Otsing

10/2012

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor„Ja Issand ütles Aabrahamile: „Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!" (1Ms 12:1-3)

Juba antiikajal leiti, et inimene on ainus olend, kellel on keel ja mõtlemisvõime ja kes suudab ning tahab oma elu mõtet sõnastada. Kuid milles see mõte seisneb, kas on olemas universaalset elu mõtet või on igal inimesel oma elu mõte ja kutsumus? Kas inimene ise, ühiskond või Looja annab meile elu mõtte või seda polegi võimalik leida? Vaadelgem neid ja teisi küsimusi lähemalt erinevate Piibli isikute eluloo valgel.

Kuid enne veel on hea küsida: Mis on elu? Väike entsüklopeedia leiab, et elu on mateeria liikumise eriliselt keeruline vorm. Kuid see definitsioon ei ütle midagi elu mõtte ja väärtuse kohta. Piibel ütleb, et elu on Jumala and lühikeseks perioodiks: „Alasti olen ma emaihust tulnud ja alasti pöördun ma tagasi! Issand on andnud ja Issand on võtnud; Issanda nimi olgu kiidetud!" (Ii 1:21) Täna me oleme siin ja homme meid enam ei ole.

.

Elu mõtteks ja kutsumuseks kujuneb siin Jumalale meelepärase ja täiusliku otsimine.

Aabraham, keda nimetatakse ka kõigi usklike usuisaks, on siin meile heaks näiteks. Enne kui ta ilmub Piibli sündmuste areenile kõneldakse Paabeli torni ehitajatest, kes püüdsid pattulangusest tingitud hajumist ja ühise mõtte puudumist ületada torni ehitamisega. Nad ütlesid üksteisele: "Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma!" (1Ms 11:4) Aabraham esindab aga radikaalselt teistsugust vaimset hoiakut. Ta kuuleb Jumala kutset ja asub teele, et jõuda tõotatud maale. Apostel Paulus ütleb: „Aabraham uskus Jumalat, ja see arvestati talle õiguseks." (Rm 4:3) Tänu sellele uuele vaimsele hoiakule kujuneb Aabraham uut elu mõtet kandva inimese eeskujuks.

Nii nagu Siinai lepingule eelnes väljumine Egiptusest, nii eelneb Aabrahamiga tehtud lepingule samasugune riskantne väljaminek – rännak tundmatusse. Riski ja võidu seos on piibellik alternatiiv inimlikule kõrkusele. Selle asemel, et Jumalat kiusata, tuleks tema poolt antud kutse ja läkitus vastu võtta. Piibel ei propageeri mugavat ja leiget, hirmunud ja tardunud elulaadi. Jumala tahe on, et me kasvaksime suuremates ülesannetes ja väljakutsetes.

Inimelu mõte laiemalt ja kristlaseks olemise mõte eriti väljendub siin pildis rändurist. Usuisad Aabraham, Iisak ja Jaakob olid nomaadid. Kuid nende elulaad ei andnud nende elule veel mõtet. Kodutus ja juurtetus ei tee meist veel usuisasid. Kain oli kodutu ja tagaaetud lindprii oma patu pärast. Mõnestki on kaasajal mammonale elu pühendades saanud kodutu. Kuid Aabraham jättis oma isakodu Jumala kutset ja tõotust vastu võttes.

Käsk oma isakodust välja minna tähendas ühtlasi käsku lahti öelda vere ja maaga, perekonna ja suguvõsaga seotud ebajumalatest. Uues Testamendis täitub see Jeesuse sõnades: „Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama." (Jh 4:23-24) Sellisele hoiakule on võõras rassismi ja rahvuskiriku idee.

Tee võõrsile võib toimuda aga ka puht sisemiselt – see võib olla lahutus vaimulikku arengut piiravatest mõtte- ja käitumismallidest. „Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik." (Rm 12:2) Elu mõtteks ja kutsumuseks kujuneb siin Jumalale meelepärase ja täiusliku otsimine.

Meid ohustab ilmalikustumine, mis ehitab oma sooja riskideta pesa, kuhu ligimesel ega Jumalal pole ruumi. Jeesus aga ütleb: „Kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle, ja kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles." (Lk 17:33) Aabraham leidis oma elu mõtte Jumala läkituses ja tõotustes. Tema järeltulijad leidsid usuisa elu mõttes universaalse tähenduse oma elule ja tulevikule. Jumala kutse Abrahamile hoiab tänaseni nii vana kui uue lepingu Jumala rahva koos.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Kas on olemas mingit universaalset elu mõtet?
2. Kas piisab kui mu elul on isiklik mõte ja eesmärk?
3. Mis juhtub kui elan ilma elu mõtteta?
4. Mis tagajärjed on sellel, kui võtame Jumala läkituse vastu ja asume teele nagu Aabraham?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke