Otsing

01/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest kõik te olete üks Kristuses Jeesuses." (Gl 3:27j)
„Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus." (Kl 3:11; Ef 2:12-22)

Koos ristiusu levikuga täitusid inimeste paljud kujutlused ja ideaalid õiglasemast ja ühtsemast ühiskonnast.

.

17 kardla ristimineKui inimene on vabanenud "Seaduse" alt, siis on sellel ka sotsiaalsed tagajärjed. Paulus kõneleb siin rohkem kui lihtsalt Vana Testamendi käsuseaduse alt vabanemisest. Ta peab silmas, et ka "maailma algainete meelevald" (Gl 4:3; Kl 2:8), nagu tajus seda mittekristlik maailm, on nüüd murtud. Erinevad rahvuslikud ja lahutavad tavad, seisused, kastikord ja sugude vahelised eelarvamused kaotavad oma senise tähenduse.
Viide ristimisele, „kes te olete Kristusesse ristitud" (Gl 3:27), teeb selgeks, et nende tulemusteni ei jõuta mitte pikaajalise inimliku kasvatuse ja valgustuse kaudu, vaid uus olukord ilmneb äkilise murdena vana reaalsuse asemele.
Samas ei tohi unustada, et sellist vabanemist oli aastasadu ette valmistatud. Selles protsessis ei osalenud mitte ainult Vana Testamendi prohvetid, vaid ka antiikaja parimad filosoofid ja Aleksander Suure ajastule järgnev "oikumeeniline" mõtteviis. Niisiis oli kristlus ka antiikmaailma lootuste täitumine ja selle tõttu see leviski paganlikul pinnasel nii kiiresti. Koos ristiusu levikuga täitusid inimeste paljud kujutlused ja ideaalid õiglasemast ja ühtsemast ühiskonnast.
Ometi püsis orjapidamine veel sajandeid, enne kui see ületati. Samuti on tänaseks käidud pikk tee naiste diskrimineerimisest jagusaamisel. Rassilised eelarvamused püsivad paljudes paikades tänini.
Nii on ikka ja jälle küsitud: kas Paulus kõneleb siin prohvetlikult kaugemast tulevikust või räägib ta juba saabunud reaalsusest?
Miks selline küsimus: apostel Paulus manitseb ju "olgu naised koguduses vait, sest neil ei ole lubatud rääkida, vaid nad alistugu, nagu ka Seadus ütleb." (1Kr 14:34) Äkki on siiski selliseid loomiskorrast või pattulangusest tingitud reaalsusi, mille ületamine ei toimu siin maisuses. Paulus kirjutab roomlastele: "Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini; ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust." (Rm 8:22j)
Kogudusse õnnistamisel liidetakse ristitud inimene kogudusse kui õppimis- ja teenimisosadusse. Igale uuestisündinud kristlasele on antud Püha Vaimu tõotus. Tänu neile andidele suudab Jumala rahvas täita oma kutsumust. Nii ei ole Kristuse ihus ühtki "andetut" – vaimuannita inimest. Kõik vaimuannid on antud selleks, et rahus ja korrastatult, kooskõlas ja vastastikku üksteist austades kujundada ühist elu Jumala juhtimisel.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Mis mõttes on ristimine Kristusega rõivastumine?
  2. Milliste erinevuste ületamist oled sina kogudusse kuuludes kogenud?
  3. Mis on need asjad, mis sind tänase kristliku koguduse elus kriibivad?
  4. Milliste erinevuste ületamist kuulutaks Paulus tänases ühiskonnas?
  5. Kas selliste erinevuste ületamine toimub siin ja praegu või igavikus?
  6. Mida annaks teha, et ristimises antud tõotused meie elus teostuksid?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke