Otsing

01/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

„Kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest kõik te olete üks Kristuses Jeesuses." (Gl 3:27j)
„Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus." (Kl 3:11; Ef 2:12-22)

Koos ristiusu levikuga täitusid inimeste paljud kujutlused ja ideaalid õiglasemast ja ühtsemast ühiskonnast.

.

17 kardla ristimineKui inimene on vabanenud "Seaduse" alt, siis on sellel ka sotsiaalsed tagajärjed. Paulus kõneleb siin rohkem kui lihtsalt Vana Testamendi käsuseaduse alt vabanemisest. Ta peab silmas, et ka "maailma algainete meelevald" (Gl 4:3; Kl 2:8), nagu tajus seda mittekristlik maailm, on nüüd murtud. Erinevad rahvuslikud ja lahutavad tavad, seisused, kastikord ja sugude vahelised eelarvamused kaotavad oma senise tähenduse.
Viide ristimisele, „kes te olete Kristusesse ristitud" (Gl 3:27), teeb selgeks, et nende tulemusteni ei jõuta mitte pikaajalise inimliku kasvatuse ja valgustuse kaudu, vaid uus olukord ilmneb äkilise murdena vana reaalsuse asemele.
Samas ei tohi unustada, et sellist vabanemist oli aastasadu ette valmistatud. Selles protsessis ei osalenud mitte ainult Vana Testamendi prohvetid, vaid ka antiikaja parimad filosoofid ja Aleksander Suure ajastule järgnev "oikumeeniline" mõtteviis. Niisiis oli kristlus ka antiikmaailma lootuste täitumine ja selle tõttu see leviski paganlikul pinnasel nii kiiresti. Koos ristiusu levikuga täitusid inimeste paljud kujutlused ja ideaalid õiglasemast ja ühtsemast ühiskonnast.
Ometi püsis orjapidamine veel sajandeid, enne kui see ületati. Samuti on tänaseks käidud pikk tee naiste diskrimineerimisest jagusaamisel. Rassilised eelarvamused püsivad paljudes paikades tänini.
Nii on ikka ja jälle küsitud: kas Paulus kõneleb siin prohvetlikult kaugemast tulevikust või räägib ta juba saabunud reaalsusest?
Miks selline küsimus: apostel Paulus manitseb ju "olgu naised koguduses vait, sest neil ei ole lubatud rääkida, vaid nad alistugu, nagu ka Seadus ütleb." (1Kr 14:34) Äkki on siiski selliseid loomiskorrast või pattulangusest tingitud reaalsusi, mille ületamine ei toimu siin maisuses. Paulus kirjutab roomlastele: "Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini; ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on Vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust." (Rm 8:22j)
Kogudusse õnnistamisel liidetakse ristitud inimene kogudusse kui õppimis- ja teenimisosadusse. Igale uuestisündinud kristlasele on antud Püha Vaimu tõotus. Tänu neile andidele suudab Jumala rahvas täita oma kutsumust. Nii ei ole Kristuse ihus ühtki "andetut" – vaimuannita inimest. Kõik vaimuannid on antud selleks, et rahus ja korrastatult, kooskõlas ja vastastikku üksteist austades kujundada ühist elu Jumala juhtimisel.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

  1. Mis mõttes on ristimine Kristusega rõivastumine?
  2. Milliste erinevuste ületamist oled sina kogudusse kuuludes kogenud?
  3. Mis on need asjad, mis sind tänase kristliku koguduse elus kriibivad?
  4. Milliste erinevuste ületamist kuulutaks Paulus tänases ühiskonnas?
  5. Kas selliste erinevuste ületamine toimub siin ja praegu või igavikus?
  6. Mida annaks teha, et ristimises antud tõotused meie elus teostuksid?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke