Otsing

04/2015 
Tiina Holmen, Pärnu Immaanueli baptistikogudus

Nii hüüdis meie Issand ristipuul rippudes. Markus kirjutab oma evangeeliumis, et ta lausa kisendas suure häälega. Mind pani see küsimus mõtlema, kas Jumal tõepoolest jättis oma Poja sel traagilisel hetkel maha? Täiesti üksinda?

Oli ju Jeesus samasugune inimene kui meiegi, kes tundis rõõmu, kurbust ja kiusatusi, ainult selle erinevusega, et ta ei teinud kordagi pattu. Ristilöömise eelõhtul ütleb ta oma jüngritele: „Mu hing on väga kurb surmani." Teades ette, mis teda ootab, tunneb ta hingematvat ängi, vabiseb hirmust ja õudusest ning anub Isa, et see tund, kui võimalik, läheks temast mööda: „Isa! Võta see karikas minult ära!" Ja ometi allub ta Isa tahtele: „Siiski mitte, mida mina tahan, vaid mida sina tahad!" (Mk 14:33j).

Jumala eesmärgiks ei olnud mitte päästa oma Poeg, vaid tema kaudu päästa kogu inimkond.

Ristil valdas Jeesust mahajäetuse tunne nagu meidki, kui oleme kitsikuses. Surmaga silmitsi seisjal ei ole jaksu väljendada, mida ta sel hetkel kogeb. Ent Jeesus teadis peast Laulude raamatut ja viitas oma hüüuga Taaveti 22. Psalmile, mis räägib tema kannatustest.

Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mind maha jätsid?
Kaugel mu abist on mu oigamise sõnad! [...]
Aga mina olen ussike ja ei mitte mees,
inimeste teotus ja halb rahva meelest!
Kõik, kes mind näevad, irvitavad mind;
nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead (s 2,7,8).

Need värsid kirjeldavad selgelt ristilolija hinge ahastust ja ärapõlatuse piina, mida ta kõigi poolt hüljatuna tundis.

Markuse evangeelium kinnitab sama: möödaminejad pilkasid teda, ülempreestrid koos kirjatundjatega naersid: „Teisi on ta päästnud, iseennast ei suuda päästa! Messias, Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla, et me näeksime ja usuksime!" (Mk 15:31j).

Küllap oleks Jumalal olnud väge naelad puu seest välja kiskuda ja lasta Jeesusel ristilt maha astuda. Aga küsitav on, mida sellega oleks saavutatud? Järjekordne ime. Preestrid ja kirjatundjad olid küllalt imesid näinud. Kas üks ime rohkem oleks neid veennud ja uskuma pannud? Arvan, et mitte. Ja sellisel juhul oleksime lunastamata, ohver meie eest oleks jäänud toomata. Jesaja kirjutab:

Ta oli põlatud ja inimestest hüljatud,
valude mees ja haigustega tuttav,
niisugune, kelle pealt silmnägu ära pööratakse [...]
Ent teda haavati meie üleastumiste pärast,
löödi meie süütegude tõttu!
Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu,
ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud! (Js 53:3,5).

Taevane Isa ei säästnud oma ainsat Poega, nagu ta säästis Aabrahami poja Iisaki. Jumala eesmärgiks ei olnud mitte päästa oma Poeg, vaid tema kaudu päästa kogu inimkond. Jeesuse veri, mis ristipuult alla voolas, pidi maailma uuendama.

„Aga Jeesus kisendas valju häälega ja heitis hinge," kirjutab Markus (Mk 15:37). Tema lõhestav valukarje pidi kaikuma üle ümbruskonna ja olema midagi nii võimsat ja erilist, et risti ees seisev väepealik andis talle au: „See inimene oli tõesti Jumala Poeg!" (s 39).

Me ei oska ette kujutada seda tohutut raskust, mida Issanda hing sel hetkel taluma pidi – hetkel, mil kogu maailma patud tema peale pandi...

Titanicu laevahukuga seoses olen kuulnud teadlasi rääkivat, et kui inimene on lõksus uppuva laeva kajutis, kus on piisavalt õhuruumi, peaks ta meie arvates vastu pidama ja ellu jääma. Tegelikkuses aga pressib tema kohal, all ja ümber oleva veemassi rõhk iga tema raku peale väljakannatamatu survega, nii et ta on selle piinava valu käes hullumas. Mitte vesi, vaid rõhk tapab ta.

Kui suur oli meie patu rõhk Jeesusele, seda teab üksnes tema. Ta kannatas selle välja, et meie pääseksime...

Kui Suure Reede sündmusi poleks toimunud, siis puuduks Ülestõusmispühal tähendus. Ent sel kaunil hommikul ei kogune me mitte matusekõnesid pidama, vaid koos hauale tõtanud naistega rõõmustama, et inimese suurimale vaenlasele – surmale – on piir pandud. Jeesuse haud on tühi! Halleluuja! Surm on võidetud! Jeesus Kristus on esimesena surnuist üles tõusnud ja ennast paljudele ustavatele järgijatele elavana ilmutanud. Tema on inimkonna Päästja ja ainus tee Jumala juurde. Ta elab tänagi ja tema sõnad kehtivad endiselt:
„Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. See ongi mu Isa tahtmine, et igaühel, kes näeb Poega ning temasse usub, oleks igavene elu, ja viimsel päeval mina äratan ta üles" (Jh 14:6; 6:40).

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke