Otsing

07-08/2012  Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Sest armastus on tugev nagu surm
armukadedus julm nagu surmavald.
Selle lõõsk on tulelõõsk,
selle leegid Issanda leegid.
Armastust ei suuda
kustutada suured veed
ega uputada jõed.
Kui keegi annaks armastuse eest
kõik oma koja vara,
oleks ta tõesti naeruväärne!" (Ül 8:6-7)

Piibli suured laused nagu „kui ma kõik oma vara ära jagaksin" (1Kr 13:3) ja „Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid. Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle" (Mt 13:45-46) viitavad armastusele, mis ei saa olla seotud väärtushinnangute kõige madalama tasemega. Enamus inimesi vajab rohkem armastust kui nad suudavad kujutleda. Just sellepärast kõneldakse Ülemlaulus mõistu millestki enamast kui inimestevahelised erootilised tunded.

.


Ühest küljest on elu oma avaldustes rajatud elementaarsetele vajadustele. Inimelu eeldab toitu (vt 1Ms 25:30jj), peavarju, riideid, turvatunnet jne. „Aga saatan vastas Issandale ning ütles: „Nahk naha vastu, ja mees annab kõik, mis tal on, oma hinge eest."" (Ii 2:4) Teisest küljest ütleb Jeesus: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust." (Mt 4:4)
See, mis muudab Jumala Sõna nii erakordseks, on Jumala armastus. Issand ilmutas ennast Iisraelile Jumalana, kelle armastus on tugevam kui isal ja emal oma laste või mehel ja naisel oma abikaasa vastu. Jumal iseenesest „on armastus" (1Jh 4:8,16), kes annab ennast täielikult ja mingit vastutasu nõudmata. Tema armastus on „tugevam kui surm". See püha armastus on valmis andma kõik. „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks." (Jh 3:16-17) Meie jaoks tähendab see püsivat vajadust tema sõnu kuulata.
Armastuse kõrgem väärtus seisneb selles, et see on rohkem kui enesealalhoiu tung. Kuigi kõige maisemal tasemel sisaldab see alati ka liigi alalhoiu tungi. Nii egoistlik ja enesekeskne kui see vahel lihalikus mõttes ka poleks, püüdleb ta siiski kellegi teise ja millegi suurema poole. Mitte varandused ja asjad, vaid teine inimene on tõelise armastuse eesmärk ja kese. Just selletõttu kujuneb maine armastus Piiblis kõnekaks võrdumiks Jumala armastusele. Samas ei tohi me unustada, et eros ei ole ainult agapele viitav võrdum, vaid ka Looja poolt antud loomulik tung, mis on osa jumalikust ennastohverdavast armastusest. Ta on tugev nagu surm. Just sellepärast loeme me laulatustel ka „Armastuse ülemlaulu", 1.Korintose kirja 13. peatükki.
Piibel ei soosi ei erootilise ega vaimse armastuse monomaaniat, vaid kõneleb elust ja armastusest mitmetahuliselt ja kõikehõlmavalt. Jumal taotleb oma armastuses meie õnne selle kõige avaramas mõttes. Sellepärast võime öelda koos püha laulikuga: „Kui palju on sinu töid, Issand! Sa oled nad kõik teinud targasti. Maa on täis sinu looduid." (Ps 104:24)KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Kuidas me suhtume Ülemlaulu erootilisse alatooni?
  2. Milliseid erootilisi pilte Piibel inimese ja Jumala suhte kirjeldamiseks veel kasutab?
  3. Milline peaks olema meie käsitlus elu vajadustest?
  4. Millisel kohal on meie elus erootilised vajadused?
  5. Kuidas me reageerime üleerotiseeritud ühiskonna väljakutsetele?
  6. Millisel kohal on meie elus armastus Jumala vastu?
  7. Millest me tunneme, et Jumal meid armastab?

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke