Otsing

09/2012  Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega. Ja Jeesus ütles neile vastuseks: "Kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti. Või arvate, et need kaheksateist, kelle peale langes Siiloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti." (Lk 13:1-3)

Kliimamuutused on jõudnud koduaeda ja kodutänavale. Päev-päevalt näeme telepildis üha enam uudiseid ohustatud, põgenemas ja näljas inimestest. Üleujutused, tornaadod, põud ja ikaldused kuuluvad argipäeva sõnumite hulka. Teadlased ja poliitikud kutsuvad meid "meelt parandama" ja oma elulaadi muutma. Kuidas me kristlastena kõigesse sellese peaksime suhtuma?

.

„Ime ei ole mitte see, et see õnnetus tabas neid, vaid see, et see ei tabanud teid."

Jeesus puudutab siin oma kaasaegsete hulgas laialt levinud suhtumist, et õnnetus, eriti enneaegne surm, on kindlasti karistus mingi patu eest. „Sest patu palk on surm." (Rm 6:23) Jeesus ei eita õnnetuse ja karistuse vahelist seost, kuid korrigeerib sellist vaadet ja asetab esikohale meeleparanduse vajaduse. Tema sõnum on: "Ime ei ole mitte see, et see õnnetus tabas neid, vaid see, et see ei tabanud teid." Ta ei tee tagantjärele oletusi, tema pilk on suunatud tulevikku. "Kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti" (s. 3 ja 5) Meeleparandus ja valvamine võib tulevasi õnnetusi ära hoida. "Ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad..." (Jh 9:3)17 astrid teekel t6nu karu

Suuremas – rahvuse, linna, Jeruusalemma – kontekstis võib kehtida see, mida Friedrich Schleiermacher on öelnud: "Samal määral kui patt kasvab kogu inimsoo elus, kasvab ka kurjus ja selle tagajärjed, nii et sageli peavad lapsed ja lapselapsed kahetsema oma vanemate patte. Patu kahanedes kahaneb ka sellega kaasnev kuri... Niipalju kui on pattu, samapalju on ka sellega kaasnevat kurja." (Schleiermacher: Der christliche Glaube, § 77,1). Seejuures tuleks kindlasti teha vahet looduskatastroofide ja ühiskondlike katastroofide vahel. Meie teema puudutab eriti teravalt just viimaseid. Vaadeldav evangeeliumi tekst esitab meile mõlemad, nii ühiskondliku kui looduskatastroofi. Kuid Jeesus leiab, et mõlemad annavad põhjust meeleparanduseks. Mõlemad sisaldavad uusi võimalusi.

Ta annab mõtte nii pimedalt sündinu elule kui Laatsaruse haigusele ja surmale – "temas peavad avalikuks saama Jumala teod" (Jh 9:3; 11:4). Olulisem kui karistav õiglus on evangeeliumi tervendav ja parandav vägi.
Niisiis meie suhtumine sellistesse sündmustesse peaks olema ettepoole suunatud. Inimkonna ajalugu näitab liikumist looduskatastroofidelt ühiskondlike katastroofide ja kurjuse kasvu suunas. Eriti sai see selgeks pärast ABC relvade kasutusele võttu. Üleskutse meeleparandusele on muutunud veelgi mõistetavamaks.
Järgnevas võrdumis viljatust viigipuust (Lk 13:6-9) on Jeesuse pilk suunatud taas ettepoole. Viinamäe aedniku sõna: "Isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber lõikan ja talle sõnnikut panen, ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma..." (s. 8) näitab meile Jeesuse suhtumist. Samas on Jumala arm ajaliselt piiritletud. Mitte looduse igavene ringlus – "igal aastal jälle" vaid Jumal võib panna armuajale ajalise piiri. Ajaline piir annab põhjust ehitada paremaid, kuid mitte taevani ulatuvaid torne (vrd 1Ms 11:1-9), see annab meie meeleparandusele vajaliku tõsiduse.
Niisiis kui inimkond tahab lähenevaid katastroofe vältida, siis ainukeseks tõeliseks alternatiiviks on meeleparandus. Maise Jeruusalemma saatus on meile kõigile hoiatavaks märgiks. Kuid Jeesus peab silmas uut Jeruusalemma, milleks me valmistume.KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Miks me katastroofide ja õnnetuste puhul mõtleme kohe karistusele?
  2. Kas saab vahet teha loodus- ja ühiskondlike katastroofide vahel?
  3. Kas on erinevusi meie kujutluses meeleparandusest loodusõnnetuse ja inimeste poolt põhjustatud õnnetuse vahel?
  4. Miks on katastroofi olukorras nii raske mõelda meeleparandusele?
  5. Kas olemasolev maailm on lõputult parandatav?
  6. Miks me peaksime mõtlema Kristuse taastulekule ja viimasele kohtule sellistes olukordades?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke