Noored otsisid vastuseid Euroopa küsimustele

11/2016 04 euroopa noorte
Vilver Oras, Tallinna Kalju koguduse pastor

Euroopa Kristliku Noorteparlamendi ja Robert Schumani keskuse eestvedamisel toimus 4. ja 5. novembril Tallinna Metodisti koguduse ruumides konverents, kus kristlasnoori julgustati mõtlema Euroopa ees seisvate probleemide lahendamisest. Seal käsitleti kolme probleemide gruppi: rahvusvahelised suhted ja rahvuslus, keskkonnaga seotud väljakutsed ning riigi ja kiriku koostöö. Avapaneelis osalesid ka EELK peapiiskop Urmas Viilma ja EKB Liidu president Erki Tamm.

Töögruppides toodi esile, et iga suurema keerdsõlme juured ulatuvad tänapäeva globaliseerunud maailmas oluliselt sügavamale, kui esmapilgul ehk tundub, ja neid küsimusi tuleb vaadelda osana suurest tervikust.

Keskkonnaküsimuste vallas leiti, et olukorra muutmisele peavad oma panuse andma kõik riigid. Oleme osa ühisest toiduahelast ja Jumal jättis loomisel kõigile inimestele ülesande – olla planeedi Maa head valitsejad. Seega lasub vastutus meil kõigil.

Rahvusluse all käsitleti nii teemat laiemalt kui ka konkreetseid kriise, sh lääneriikide suhteid Venemaaga. Praegu toimub väga terav vastandumine rahvus- ja huvigruppide vahel. Selle vähendamiseks on vaja teistsugust kogemust, mis võtaks vastandujatelt relvad.
Kiriku ja riigi suhete üle arutades küsiti, mida on õppida Ida-Euroopa kiirest arengust ning milline on koguduste roll muutuvas ühiskonnas, kus inimene otsib lõpuks siiski stabiilsust ja kindlust. Leiti, et kuigi piibellikud väärtused jäävad kehtima läbi ajaloo, siis kirik peab olema tundlik ühiskonna tegelike vajaduste suhtes ja paindlik meetodite osas, kuidas Jumala armastuse sõnumit edastada.

Kuna Euroopa probleemid on kõikehaaravad, pole kahe päevaga võimalik pakkuda neid lahendusi, mida riigijuhid on aastaid püüdnud leida. Kuid kindlasti aitas kohtumine kaasa noorte suuremale kaasatusele ja oli julgustav kogemus, et noored on valmis otsima lahendusi nii kohalikul kui globaalsel tasandil.

Uuesti plaanitakse samas formaadis kohtuda järgmisel aastal taas Tallinnas, kui Eestil on kanda Euroopa Liidu eesistuja roll. Siis oodatakse osalema veelgi suuremat hulka noori, kellele on oma kodukoha, Euroopa ja maailma probleemid südamelähedased.