Otsing

01/2013

Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Minge tagasi, mu tütred, minge sest mina olen liiga vana, et minna mehele! ... Kuid Rutt vastas: "Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal. Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki! Issand tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind!"" (Rt 1:1,16j)

Ruti raamatu teema pole üksnes inimlik ustavus, vaid Jumala arm ja kaitse, mis laieneb võõralegi, kes on astunud tema varju alla.

.

Piibli väikese Ruti raamatukese tähendus ei seisne inimliku truuduse ülistamises, millel on ka teatud usuline motivatsioon. Tõsi, sellelgi on siin oma koht. Tähelepanuväärne on, et sellist ustavust oma emanda suhtes näitab üles välismaalane, pealegi moablanna. Mõtlema paneb seegi, et Ruti raamat on lõplikult valminud alles pärast Paabeli vangipõlve kui juudi ühiskond oli rahvusliku puhtuse taastamise teel. Abielud välismaalastega, eriti moabidega, olid rangelt keelatud: "Sel päeval loeti rahva kuuldes Moosese raamatut ja selles leiti olevat kirjutatud, et ammonlane ja moab ei tohtinud iial tulla Jumala kogudusse." (Nh 13:1) Lisaks sellele kõneleb Esra raamat (peatükid 9 ja 10) karmidest aktsioonidest segaabielude vastu. Nii võib Ruti ja samuti Joona raamatus näha omamoodi protestisõnumit juudi kogukonna rahvusliku kitsarinnalisuse ja kapseldumise vastu. Ruti raamatus kirjeldatu tulemusena on kuningas Taaveti sugupuus moablanna (Rt 4:17,22).
Samal ajal kõlab Ruti raamatus sõnum: "Issand tasugu su tegu ja täielik palk tulgu sulle Issandalt, Iisraeli Jumalalt, kelle tiibade alla sa oled tulnud varjule!" (Rt 2:12) Niisiis, selle raamatu teema pole üksnes inimlik ustavus, vaid Jumala arm ja kaitse, mis laieneb võõralegi, kes on astunud tema varju alla.
Kui väike perekondlik osaduskond püüab võidelda läbi elu kriiside, siis ei tähenda see veel vastuolu selle suhtes, kuidas rahvas püüab oma identiteeti säilitada. Perekond ületabki siin rahvuslikud ja verepiirid. Tulemuseks on Jumala toimimise selline avarus, mida leiame alles Uues Testamendis.
Siiski mõned märkused "võõra" positsiooni kohta Iisraeli ühiskonnas. Võõrad, kes elasid keset Iisraeli, olid allutatud mõne Iisraeli suguvõsa pealiku kaitsele. Võõrastel oli kohustus pidada kinni Iisraeli Jumala rahva kommetest. Neid nimetati võõrasteks ja majalisteks (4Ms 35:15), kuid neid ei tohtinud rõhuda ega neile liiga teha (2Ms 22:20). Kuna Jumal armastab ka võõraid, pidid iisraellased, kes ise oli olnud võõrad Egiptuses, neid samamoodi armastama (5Ms 10:18j). Rangelt oli keelatud võõra õiguse väänamine (5Ms 24:17). Iisraeli mehe abielu mõne võõra rahva tütrega oli siiski keelatud, kuid nagu Ruti raamatust näeme, seda siiski esines.
Piibli kaanon on asetanud Ruti raamatu Kohtumõistjate raamatu järele, kuna selle jutustuse sisu kirjeldabki kohtumõistjaile järgnevat ajastut. See oli halastamatu võitluse aeg Tõotatud maale pealetungivate naaberrahvastega. Seda enam üllatab meid seda raamatut iseloomustav hellus ja sõbralikkus inimlikes lähisuhetes. Keset üksikinimeste sõprust ja ustavust võib kuulda Jumala südame armastavat tukset kõigi inimeste vastu.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Kuidas meie suhtume rahvusliku puhtuse küsimusse?
  2. Kas majanduslikel põhjustel oma kodumaalt lahkumine on usklikule lubatav?
  3. Kuidas suhtub Piibel "segaabieludesse" võõramaalastega?
  4. Millised probleemid võivad segaabieludes ette tulla?
  5. Miks Piibel esitab Rutti eeskujuna?
  6. Mida me võiksime sellest loost õppida?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke