Otsing

12/2012 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

"Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!" (Lk 10:27)

Seadusetundja esitas Jeesusele iga ajastu tüüpilise küsimuse: "Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?" (Lk 10:25) Ta sai kristlasele tavapäraselt tuttvana tunduva vastuse: armasta Jumalat ja oma ligimest nagu iseennast. Evangelist Johannes kinnitab seda topeltkäsku: "Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus." (1Jh 4:7-8)

.


Seadusetundja küsimus asetab "armastuse topeltkäsu" aga elu mõtte ja eesmärgi konteksti. "Mida ma pean tegema, et pärida igavest elu?" Jeesuse vastus jaatab eesmärki, kuid tõstab esile, mil viisil me sellele eesmärgile saame läheneda. Teel olemise viis – armastus – on sama oluline kui eesmärk ise. Kuid ka armastus ise ei saa olla ükskõik milline.
Esiteks peab see tulema "kogu südamest". Stoikud olid õpetanud afektitust või maist ükskõiksust kõige elava suhtes. Teiseks peab Jumala Sõna silmas kogu inimest – vaimu, hinge ja ihu, sellepärast peab armastus olema emotsionaalne, jõuline, kuid samas mõistuspärane.
Jeesuse armastuse topeltkäsk muutis kristluse antiikmaailma muutvaks jõuks. See oli erinev Aristotelese õiglusele rajatud eetikast, mis püüdis inimese egoismi reguleerida. See erines ka stoikute reserveeritud ja kaasinimeste suhtes jahedast intellektuaalsusest. Siin ei põgenetud ka epikuurlastele omaselt oma väiksesse sõprade ringi.
Kristlus kuulutab, et elu suurim eesmärk – igavikulisus – on saavutatav vaid Jumalale ja abivajavatele inimestele pühendudes. Näiteks, kui Aleksandriat tabas aastal 259 katk, siis kirjutas piiskop Dionysius: "Enamus meie vendadest ei hoolinud oma isikust suure ligimesearmastuse tõttu ja hoidsid kindlalt kokku. Nad külastasid kartmatult haigeid, hoolitsesid nende eest Kristuse nimel ja lahkusid rõõmsalt koos nendega elust... Paljud surid pärast seda, kui nad teisi olid hoolitsusega elule aidanud... Nii surid väärikamad meie vendadest, mõned presbüterid, diakonid ja tunnustatud ilmikud... Paganate juures võis märgata aga vastupidist. Nad tõukasid endi hulgast välja need, kes haigestusid, põgenesid vara kaasa haarates, heitsid poolsurnud tänavaile ja jätsid nad matmata maha." Nii täitusid apostel Pauluse sõnad: "Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu!" (1Kr 10:24) Jeesuse sõnum mõjus antiikses maailmas, mida nimetatakse ka „isekuse maailmaks", vabastavalt ja tervendavalt. Kaasaegne maailm mitte ainult ei soosi sellist individualismi, vaid lausa kohustab uskuma eelkõige iseendasse!
Kristuse käsk ühendab aga usu inimese igavikulisusse usuga inimesse meis ja meie kõrval. Ilma asjata ei ütle kuningate Kuningas igavikus õigetele: "Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde... Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle!" (Mt 25:35-40)
Sellel armastuse teekonnal kohtame me jõuluajal karjaseid ja tarku hommikumaalt, et avastada koos nendega elu valgus – lapsuke sõimes. Jeesuse sündi tähistades peaksime ikka ja jälle küsima: mil viisil? Kas armastuses või osteldes?

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:
1. Mis mõttes on igavene elu meie elu eesmärk?
2. Kas eesmärk pühitseb tee?
3. Kas armastus saab olla eesmärk omaette?
4. Mida tähendab Jumala armastamine mõistusega?
5. Millises vahekorras on iseenese armastus ligimesearmastusega?
6. Kuidas ligimesearmastus muuta globaliseeruvas maailmas "kaugete" armastuseks?
7. Mis takistab meid Jumalat armastamast?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke