See ei ole võrreldav Jumala tõotusega, olla ligi väetitele ja hüljatutele, nagu me seda Uues Testamendis sageli kohtame.

 

Tõotus koos tingimusega

Jaakob annab tõotuse: „Kui Jumal on minuga ja hoiab mind teel, mida käin, ja annab mulle leiba ja süüa ja riideid selga ja mina võin rahuga pöörduda oma isakotta, siis on Issand mulle Jumalaks... Ja kõigest, mis sa mulle annad, ma annan sulle täpselt kümnist." Selline tõotus moodustab tähelepanuväärse kontrapunkti Abrahami tingimusteta kuulekusele (1Ms 22:20-22). Selline hoiak vastab ennemini jõukamatesse kihtidesse kuuluvate inimeste hoiakutele elu murdepunktides. See on tüüpiline tõotav vagadus. Inimene annab tõotuse, kuid lisab sellele oma tingimused. See tingimuslik „kui" näitab, et me kõik lähtume kuidagi oma loomupärasest jumalakäsitlusest.

 

Jumal õnnistab Jaakobit

Jumal ei tõuka meid sellepärast veel kõrvale. Ta sekkub ise ja lammutab aja möödudes meie naiivsed kujutlused sellest, millised peaksid olema meie õnne eeldused. Alles pärast kõiki elu keerdkäike ja võitlusi saab Jaakob uuesti käsu tulla Peetelisse tagasi ja ta täidabki oma ahastuse tunnil antud tõotuse: „Ja Jaakob ütles oma perele ja kõigile, kes olid koos temaga: "Kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on, ja puhastage endid ning vahetage riided! Ja me võtame kätte ning läheme üles Peetelisse ja teeme sinna altari Jumalale, kes mind kuulis mu ahastuse ajal ja oli minuga teel, mida käisin."" (1Ms 35:2-3) Jumala vastus on: "Mina olen Kõigeväeline Jumal. Ole viljakas ja paljune! Sinust saab rahvas, jah, rahvaste hulk, ja sinu niudeist tulevad kuningad. Ja maa, mille ma andsin Aabrahamile ja Iisakile, ma annan sinule; ka sinu soole pärast sind ma annan selle maa." (1Ms 35:11-12)

 

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Millised on meie kujutlused õnneliku elu välistest tingimustest?
  2. Kas Jumal aktsepteerib meie õnnekujutlusi?
  3. Kas me peaksime Jumalale midagi tõotama?
  4. Kas me võime Jumalale tingimusi seada?
  5. Mis on vajalik, et me saaksime õnnelikuks?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke