Otsing

12/2012 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

"Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!" (Lk 10:27)

Seadusetundja esitas Jeesusele iga ajastu tüüpilise küsimuse: "Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?" (Lk 10:25) Ta sai kristlasele tavapäraselt tuttvana tunduva vastuse: armasta Jumalat ja oma ligimest nagu iseennast. Evangelist Johannes kinnitab seda topeltkäsku: "Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus." (1Jh 4:7-8)

.


Seadusetundja küsimus asetab "armastuse topeltkäsu" aga elu mõtte ja eesmärgi konteksti. "Mida ma pean tegema, et pärida igavest elu?" Jeesuse vastus jaatab eesmärki, kuid tõstab esile, mil viisil me sellele eesmärgile saame läheneda. Teel olemise viis – armastus – on sama oluline kui eesmärk ise. Kuid ka armastus ise ei saa olla ükskõik milline.
Esiteks peab see tulema "kogu südamest". Stoikud olid õpetanud afektitust või maist ükskõiksust kõige elava suhtes. Teiseks peab Jumala Sõna silmas kogu inimest – vaimu, hinge ja ihu, sellepärast peab armastus olema emotsionaalne, jõuline, kuid samas mõistuspärane.
Jeesuse armastuse topeltkäsk muutis kristluse antiikmaailma muutvaks jõuks. See oli erinev Aristotelese õiglusele rajatud eetikast, mis püüdis inimese egoismi reguleerida. See erines ka stoikute reserveeritud ja kaasinimeste suhtes jahedast intellektuaalsusest. Siin ei põgenetud ka epikuurlastele omaselt oma väiksesse sõprade ringi.
Kristlus kuulutab, et elu suurim eesmärk – igavikulisus – on saavutatav vaid Jumalale ja abivajavatele inimestele pühendudes. Näiteks, kui Aleksandriat tabas aastal 259 katk, siis kirjutas piiskop Dionysius: "Enamus meie vendadest ei hoolinud oma isikust suure ligimesearmastuse tõttu ja hoidsid kindlalt kokku. Nad külastasid kartmatult haigeid, hoolitsesid nende eest Kristuse nimel ja lahkusid rõõmsalt koos nendega elust... Paljud surid pärast seda, kui nad teisi olid hoolitsusega elule aidanud... Nii surid väärikamad meie vendadest, mõned presbüterid, diakonid ja tunnustatud ilmikud... Paganate juures võis märgata aga vastupidist. Nad tõukasid endi hulgast välja need, kes haigestusid, põgenesid vara kaasa haarates, heitsid poolsurnud tänavaile ja jätsid nad matmata maha." Nii täitusid apostel Pauluse sõnad: "Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu!" (1Kr 10:24) Jeesuse sõnum mõjus antiikses maailmas, mida nimetatakse ka „isekuse maailmaks", vabastavalt ja tervendavalt. Kaasaegne maailm mitte ainult ei soosi sellist individualismi, vaid lausa kohustab uskuma eelkõige iseendasse!
Kristuse käsk ühendab aga usu inimese igavikulisusse usuga inimesse meis ja meie kõrval. Ilma asjata ei ütle kuningate Kuningas igavikus õigetele: "Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde... Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle!" (Mt 25:35-40)
Sellel armastuse teekonnal kohtame me jõuluajal karjaseid ja tarku hommikumaalt, et avastada koos nendega elu valgus – lapsuke sõimes. Jeesuse sündi tähistades peaksime ikka ja jälle küsima: mil viisil? Kas armastuses või osteldes?

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Mis mõttes on igavene elu meie elu eesmärk?
2. Kas eesmärk pühitseb tee?
3. Kas armastus saab olla eesmärk omaette?
4. Mida tähendab Jumala armastamine mõistusega?
5. Millises vahekorras on iseenese armastus ligimesearmastusega?
6. Kuidas ligimesearmastus muuta globaliseeruvas maailmas "kaugete" armastuseks?
7. Mis takistab meid Jumalat armastamast?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke