Vene noorte aktiivne ühistöö

11/2009 Alina Orehhova, Tallinna Vene EKB kogudus Betaania

EKB Liidu venekeelsete koguduste noortetöös otsitakse võimalusi Jeesusest tunnistamiseks. Kohtla-Järve „Lootuse" koguduse noored on alustanud skauditööga riskirühma poiste hulgas. Nad kuuluvad ühena vähestest vene rühmadest Eesti Skautide Ühingusse. Kohtla-Järve Lille tänava koguduse noortetöö juhi Juri Kalinini eestvedamisel on alustatud jalgpalliklubiga.

.

Süstemaatilise noortetööga alustati venekeelsetes kogudustes umbes 1992. aastal, kui toimus esimene vene noorte konverents (eesti noorte „Piiblipäevade" analoog). Noored said võimaluse üksteisega kohtumiseks ja suhtlemiseks ning vaimulikuks jagamiseks. Nii oli saavutatud üks eesmärkidest – EEKBK Liidu vene regiooni noorte ühinemine.

Teiseks eesmärgiks oli meie ühise missiooni elluviimine aktiivset koostööd tehes. Oli rajatud lastelaager „Tropinka" (teerada), kus siiani väga aktiivselt teenivad meie noored erinevatest kogudustest. Laager toimub tavaliselt suviti Narva-Jõesuul kahes vahetuses. Hiljem hakkasid toimuma ka suve- ja talvelaagrid noortele ja perelaager. Aasta jooksul toimuvad ka erinevad üritused, näiteks piiblimäng „3:13", „Tropinka" järelpidu, kevadel ja sügisel vene noorte konverentsid, evangelisatsioonid. Viimasel ajal toimuvad üle-eesti noortejuhtide kohtumised, kus üheskoos arutatakse aktuaalseid teemasid ja plaane ning palvetatakse.

Sel sügisel oli kohtumispaigaks Kohtla-Järve EKB Vene Kogudus, kus 31. oktoobril toimus vene regiooni noorte kokkusaamine. Teemaks oli valitud „Vaimulik sõda", mis on meie ajal väga aktuaalne. Kõik kristlased osalevad vaimulikus vastasseisus ning võit on võimalik ainult Jumala abiga. Konverentsi deviisiks olid apostel Pauluse sõnad: „Saage vägevaks Issandas!" (Ef 6:10) Sel päeval kogunes osavõtjaid 16 erinevast kogudusest, kokku üle 100 inimese. Külalisi oli ka Lätist. Muusikalises osas laulsid erinevad muusikakollektiivid („Bog s toboi" ja oktett Tallinnast, kohaliku koguduse lauljad, segakoor). Päev algas Piibli lugemisest, kus vaimulikku mõtte ja alguspalve pidas Aleksei Müller, kes on vene regiooni noortetöö juht.

Järgmisena tervitas meid Eesti EKB Koguduste Liidu peasekretär pastor Erki Tamm. Ta jagas meiega võiduka elu saladust – eelkõige tuleks püüelda Jumala eesmärgile pühendatud tasakaalustatud elu poole! Millist pingutust see nõuab?! Mitte alati pole selge, mille nimel kristlased elavad, kõneles Erki Tamm. „Sageli koguduses arvatakse, et suurim võit on see, kuid keegi saab päästetud. Selle nimel palutakse, püütakse tunnistada, kutsuda inimest kristlaste osadusse. Kuid ega siis sünniga elu lõpe!" Erki Tamm rõhutas, et Jeesus on kutsunud igaüht meist väga kindla eesmärgiga – saavutada meie jaoks Jumala poolt antud eesmärk ja see ei puuduta ainult teenimist koguduses. See on suurim eksitus kristlaste mõtteviisis. Kuid siin on peidus ka suurim potentsiaal. Kõik meie elu valdkonnad peavad esile tooma Jumala häid plaane, kõneles pastor Tamm.

Pärast head lõunasööki ja mitmete ansamblite ülesastumist kõneles Roman Kuznetsov, Kohtla-Järve Peeteli Koguduse pastor. Ta esitas noortele küsimuse, kuidas mõjutavad nende suhted inimestega suhet Jumalaga? Mitmete näidete varal selgitas ta, et elus on palju erapooletuid asju, kuid meie enda suhtest sellesse sõltub, kas see asi/tegevus/valik on kasulik või kahjulik.

Lõpuks kõneles Nikolai Orehhov, Tallinna Vene EKB Koguduse "Betaania" pastor, kes rääkis katsumuste teemal kristlaste elus.