Mereseiklus purjelaeval Jenny Kruse

09/2016 13 1jennykruse 9426

Madis Kivisild, Harri Puskar, Heli Raun, Oleviste kogudus
Fotod: Helari Saaremäe

Tallinna Lennusadam. On esmaspäev, 8. august 2016 ja purjelaev Jenny Kruse meeskond on stardivalmis. Valmis alustama nädalast meremisjonit koostöös Oleviste koguduse noorte ja pühapäevakooliga. Veidi enne jaanipäeva on Oleviste noored teinud Jenny Krusele kergelt hullumeelse ettepaneku – võtta laev nädalaks enda hallata ning korraldada iga päev oma kulu ja kirjadega evangeelseid merereise. Noored on moodustanud väikese töögrupi ja kavatsevad igal päeval läbi viia kaks neljatunnist merereisi Tallinna lahel ja nädalavahetusel kolmepäevase merereisi Prangli saarele. Liitunud on ka mõned abilised väljastpoolt Oleviste kogudust.

Jenny Kruse eesmärgiks on kuulutada evangeeliumi, Onoorte unistuseks on tuua evangeelse sõnumi ja koguduse juurde oma sõpru ja pereliikmeid, kes kutsumise peale veel kirikusse ei tuleks. Nende inimesteni jõudmiseks tundub mereseiklus 1944. aastal valminud purjelaeval just sobiva võimalusena. Hommikuti kella kümnest kaheni on laevale oodatud lastega pered ja laste sõbrad ning merereisi sisustab Oleviste pühapäevakool. Õhtuti kella kuuest kümneni sõidavad mereseiklusele noored ja täiskasvanud ning meremehetarkust ja elumere päästevarustust jagab Jenny Kruse meeskond.

Põnevust jätkub: üha enam saab selgeks, et sõltume suuresti ilmast ja kogu meie elu on Jumala kätes. Ka reiside täituvus tekitab nii muret kui üllatusi. Oleme kehtestanud piletihinnaks 15 eurot, kuid kolmekesi tulles võib 13 2jennykruse 9537igaüks maksta vaid 10 eurot, et inimesed kutsuks oma sõpru. See on enam-vähem küllaldane, et katta meie kulud. Ent nädala alguses pole kaugeltki kõik reisid veel täis. Kolm reisi on kindlad – nädalavahetuse väljasõit noorte suvelaagri palju teinud meeskonnale, üks auhinnaks suvelaagri parimale väikegrupile ning üks õhtune reis on reserveeritud Alfa- ja Beeta-kursuse meeskonnale ja lõpetajatele. Nende kulud kaetakse koguduse abiga Alfa-kursuse ja suvelaagri eelarvest. Muud reisid on välja reklaamitud Oleviste koguduses, et saaksime võtta isiklikult aega nende jaoks, kellega soovime jagada Kristuse sõnumit.

Evangeeliumi viimine Naissaarele

Esimesel päeval sadamast väljudes puhub korralik läänetuul ja kurss võetakse Naissaarele. Poisid on täitsamehed ja heiskavad koos meeskonnaga purjed, tüdrukud vaatavad suurte silmadega pealt ja vanemad püüavad jäädvustada igat hetke. Paljassaare poolsaare tagant välja jõudes on selge, et puhanguti 14 m/s tuul on lõbusõiduks pisut rohkem kui optimaalne ja laeva loksutab avamere lainetus. Kõikumise kiuste evangeelset sõnumit kandvad plakatid valmis saanud, jälgivad lapsed reelingu ääres innukalt laevasõitu läbi mäsleva mere. Merehaigetele jagatakse suhkruga ingverit ja soovitatakse 14 1jennykruse 9169vaadata silmapiiri.

Päevaste sõitude programm on suunatud pühapäevakooli-ealistele lastele. Kaasa võis võtta ka lapsevanemaid. Mereseikluse eesmärgiks on viia evangeelium Naissaarele ja see saab esimesel päeval ka teoks. Järgmisel päeval kogub mereseiklus uut hoogu. Tuul on veelgi tugevam ja Paljassaare tagant võetakse kurss hoopis üle lahe Piritale. Tagatipuks murrab tuul ühe laeva detaili ja tunnike tuleb veeta Pirita sadamas, et alus uuesti sõidukorda seada.

Pühapäevakoolitunde ja muud tegevuskava tuli vastavalt oludele veidi kohandada, kuid rõõmsameelne põnevus jäi kõigile alles. Iga sõidu lõpus olid inimestel rahulolevad näod peas ja emotsioonid positiivsed. Lapsed said nende tundide jooksul nii seikluslikku meresõitu kui ka piibliõpet. Mereseikluse käigus saime kuulutada Jeesusest ühele Naissaare mehele ja tema pojale ning kahele Pirita sadamas uidanud välismaalasele.

Kadunud ja leitud ühes paadis 14 2jennykruse 9289

Õhtuti on Lennusadama kaile kogunenud mõnikümmend seiklejat. Triibulise särgiga kapten Venno teeb teatavaks ohutusreeglid, võtab asjaosalistelt lõbusa meremehetõotuse ja palub reisile Taevaisa õnnistust. Ühiselt heisatakse purjed ja grootpurjel saab nähtavaks suurelt maalitud JOH 3:16. Pardalolijad jaotatakse kolme gruppi, kellest üks saab kaptenisillal koolitust meremärkidest ja laeva juhtimisest, teine tekil laevameeskonna tööst ning kolmas kajutis Jenny Krusest ja neist, kelle elu Jumal purjeka pardal on muutnud. Kui kõik grupid igakülgset õpetust saanud, jääb külluses aega sisukateks vestlusteks, ülistuseks ja lihtsalt nautimiseks. Soovijad saavad laeva juhtida ja mängida vihjetega aardeotsimismängu.

„Laevasõit Jenny Krusega oli üheaegselt huvitav ja aukartustäratav – saime kaasa lüüa ajaloolise laeva meeskonnas ja olla puudutatud kõikvõimsast loodusjõust keset merd. Kogu olemise tegid veelgi meeldejäävamaks rõõmsameelsed reisikaaslased, kellega saime lainete murdmise kogemust igahetkeliselt jagada,” meenutab Carry. Eriti läks osalejatele hinge laeva kipperi Tarmo tunnistus. Ta jagas hetki oma elust ja rääkis, kuidas ta kodutuna sattus koos sõbraga kirikusse, et talvel veidi sooja ja süüa saada. Seejärel hakkaski ta kirikus käima, leidis Jumala ja sai hetkega vabaks alkoholist. Kui talle 14 3jennykruse 9084pakuti võimalust liituda laeva meeskonnaga, siis oli see tema jaoks salajase unistuse täitumine ja suur palvevastus.

Kokku toimus kolm päevast sõitu, millest kaks olid välja müüdud. Ühele lasteseiklusele mahtus 14 osalejat ja kokku osales 35 inimest, kellest pooled olid lapsed. Õhtustest sõitudest toimus samuti kolm, kuid üks neist tuli teisipäevase vahejuhtumi ja tormihoiatuse tõttu edasi lükata järgmisele nädalale. Laagri auhinnaks plaanitud sõit jäigi kahjuks ära ja auhind tuli üle anda teisiti. Üks noorte ja täiskasvanute mereseiklus mahutas 34 osalejat ning nendel osales kokku ligi 90 inimest, kellest hinnanguliselt kolmandik olid kogudusele võõrad või kaugeks jäänud. Nendest oli meil väga hea meel ja mitmed olid tänulikud võimaluse eest meiega liituda. Oleme Jumalale tänulikud, et vaatamata ootamatutele olukordadele, õnnistas ta meie tööd ja lasi meie igatsustel täide minna. Samuti selle eest, et piletitega sõidud teenisid oma kulud 90% ulatuses tasa. Oleme veendunud, et taolisel misjoniprojektil on potentsiaali ka edaspidi. 15 1jennykruse 9285

15 2jennykruse 9408

15 3jennykruse 9171