Otsing

09/2012
Tekst ja foto: Helle Liht

Augusti lõpus kogunesid 22 Euroopa riigi kristlike kirikute ja organisatsioonide esindajad Hollandi Mennorode konverentsikeskusesse keskkonnatemaatika üle mõtteid vahetama. Peatähelepanu pöörati keskkonna ja majanduse omavahelistele seostele ning kristlike koguduste rollile säästlike ja jätkusuutlike majandusmudelite propageerimisel. Euroopa Baptistiföderatsiooni esindajana oli minulgi võimalus sellest arutelust osa võtta.

.


Erinevate loengute ja töörühmade kokkuvõtetes jäi kõlama mõte, et traditsiooniline viis mõõta inimühiskonna heaolu majanduskasvu näitajatega ei ole enam mõistlik viis jätkamiseks. Orienteeritus majanduskasvule, mis eeldab ja toodab tarbimise kasvu, ei ole Maa piiratud ressursside tingimustes jätkusuutlik majandusmudel. Seepärast vajavad heaoluühiskonnas väljakujunenud väärtused ümberhindamist. Juudi rabi Awraham Soetendorp, üks konverentsi külalistest, pakkus kasvust ja arengust rääkimiseks alternatiivi: "Inimeseks olemine ei tähenda omada rohkem, vaid olla rohkem." 'Olla rohkem' saab aga siis, kui vaadata kaugemale iseenda vajadustest ja nii oma isikliku elu ja suhete kui ka ühiskonna struktuurides osalemise kaudu kehastada Jumala armastust väga praktilistes olukordades ja igapäevastes otsustes.

„Inimeseks olemine ei tähenda omada rohkem, vaid olla rohkem." (Rabi Awraham Soetendorp)

Euroopa erinevatele kristlikele kirikutele adresseeritud sõnum innustabki kogudusi osalema strukturaalsetes muutustes, mis panustaks jätkusuutliku ühiskonna arengusse maailma erinevais paigus ning majanduskasvu asemel keskenduks 'piisava ja hooliva majandusmudeli' loomisele ja arendamisele. Ühe sellise mudeli näiteks võib tuua Õiglase Kaubanduse märgistusega tooted – kohv, šokolaad, suhkur, puuvill jpm –, mille tootjad on arengumaade väiketalunikud, ja mida ostes maksavad inimesed neile väärilist tasu, mis katab kulud ja võimaldab lähikogukonna püsivat arengut.

24 mennorode kabel-1Õiglase Kaubanduse märk toodetel tähendab ka seda, et nendes väiketootmistes järgitakse keskkonnasäästliku tootmise põhimõtteid ning nende kaupade tootmisprotsessis ei ole kasutatud orja- ja lapstööjõudu, mis on suhteliselt tavaline nähtus Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika suurtootmiste puhul. Paraku saabub just suurtootjatelt enamus meie nendest igapäevastest kaupadest, mida Eestis ei toodeta. Seega aitab Õiglase Kaubanduse märki kandvate toodete tarbimine kaasa sotsiaalse õigluse jaluleseadmisele, millest räägib prohvet Jesaja raamatu 58. peatükk. Väga paljude arengumaade inimeste jaoks tähendab see vastust nende igapäevastele palvetele leida võimalus arstiabiks ning lastele hariduse andmiseks.

Konverentsi korraldas Euroopa Kristlik Keskkonna Võrgustik (European Christian Environmental Network, ECEN). See on oikumeeniline organisatsioon, mis toetab erinevate kristlike kirikute koostööd, keskendudes keskkonna ja sotsiaalse õigluse teemadele. Iga kahe aasta tagant korraldatavate konverentside tulemusena on valminud mitmed materjalid, mis aitavad kogudustel käsitleda antud teemasid piiblitundides ja jumalateenistustel ning pakuvad mitmeid praktilisi ideid koguduste majandamiseks järgides säästva arengu põhimõtteid. Organisatsiooni kodulehel (www.ecen.org) on materjalid saadaval ja tasuta kasutamiseks.

Uudised

SAATEKS

21 Juuni 2022
SAATEKS

Juuni 2022 Mikael Raihhelgauz, Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS) arendusjuht Paistab, et on hakanud kujunema murettekitav seaduspära: Kõrgema Usuteadusliku Seminari kogukonna mahukamate tekstikogumike ettevalmistusaeg langeb kokku tõsiste kriisidega. 2021. aasta suvel ilmunud...

2022-4-juuni

21 Juuni 2022
2022-4-juuni

SISUKORD  SAATEKS Mikael RaihhelgauzTarkuse omandamine: mõtteid kristlikust haridusestTARKUS hüüab tänavail Mikael RaihhelgauzNoorte juhtide arenguprogramm: Euroopa ja Eesti versioon Einike PilliMinevikukogemusele, olevikule või tulevikule keskendumine? Koguduse arenguprogrammi arenguteest ja õppimiskogemustestEinike Pilli,...

Sõnaväänamise anatoomia

21 Juuni 2022
Sõnaväänamise anatoomia

Juuni 2022 Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog Uskliku inimesena usun, et Jumala sõna ehk Piibel on Jumala vaimust inspireeritud tõde. Jumalakartliku inimesena püüan oma elu elada Jumala sõna järgi. Selleks et...

Lepituse and ja ülesanne

21 Juuni 2022
Lepituse and ja ülesanne

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor, jutlus Olevistes 6. märtsil 2022 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See...

Jumala õunaaed

21 Juuni 2022
Jumala õunaaed

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor, jutlus Keilas, 6. märtsil 2022 Seda suurt Keilast alanud kooli juubelisünnipäeva peame nii keerulisel ajal (Venemaa on koos Valgevene sõjaväega ründamas Ukrainat), kus isegi ei...

Miks me teeme seminari?

21 Juuni 2022
Miks me teeme seminari?

Juuni 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: „Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna...

Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

21 Juuni 2022
Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

Juuni 2022 Stefan Gisiger, Euroopa Baptistiföderatsioon president Järgmisel päeval me lahkusime sealt, jõudsime Kaisareasse ja astusime sisse evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest, ja jäime tema juurde. Temal oli...

Tarkus hüüab TÄNAVAIL

21 Juuni 2022
Tarkus hüüab TÄNAVAIL

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Saksamaa Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel, kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus (Õp 1:20–21).Eelmised kaks ettekannet käsitlesid selle...

Olla helilooja vabakirikus

21 Juuni 2022
Olla helilooja vabakirikus

Juuni 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud On 2011. aasta hilissügis. Pärast väikest ekslemist leian Vääna-Jõesuu männimetsas õige teeotsa ja pööran kitsamale rajale. See viib Anne Metsala manu. Suvilast elumajaks ümber...

Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

21 Juuni 2022
Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor Kui ma 16. oktoobril 1989 „koolimajja“ jõudsin, oli EKB Liidu presbüterite nõukogu koosolek Pargi tänaval Tallinnas juba alanud, kuid kooli avamise otsust ei olnud veel...

Linke