Austria: Viis vabakirikut ühinevad

03/2013

23 h66letus austrias-1Austria on viimane Lääne-Euroopa riik, kus kohalikul Baptistiliidul puudub tänaseni riiklik tunnustus. Austria erinevate vabakoguduste liidud, sealhulgas Baptistiliit, on töötanud tunnustuse saamise nimel aastaid, paraku tulutult. Komistuskiviks on seadus, mis sätestab, et kiriku või usuühingu loomiseks peab organisatsioonil olema liikmeskond, mis moodustab 0,2% elanikkonna arvust, seega umbes 17 000 inimest.

Riikliku tunnustuse saamiseks otsustasid viis vabakoguduste liitu luua ühenduse Austria Vabakirikud (Freikirchen in Österreich). Vastloodud ühendusse kuuluvad Baptistiliit, Evangeelsete Koguduste Ühendus, Elaia Kristlikud Kogudused, Mennoniitide Vabakirik ja Nelipühikirik. Viie liidu liikmeskond kokku on üle 20 000 inimese.

Ühise organisatsiooni loomise protsess on liitnud vabakoguduste liite rohkem kui vajalik seadusest tulenevate kriteeriumite täitmiseks. Baptistiliidu peasekretär Walter Klimt tõdes: "Me oleme aru saanud, et seda, mis meid ühendab, on väga palju, ja erinevused on pigem nüanssides." Protsessi käigus arutleti avameelselt erinevuste üle ning sõnastati alustõed, milles erinevate koguduste liidud on samal seisukohal. Mennoniitide Vabakiriku president Reinhard Kummer lisas, et erinevad tõekspidamised iseloomustavad pigem vanemat põlvkonda, noorte omavahelise suhtlemise puhul ei mängi need enam praktiliselt mingit rolli.

Austria Vabakirikute põhikiri sätestab, et ühendusse kuuluvad kirikud ja kogudused tunnistavad Jeesust Kristust kui Issandat ja maailma Lunastajat, vastavalt Piibli õpetusele, ning Piibli jumalikku inspiratsiooni, selle täielikku usaldusväärsust ning ülimat autoriteeti kõigis elu ja usu küsimustes. Lisaks sellele rõhutab põhikiri vabakirikute usutunnistuste kolme spetsiifilist punkti: ristimisele eelneb ristitava isiklik otsus ja oma usu tunnistamine; kohalik kogudus on iseseisev; kirik ja riik toimivad üksteisest lahus.

Austria traditsioonilised kirikud, Rooma-Katoliku ja Luterlik Kirik, tunnustavad vabakirikute algatust ning toetavad nende püüdu taotleda riiklikku tunnustust.

Michael Weiss, „Freikirchen in Österreich" vor Anerkennung