Otsing

07-08/2012  Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

"Õndsad on need, kes on vaimus vaesed,
sest nende päralt on taevariik.
Õndsad on kurvad,
sest neid lohutatakse.
Õndsad on tasased,
sest nemad pärivad maa.
Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele,
sest nemad saavad küllaga.
Õndsad on halastajad,
sest nende peale halastatakse.
Õndsad on puhtad südamelt,
sest nemad näevad Jumalat.
Õndsad on rahutegijad,
sest neid hüütakse Jumala lasteks.
Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse,
sest nende päralt on taevariik.
Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja
taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse." (Mt 5:3-11)

Sõna „õndsad" võib vabalt tõlkida ka sõnaga „õnnelikud" (makarios'e vastand võiks olla ka „häda"). Jeesus Kristus juhatab oma Mäejutluses meile kätte tee, mis viib igavesele õnnele – õndsusele. Ühtlasi on siin meile antud Jeesuse kuulutuse kese, mis võtab kokku Jumala arvukad tõotused, mida ta on andnud Aabrahamist alates.

.


On tõenäoline, et algselt seisis Jeesuse jutluses sellel kohal lihtsalt „vaesed" (Lk 6:20). Seega „vaimus vaesed" (Mt 5:3) võib olla hilisem laiendus, mis aga vastab prohvet Jesaja sõnumile Jumalalt: „Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid." (Js 57:15) Sama tonaalsuse leiame me ka Psalmides (Ps 34:19). Meile tähendab see seda, et mõlemad versioonid on olulised: vaesed on õndsad nii kitsamas kui laiemas mõttes, nii ihulikus kui vaimses tähenduses.
Näiteks tölneritele, kes olid ülekohtused rikkurid, lähenes Jeesus teistel põhjustel kui vaestele. Just selle avatuse tõttu võib esimest õndsakskiitmist pidada sissejuhatuseks kõigile järgnevatele õndsakskiitmistele.17 partnerite piiblid
Me näeme siin kahte mõttelaadi, mis tol ajal ja tänagi on aktuaalsed: üks on aristokraatlik seisuslik mõttelaad ja teine on kõige selle, millest tuntakse end elus ilmajäetuna, küüniline põlgamine. „Kodanlike" väärtuste tunnustamine ei tähenda ainult rikaste ja vaeste, isandate ja sulaste vastandamist, vaid ka loomulikuna näiva brutaalse olelusvõitluse õigustamist nende väärtuste nimel. Vastandina sellele mõtleb Jeesus elus varju jäänutele ja kuulutab nad õndsaks. Kuid nad pole õndsad oma vaesuse, hädade ja nõrkuste tõttu, sest see oleks küüniline. Nad on õndsad, sest Jumal hoolitseb nende õiguse eest.
Muidugi võidakse „kristlikku moraali" mõista „nõrkade moraali ja salavihana", nagu Friedrich Nietzsche seda tegi. Kuid see polnud Jeesuse mõte. Tema tahtis vaeseid, kurbi, näljaseid ja januseid aidata, päästa, mitte lihtsalt lohutada. See tähendab, et õndsakskiitmiste tõotusi ei tohi lükata „eskatoloogilisse" tulevikku. Mäejutluse õndsakskiitmised on sama realistlikud ja tõsiseltvõetavad nagu Piibli üleskutse vaenlasi armastada.
Kindlasti ületavad õndsakiitmised inimeste loomulikke võimeid, kuid samas kõnelevad nad Jumala suurusest ja tahtest, mis ootab mitte ainult taevas, vaid ka maapeal teostumist. Siin näidatakse meile Jeesuse tõelist palet ja ehedat kristlikku elu. Ühtlasi antakse siin meile vastus meie inimlikule õnnetaotlusele, mis on meie kõigi südameis. Neid püüdlusi saab viimselt rahuldada vaid Jumal ise. Ta mitte ainult ei näita elu kaunimat poolt, vaid paneb meid samas ka oluliste kõlbeliste valikute ette, innustades meid igas olukorras armastama ja otsima tema tahet.KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Milline on minu kujutlus õnnest vaesuses, kurbuses, hädas ja tagakiusamistes?
  2. Kuidas on kaasaegne olelusvõitlus õnne nimel meid mõjutanud?
  3. Milliseid poliitilisi alternatiive pakub selles küsimuses kaasaegne ühiskond?
  4. Mida tähendab „vaimus vaene" olemine kaasajal?
  5. Mida ma saaksin teha, et Jeesuse poolt antud tõotused teostuksid kaasaja maailmas?
  6. Mida teeb Jumal, et teha meid õnnelikuks?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke