Otsing

Veebruar 2023 23 erm 1
Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor

Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis aset Eesti Rahva Muuseumis teemal „Õiglane rahu“.
Möödunud kahel aastal oli Lõuna-Eesti elu edendajate kokkusaamine koroonakriisist tingitud kogunemispiirangute tõttu ära jäänud. Nüüd vastas kutsele üle 120 inimese.
Palvushommikusööki juhatas koos avapalvega EELK Lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets. Hommikut mõtestanud õiglase rahu teemal luges ta psalmidest: Ära ärritu kurjadest; ära kadesta neid, kes teevad ülekohut, sest need niidetakse peagi nagu hein ja nad närtsivad nagu haljas rohi! Looda Issanda peale ja tee head, ela oma maal ja pea ustavust! Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle, mida su süda kutsub! Anna oma tee Issanda hooleks ja looda tema peale; küll ta toimetab kõik hästi! Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse (Ps 37:1–6).
Omaaegne vabakoguduslik lauluvara džässilikus võtmes rikastas hommikut Vaiksete Vete Trio esituses. Vaimulikke laule laulsid ja kommenteerisid Merike Vellend ja Liis Kibuspuu ning Jumala Vaimust inspireeritud muusika läbi leitavast rahust kõneles kitarrist, Kõrgema Usuteadusliku Seminari vilistlane, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Marek Talts.


Palvushommikusöögi temaatilise kõne õiglasest rahust pidas Eesti Kaitseväe peakaplan, EKNK piiskop Ago Lilleorg, Kõrgema Usuteadusliku Seminari vilistlane ja Tartu Ülikooli doktorant. Ta rääkis sellest, kuidas kaasaja sõja ja rahu teoorias ning praktikas on tuntuks saanud kaks vastandlikku lähenemist: patsifism ja õiglane sõda. 23 erm 2Heebrea shalom ja kristlik eetika pakuvad aga lisa – õiglase rahu taotlemist. Selline rahu ei tähenda pelgalt sõja taunimist või lõpetamist ega pealesunnitud rahu. Õigluseta inimene rahule ei jää. Jumala sõna õpetab meid elama ühtaegu õiglaselt ja rahumeelselt. Sellised inimesed arendavad oma lähikonnas ning ühiskonnas õiglaselt ja rahuarmastavalt harmoonilisi suhteid. Riigi ja riikidevahelise poliitika elluviimisel püüeldakse õigluse ja rahu saavutamise ning selle hoidmise poole. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks (Mt 5:9), õpetas Jeesus. 
Palvushommikusöök päädis ühise palvega, mida juhatas Meego Remmel, kes kuulub palvushommikusöögi toimkonda koos ettevalmistust koordineerinud Daire Tiigivee, Urmas Klaasi, Joel Luhametsa ja Väino Põllumäega, kes toetas ettevõtjana sündmust majanduslikult. Lõpuks lauldi: „Hoia, Jumal, Eestit!“ Ja tänati, et omaaegse okupatsiooniväe sõjalennuvälja asemel on nüüd Raadile rajatud Eesti Rahva Muuseum, kes kõiki külalislahkelt võõrustab ja kutsub tagasi juba järgmisele palvushommikusöögile. Täname ja palume jätkuvalt avatud võimaluse eest istuda ümber ühise hommikueinelaua ja arutleda rahulikult kristlike püsiväärtuste üle, millest on võimalik elus juhinduda, sõltumata aegadest ja oludest.

23 erm 3 

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke