Ebatolerantsus Euroopa kristlaste suhtes

02/2015 13 valeriu ghiletchi
Paul Hobson, The Baptist Times

Euroopa Nõukogus võeti häälteenamusega vastu baptistist poliitiku poolt esitatud resolutsioon, mis kutsub üles aktsepteerima religioosset mitmekesisust.

Valeriu Ghiletchi, Euroopa Baptistiföderatsiooni endine president ja Moldaavia poliitik esitas resolutsiooni, milles käsitletakse teemat „Sallivusel põhinev kultuur, mis aktsepteerib religioosset pluralismi" ning mõistlike abinõude rakendamise edendamist.

Tema raporti pealkirjaks oli „Võitlus sallimatuse ja diskrimineerimise vastu Euroopas, mille erilises keskmes on kristlus". Sissejuhatuses on välja öeldud, et „usuvabadus on demokraatliku ja pluralistliku ühiskonna fundamentaalne õigus ja üks alustalasid."

„Ometigi ei pöörata kristlaste ja nende pühakodade vastu toimepandava vandalismi, vaenulike ja vägivaldsete tegude vastu piisavalt tähelepanu ning neid ei mõisteta hukka," jätkus raportis.

Oma esitluses Parlamentaarses Assamblees tõi hr Ghiletchi esile mitmeid juhtumeid, kus kristlasi oli diskrimineeritud, ja väitis, et praegusel ajal me vajame „rohkem usuvabadust, mitte vähem".

„Eesmärgiks on tõsta teadlikkust ja julgustada ning edendada kooselamise kultuuri, hoolimata sellest, kas keegi usub või mitte," ütles ta. „Euroopa peaks olema teistele maailma riikidele eeskujuks, näidates, mida tähendab usuvabaduse austamine."

Üks 29. jaanuari debati osalisi oli Ukraina baptistist poliitik Pavel Unguryan, kes osundas ebatolerantsuse ja tagakiusamise juhtumitele vene mässuliste poolt. Ta palus kristlastest vähemustele paremat kaitset, kaasa arvatud ametlikku registreerimist koguduste ruumidele ja võimalusi jagada kristlikku kirjandust. Enamus liikmeid kiitsid raporti heaks, 67 oli poolt ja ainult kaks vastu.

Heategevusühing CARE Europe, kes töötas koos hr Ghiletchi'ga raporti koostamisel, tervitas resolutsiooni vastuvõtmist.

Ühingu direktor Paul Moynan kirjeldas grupi Facebooki lehel hääletustulemusi kui „suurepärast tulemust". Ta lisas: „Antud resolutsioon saadab selge signaali tööandjatele, valitsusametnikele ning kõigi 47 Euroopa liikmesriigi kodanikele, et religioosset usku ja õigusi tuleb arvesse võtta igapäevaselt, mitte ainult usupühade ajal."

Euroopa Nõukogu on rahvusvaheline nõuandev organisatsioon, mis edendab Euroopa riikide vahelist koostööd. See on Euroopa Liidust täielikult eraldiseisev institutsioon. Euroopa Nõukogu üks osa on ka Euroopa Inimõiguste Kohus, mis viib täide Euroopa inimõiguste konventsiooni.
The Baptist Times 04.02.2015 ja selle kasutamiseks on olemas luba.