Otsing

05/2012  Joosep Tammo17 saaremaa grupis, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Ja Joosep viidi alla Egiptusesse... Aga Issand oli Joosepiga ja tema oli mees, kellel kõik asjad korda läksid ja ta elas oma isanda, egiptlase kojas. Ka tema isand nägi, et Issand oli temaga ja et kõik, mis ta tegi, laskis Issand tema käes korda minna. Ja Joosep leidis armu tema silmis ning teenis teda; ja ta pani tema oma koja üle, ja kõik, mis tal oli, ta andis tema kätte. Ja sellest ajast peale, kui ta oli pannud tema oma koja üle, ja kõige üle, mis tal oli, Issand õnnistas egiptlase koda Joosepi pärast, ja Issanda õnnistus oli kõigega, mis tal oli kojas ja väljal...

Joosep ütles vaaraole: „See ongi see asi, mis ma vaaraole rääkisin: mida Jumal kavatseb teha, seda on ta vaaraole näidanud. Vaata, tuleb seitse aastat, millal on suur küllus Egiptusemaal. Aga neile järgneb seitse näljaaastat, mil Egiptusemaal ununeb kõik küllus ja näljahäda ulatub üle kogu maa... Ja nüüd vaarao vaadaku välja üks mõistlik ja tark mees ja seadku Egiptusemaa üle. Vaarao tehku nõnda: pangu ülevaatajad maale ja lasku Egiptusemaad maksta viiendikku neil seitsmel külluseaastal. Ja kogutagu kõik nende tulevaste heade aastate toidus ja varutagu vilja linnadesse vaarao käe alla toiduseks ning säilitatagu seda. See vili olgu maale tagavaraks seitsmeks nälja-aastaks, mis tulevad Egiptusemaale, et maad ei tabaks näljaajal hukatus.." (1Ms 39 – 41)

.

Jumala valik

Vanas Testamendis on Joosep Aabrahami ja Jaakobi järel kolmas suur näide Jumala juhtimisest üksikinimeste elus. Ta elu näitab meile ka seda, kuidas Jumalalt saadud kutsumus, hoolimata vastasseisudest ja välisest ebaõnnest, siiski teostub. Jumala õnnistus Joosep elus seisneb esmalt erilises vaimuannis, mille sära valgustab kogu maad.

 

Joosep hoolib teistest

Milline on aga Joosepi enda panus sellele „armuseisundile"? Vastus võiks olla – Joosepi avatud hoiak võõra maa muredele. Ta ei hoia oma võimet unenägusid seletada ja majanduselu planeerida iseendale. Inimese plaanid ja Jumala ettenägevus ei vastandu. Vastupidi – Jumala ettenägevus seisneb selles, et ta laseb Joosepil tulevasi sündmusi ette näha ja inimestel vajalikke ettevaatusabinõusid tarvitusele võtta. Inimesepoolne elu vajaduste plaanipärane kindlustamine kuulub Jumala juhtimise ja õnneliku elu ning kordamineku juurde. „Kindlustamatus", nagu Joosepi vennad seda kõrbes kogesid (1Ms 42jj), näib seevastu Jumala karistusena.

 

Joosepi põhimõttekindlus

Tänases kontekstis paistab silma Joosepi printsipiaalsus abielutruuduse käsust kinnipidamises. Samas peame tänapäevaseid ühiskondliku elu korralduse mõõdupuid arvestades tõdema, et suurejooneline majanduselu planeerimine tõi kaasa ka ühiskondliku ebavõrdsuse kasvu: „Siis Joosep ostis vaaraole kogu Egiptuse põllumaa, sest egiptlased müüsid igaüks oma põllu, seepärast et nälg ahistas neid. Nõnda sai maa vaarao omaks. Ja ta tegi rahva tema orjaks, Egiptuse ühest äärest teiseni." (1Ms 47:20j) Nii ei kujunenud hea planeerimine siiski hädaaegade lõpuks, vaid selle uueks vormiks. Ometi sai egiptuse rahva ja Joosepi pere elu päästetud. Jaakob ja Joosep on ennemini Jumala armu kui inimese õigluse näited. Võib-olla just sellepärast Uus Testament tõstab esile usu eeskujuna üksnes Aabrahami.

 

Hoolitsus teiste eest

Joosepi nimega seostub Piiblis suurejooneline võitlus näljahädaga. Ristikoguduse ajaloos nimetati hiljem „teiseks Joosepiks" Kaisarea piiskoppi Basiliust, kes asutas Kaisarea väravate taga terve hospiitside linnaku, kus organiseeriti näljahädaliste ulatuslikku abistamist. Joosep on jäänud aga tänini majanduselu targa planeerimise eeskujuks. Tema kohta võib öelda Alexandre Dumas noorema sõnadega: „Õnnelikum kui õnnelik on see, kes teisi õnnelikuks teeb."

 

Õnnekindlustus?

Lisaks eelpool öeldule võiksime küsida, kas kuidagi on võimalik õnne tulevaste päevade varuks hoiustada? Õnn on ju alati siin ja praegu, ning sageli ootamatu nagu suur saak või ikaldus. Ometi on elu õnnelikke tunde võimalik tänulikult meenutada. Seda sisemist rikkust ei saa meilt tuleviku katastroofidki röövida. Selline hoiak aitab püsida Jumala armus ka keset isiklikke ja ühiskondlikke kriise. Isikliku õnne kogemused valgustavad ja annavad jõudu ka tuleviku päevadel.

 

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Mis oli Joosepi õnne eelduseks?
  2. Kuidas on unenäod sinu elu mõjutanud?
  3. Milles väljendus õnn Joosepi elus?
  4. Millises vahekorras on meie elus Jumala ettehooldus ja meile endile antud tarkus elu korraldada?
  5. Kui palju on võimalik majanduselu juhtida?
  6. Kas on võimalik õnne tulevikuks varuda?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke