Otsing

09/2012
Tekst ja foto: Helle Liht

Augusti lõpus kogunesid 22 Euroopa riigi kristlike kirikute ja organisatsioonide esindajad Hollandi Mennorode konverentsikeskusesse keskkonnatemaatika üle mõtteid vahetama. Peatähelepanu pöörati keskkonna ja majanduse omavahelistele seostele ning kristlike koguduste rollile säästlike ja jätkusuutlike majandusmudelite propageerimisel. Euroopa Baptistiföderatsiooni esindajana oli minulgi võimalus sellest arutelust osa võtta.

.


Erinevate loengute ja töörühmade kokkuvõtetes jäi kõlama mõte, et traditsiooniline viis mõõta inimühiskonna heaolu majanduskasvu näitajatega ei ole enam mõistlik viis jätkamiseks. Orienteeritus majanduskasvule, mis eeldab ja toodab tarbimise kasvu, ei ole Maa piiratud ressursside tingimustes jätkusuutlik majandusmudel. Seepärast vajavad heaoluühiskonnas väljakujunenud väärtused ümberhindamist. Juudi rabi Awraham Soetendorp, üks konverentsi külalistest, pakkus kasvust ja arengust rääkimiseks alternatiivi: "Inimeseks olemine ei tähenda omada rohkem, vaid olla rohkem." 'Olla rohkem' saab aga siis, kui vaadata kaugemale iseenda vajadustest ja nii oma isikliku elu ja suhete kui ka ühiskonna struktuurides osalemise kaudu kehastada Jumala armastust väga praktilistes olukordades ja igapäevastes otsustes.

„Inimeseks olemine ei tähenda omada rohkem, vaid olla rohkem." (Rabi Awraham Soetendorp)

Euroopa erinevatele kristlikele kirikutele adresseeritud sõnum innustabki kogudusi osalema strukturaalsetes muutustes, mis panustaks jätkusuutliku ühiskonna arengusse maailma erinevais paigus ning majanduskasvu asemel keskenduks 'piisava ja hooliva majandusmudeli' loomisele ja arendamisele. Ühe sellise mudeli näiteks võib tuua Õiglase Kaubanduse märgistusega tooted – kohv, šokolaad, suhkur, puuvill jpm –, mille tootjad on arengumaade väiketalunikud, ja mida ostes maksavad inimesed neile väärilist tasu, mis katab kulud ja võimaldab lähikogukonna püsivat arengut.

24 mennorode kabel-1Õiglase Kaubanduse märk toodetel tähendab ka seda, et nendes väiketootmistes järgitakse keskkonnasäästliku tootmise põhimõtteid ning nende kaupade tootmisprotsessis ei ole kasutatud orja- ja lapstööjõudu, mis on suhteliselt tavaline nähtus Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika suurtootmiste puhul. Paraku saabub just suurtootjatelt enamus meie nendest igapäevastest kaupadest, mida Eestis ei toodeta. Seega aitab Õiglase Kaubanduse märki kandvate toodete tarbimine kaasa sotsiaalse õigluse jaluleseadmisele, millest räägib prohvet Jesaja raamatu 58. peatükk. Väga paljude arengumaade inimeste jaoks tähendab see vastust nende igapäevastele palvetele leida võimalus arstiabiks ning lastele hariduse andmiseks.

Konverentsi korraldas Euroopa Kristlik Keskkonna Võrgustik (European Christian Environmental Network, ECEN). See on oikumeeniline organisatsioon, mis toetab erinevate kristlike kirikute koostööd, keskendudes keskkonna ja sotsiaalse õigluse teemadele. Iga kahe aasta tagant korraldatavate konverentside tulemusena on valminud mitmed materjalid, mis aitavad kogudustel käsitleda antud teemasid piiblitundides ja jumalateenistustel ning pakuvad mitmeid praktilisi ideid koguduste majandamiseks järgides säästva arengu põhimõtteid. Organisatsiooni kodulehel (www.ecen.org) on materjalid saadaval ja tasuta kasutamiseks.

Uudised

2021-7-oktoober

08 November 2021
2021-7-oktoober

SISUKORD  Tartu Eluringikeskus kerkib jõudsalt Henri Lehtsaar Jeesuse kutsub jüngriks tölneri. Peeter Roosimaa Sulle piisab minu armust Ermo Jürma Sander Tulk vaimustub Vanast Testamendist Ermo Jürma Jumala sõna neljakordne väärtus...

Tartu Eluringikeskus kerkib jõudsalt

08 November 2021
Tartu Eluringikeskus kerkib jõudsalt

Oktoober 2021 Henri Lehtsaar, Eluringikeskuse projektijuht Rõõm on näha, kuidas unistus Tartu Eluringikeskusest võtab järjest konkreetsemat kuju. 21. septembril asetasime koos EKB Liidu juhtide ja Tartu Linnavalitsuse esindajatega hoonele nurgakivi. Eriline...

Jeesuse kutsele järgnemine tähendas Leevi elus väga suurt muutust.

08 November 2021
Jeesuse kutsele järgnemine tähendas Leevi elus väga suurt muutust.

Oktoober 2021 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõudUus lugu (Mk 2:13–17), kus Jeesus kutsub jüngriks tölneri, jätkab patustele andestamise teemat. Seekord on tegevuspaigaks järveäärne ala, kuhu oli kokku tulnud suur rahvahulk, keda...

Sulle piisab minu armust

08 November 2021
Sulle piisab minu armust

Oktoober 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Me kõik oleme kuulnud mahlakaid loosungeid: Tugev nagu tammepuu!, Poisid ei nuta!, Ära ole mitte alasi, vaid haamer! Lööklaused, eriti mis on suunatud nn tugevamale...

Sander Tulk vaimustub Vanast Testamendist

08 November 2021
Sander Tulk vaimustub Vanast Testamendist

Oktoober 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Teekäija 3/2017 tutvustas Sind esmalt maalikunstnikuna. Selles pikemas usutluses saame lugeda Sinu teekonnast Kuressaare Siioni koguduse noortejuhiks. Kuhu on Su tee tänaseks jõudnud? Kas maalikunst elab?Tänaseks...

Jumala sõna neljakordne väärtus

08 November 2021
Jumala sõna neljakordne väärtus

Oktoober 2021 Allar Saard, Järvakandi Uue Alguse kogudus Jumala sõna väärtust kirjeldades öeldakse, et see on: igapäevaseks lugemiseks, vaimulikuks toiduks, usus kasvamiseks, julgustuseks, lohutuseks, nõuandjaks, tarkuse saamiseks, sünnipäevakaardile salmi leidmiseks jne....

Koguduste tegus juhtimine

08 November 2021
Koguduste tegus juhtimine

Oktoober 2021 Lev Bannikovi kokkuvõte oma KUSi lõputööstUsun, et igale Teekäija lugejale kõlab loogiliselt, et kus on kogudus, seal on ka pastor või kui parasjagu ei ole, siis kindlasti võiks olla....

Väike kogudus ja suur maailm

08 November 2021
Väike kogudus ja suur maailm

Oktoober 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Evelyn Põldsaar, Kadi Tingas, Helina Voogne Oktoobri algul sõitsin Mooste koguduse meeskonnaga Tallinna suurte ootustega, sest oleme väike kogudus ja teema „Väike kogudus ja suur...

Vaim, hing ja ihu olgu hoitud laitmatuna

08 November 2021
Vaim, hing ja ihu olgu hoitud laitmatuna

Oktooober 2021 Kristlasest psühholoog Karmen Maikalut intervjueeris Miikael Johan TammVestlesin tunnustatud kristlasest psühholoogi ja pereterapeudi Karmen Maikaluga vaimse tervise teemadel. Karmen on töötanud psühholoogina alates 2000. aastast ning võtab kliente vastu...

Jumala kõnetus on meie kohustus ja vastutus

08 November 2021
Jumala kõnetus on meie kohustus ja vastutus

Oktoober 2021 Britt Normet, Viimsi vabakogudus Juba teine palve- ja koristuspäev „Hoiame loodut!“ toimus 19. septembril. Kõik sai alguse kolm aastat tagasi, mil leidis aset liikumisest „Teeme ära!“ välja kasvanud maailma...

Linke