Otsing

07-08/2012  Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

"Õndsad on need, kes on vaimus vaesed,
sest nende päralt on taevariik.
Õndsad on kurvad,
sest neid lohutatakse.
Õndsad on tasased,
sest nemad pärivad maa.
Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele,
sest nemad saavad küllaga.
Õndsad on halastajad,
sest nende peale halastatakse.
Õndsad on puhtad südamelt,
sest nemad näevad Jumalat.
Õndsad on rahutegijad,
sest neid hüütakse Jumala lasteks.
Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse,
sest nende päralt on taevariik.
Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja
taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse." (Mt 5:3-11)

Sõna „õndsad" võib vabalt tõlkida ka sõnaga „õnnelikud" (makarios'e vastand võiks olla ka „häda"). Jeesus Kristus juhatab oma Mäejutluses meile kätte tee, mis viib igavesele õnnele – õndsusele. Ühtlasi on siin meile antud Jeesuse kuulutuse kese, mis võtab kokku Jumala arvukad tõotused, mida ta on andnud Aabrahamist alates.

.


On tõenäoline, et algselt seisis Jeesuse jutluses sellel kohal lihtsalt „vaesed" (Lk 6:20). Seega „vaimus vaesed" (Mt 5:3) võib olla hilisem laiendus, mis aga vastab prohvet Jesaja sõnumile Jumalalt: „Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid." (Js 57:15) Sama tonaalsuse leiame me ka Psalmides (Ps 34:19). Meile tähendab see seda, et mõlemad versioonid on olulised: vaesed on õndsad nii kitsamas kui laiemas mõttes, nii ihulikus kui vaimses tähenduses.
Näiteks tölneritele, kes olid ülekohtused rikkurid, lähenes Jeesus teistel põhjustel kui vaestele. Just selle avatuse tõttu võib esimest õndsakskiitmist pidada sissejuhatuseks kõigile järgnevatele õndsakskiitmistele.17 partnerite piiblid
Me näeme siin kahte mõttelaadi, mis tol ajal ja tänagi on aktuaalsed: üks on aristokraatlik seisuslik mõttelaad ja teine on kõige selle, millest tuntakse end elus ilmajäetuna, küüniline põlgamine. „Kodanlike" väärtuste tunnustamine ei tähenda ainult rikaste ja vaeste, isandate ja sulaste vastandamist, vaid ka loomulikuna näiva brutaalse olelusvõitluse õigustamist nende väärtuste nimel. Vastandina sellele mõtleb Jeesus elus varju jäänutele ja kuulutab nad õndsaks. Kuid nad pole õndsad oma vaesuse, hädade ja nõrkuste tõttu, sest see oleks küüniline. Nad on õndsad, sest Jumal hoolitseb nende õiguse eest.
Muidugi võidakse „kristlikku moraali" mõista „nõrkade moraali ja salavihana", nagu Friedrich Nietzsche seda tegi. Kuid see polnud Jeesuse mõte. Tema tahtis vaeseid, kurbi, näljaseid ja januseid aidata, päästa, mitte lihtsalt lohutada. See tähendab, et õndsakskiitmiste tõotusi ei tohi lükata „eskatoloogilisse" tulevikku. Mäejutluse õndsakskiitmised on sama realistlikud ja tõsiseltvõetavad nagu Piibli üleskutse vaenlasi armastada.
Kindlasti ületavad õndsakiitmised inimeste loomulikke võimeid, kuid samas kõnelevad nad Jumala suurusest ja tahtest, mis ootab mitte ainult taevas, vaid ka maapeal teostumist. Siin näidatakse meile Jeesuse tõelist palet ja ehedat kristlikku elu. Ühtlasi antakse siin meile vastus meie inimlikule õnnetaotlusele, mis on meie kõigi südameis. Neid püüdlusi saab viimselt rahuldada vaid Jumal ise. Ta mitte ainult ei näita elu kaunimat poolt, vaid paneb meid samas ka oluliste kõlbeliste valikute ette, innustades meid igas olukorras armastama ja otsima tema tahet.KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Milline on minu kujutlus õnnest vaesuses, kurbuses, hädas ja tagakiusamistes?
  2. Kuidas on kaasaegne olelusvõitlus õnne nimel meid mõjutanud?
  3. Milliseid poliitilisi alternatiive pakub selles küsimuses kaasaegne ühiskond?
  4. Mida tähendab „vaimus vaene" olemine kaasajal?
  5. Mida ma saaksin teha, et Jeesuse poolt antud tõotused teostuksid kaasaja maailmas?
  6. Mida teeb Jumal, et teha meid õnnelikuks?

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke