Meie maailm versus nende maailm: EBFi laste- ja noortetööst

2/2010

Pille Havakats, Liidu Noorsootöö Keskuse juhataja

Möödunud aasta kristliku juhtimiskonverentsi GLS üks viimaseid kõnelejaid ütles, et lõpetage see konverentsidel käimine ja kaustade riiulisse kogumine ning hakake tööle. Vahel võib sellega tõesti liiale minna. Aga mõistlikus koguses sisulisi konverentse, mida ka muidugi on GLS, tasuvad tegemist ja osalemist. Sinna viimasesse kategooriasse kuulub ka iga-aastane Euroopa Baptisti Föderatsiooni (EBF) laste- ja noortetöötegijate konverents. Tänavu toimus see 16.-21. jaanuaril Saksamaal Elstalis.

.

See on midagi sarnast, kui noored lähevad iga-aastastele piiblipäevadele, kus on ees ootamas kohtumised vanade sõpradega, aga samas ka uued kohtumised ja uued sõbrad, huvitavad teemad ja ka mõnusalt hea vaimulik atmosfäär. Ühtäkki koged, et oled nendega ühes paadis, ajad ühte asja. Igaüks on tulnud ise ilmakaarest ja keel ei lähe nii soravalt kui tahaks, aga mõista tahtmine on vahel isegi suurem kui oma inimesega emakeeles rääkides. EBF on suur perekond ja tegelikult palju laiem kui ainult geograafiline Euroopa. Sinna kuuluvad ja tahavad kuuluda ka mitmed Kesk-Aasia riigid. Aastaid on osalenud Iisrael ja Liibanon, järk-järgult liituvad endised postkommunistlikud riigid. Esimest korda olid konverentsil inimesed Iraagist ja Uzbekistanist. Need, kes on käinud, tahavad jälle tagasi tulla ja need kes on esimest korda, lubavad ka järgmisel aastal tulla, sest need kogemused, mida omavahel jagatakse, on väga väärtuslikud. Esindatud olid 25 riiki ehk pea pool nendest, kes EBF-i kuuluvad (EBF-i kuulub 53 baptistiliitu). Küll oleks tore, kui ka Eestis oleks noorte piiblipäevadel ja suvefestivalidel osavõtjaid pooltest meie liidu kogudustest!

Kogu konverents tegeles loomulikult laste ja noorte teemadega nii teoloogilisest vaatenurgast kui praktilisest lähenemisest. Piiblitunnid toimusid sakslaste eestvedamisel. Algust tegi lastetöö spetsialist Volkmar Hamp (EBF YC komitee esimees), Saksa Baptistiliidu peasekretär Regina Claas ja sama liidu noorsootöö keskuse direktor Christian Rommert. Ühel päeval uurisime ja kõrvutasime Saamueli kutsumise lugu Jeesuse sünnilooga, leides nendest väga palju sarnasust. Tegu oli lastega, kes olid tõotatud lapsed, kuulekad Jumalale, kelle kaudu Jumal rääkis ja neid võeti kuulda. Lapsed võivad olla sõnumikandjad, Jumal kasutab neid ja neid tuleb tõsiselt võtta. Meil tuleb võib-olla veel õppida respekteerima last koguduses, last kui isiksust Jumala silmis ja kuulama ka seda, mida tema arvab Jumalast või kuidas ta üldse elust aru saab. Lapsele tuleb õpetada jumalakartust, mitte inimesekartust. Kogudus saab ja peab pakkuma lapsele turvalist keskkonda, kus ta õpib elama kristlasena teiste keskel ja mitte ainult koguduse keskel, vaid ka väljaspool kogudust – kodus, koolis, spordiringis jne.

Hea võimalus oli tutvuda uurimustega noortekultuurist, mis olid kõik erinevast piirkonnast – Saksamaa, Taani, Ukraina ja Liibanon. Ja suures plaanis võib öelda, et meil on kõigil sarnased väärtused ja me maadleme ühesuguste probleemidega, vaatamata sellele, et kõikide kultuuriline taust on väga erinev. Igal pool vajavad noored oma enda kultuuri, kindlaid suhteid, nad otsivad elu mõtet, probleemid moraaliküsimustega. See on väljakutse kõikidele noorsootöötajatele, kuidas paremini mõista noori ja jagada Kristuse head sõnumit nii lastele kui noortele, et see oleks neile mõistetav ja tähenduslik. Need ülevaated kinnitasid, et meie noorsootöö juhtidena peame rajama noortele kristlastele kindla piibelliku aluse ja andma neile võimaluse kaasa teenida. Noorsootöös tuleb valdavalt kuulumine enne uskumist („belonging before believing"). Ühise koostööna püüti leida kümme olulist kohustust, mida me tahame teha ja mis on meile kõige iseloomulikumad. Mis on see, mis peaks aset leidma meie Euroopa noorte hulgas. Mõned märksõnad: Kristuse kesksus, koolitus, konverents, suhted, misjonimeelne eluviis.

Mitme päeva sisse mahtus väga palju, aga kokkuvõtteks võib öelda, et Euroopa noortel on suhteliselt sarnased väärtused, aga ka probleemid. Kõik osalejad nõustusid sellega, et noorsootöö vajab tugevale alusele rajatud usku, palvet, piiblilugemist ja misjonimeelset elustiili.