Otsing

23 ebf jerevan
10/2017

Kui suur on tänane EBF?

Euroopa Baptistiföderatsioon loodi 1949. aastal. Jätkuvalt kasvava osaduskonnana ühendab EBF praeguseks juba 826 000 inimest rohkem kui 14 000 kogudusest, 54 liidust ja 5 partnerorganisatsioonist üle Euroopa ja Venemaa, Kesk-Aasia ja Lähis-Ida. Samas tehakse koostööd ka baptistidega, kes EBFi ei kuulu. Meie piirkonnas esindab EBF ka Baptisti Maailmaliitu.

Kas EBFis on liikmesliitude eestpalvekalender?

Jah, on küll. Igal nädalal palvetatakse ühe liikmesliidu ning sellega seotud maa ja rahva eest. Veebruarikuus, mil tähistame nii Eesti baptismi kui ka Eesti Vabariigi aastapäeva, palvetatakse Euroopa ja Venemaa ning Kesk-Aasia ja Lähis-Ida kogudustes samamoodi meiegi eest. Antud palvesoovid on kirjas EBFi veebilehel.

Kuidas leiaks meie ringirändav usukaaslane Euroopas lähedase koguduse?

Kindlasti tasub külastada EBFi veebilehte ebf.org ja leida sealt vastava maa sõsarkoguduste esindajate kontaktid või antud liidu veebileht, kus koguduste asukohad täpsemalt kirjas. Nagu on tavaks meie koguduste liidus, nii tervitatakse mujalgi külalisvendi ja -õdesid külalislahkelt.

Millist vilja on kandnud EBFi ja Eesti koostöösidemed?

Eesti EKB Koguduste Liidul on olnud eesõigus juba kahel korral võõrustada EBFi aastakoosolekut. Kui 1990ndatel aastatel tuldi Eestimaale eelkõige uudistama, kuidas ümbersündinud riik ja liit toimivad, siis mullu külastati meid juba kui olulist panustajat EBFi missiooni elluviimisel. Teatavasti töötab EBFi asepeasekretärina Kohila koguduse diakoniss Helle Liht. Teoloogiakomisjoni on vedanud EBFiga seotud teoloogilise hariduskeskuse IBTSC üks juhtidest pastor Toivo Pilli. Noorsootöö võrgustiku eestvedajateks on nii Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor Einike Pilli kui ka Liidu Noorsootöö Keskuse juhataja Sven-Joonatan Siibak. Kosovos on missioonil Daily ja Dejan Adam. EBF on toetanud mitme koguduse rajamist Eestimaal. Samas oleme üheskoos võinud ja võime tulevikuski tuge pakkuda vendadele-õdedele, kes kannatavad raskusi, usuvabaduse piiramist, tagakiusu, vangistamisi, märtrisurmagi. Osadus ja suhtlus Jeesuse nimel on jumalikult antud kingituseks ja inimlikult rikastavaks kogemuseks üle aegade ja erisuste siinpoolses maailmas.

Millised olid EBFi viimase (Tallinna ja Jerevani vahelise) tööaasta teetähised?

Käesolev aasta märgib 500 aasta möödumist reformatsiooni algusest. Juubeli tähistamisel on üle Euroopa ja selle piiridegi teadvustatud ka (ana)baptistide veendumusi Jeesuse järgimisel ja evangeeliumi kuulutamisel. Näiteks aitasid Ukraina baptistid korraldada Kiievis enam kui 100 000 inimest Maidanile kokku toonud evangeelse vabaõhuteenistuse. Läbi aasta oli rõhuasetus sellel, mida väljendati ka EBFi aastakoosolekul Jerevanis, et reformatsioonist peaks rääkima mitte niivõrd mineviku-, kuivõrd olevikuelu plaanis: ecclesia semper reformanda est ('kogudust peab alati reformima').

Millele pööravad tähelepanu EBFi aastakoosoleku resolutsioonid?

EBFi aastakoosolek võttis vastu neli resolutsiooni. Esimene neist rõhutas, et baptistidena peame jätkuvalt abieluks mehe ja naise vahelist eluaegset liitu. Teine resolutsioon selgitas, et nn terrorismivastased seadusandlikud algatused seavad mitmel pool usuvabadusele rangeid piiranguid. Venemaal, näiteks, nagu tõdeb kolmas resolutsioon, on hakatud ahistama ka kristlikke usukogukondi, rääkimata illegaliseeritud Jehoova tunnistajatest. Neljas resolutsioon rõhutab põgenikena oma kodudest lahkuma sunnitud kristlaste õigust jätkata elu Iraagis, naastes oma ajaloolistesse kodupaikadesse. Kõik resolutsioonid ja muudki huvipakkuvad dokumendid on leitavad inglise keeles EBFi veebilehel.

Mida soovid asepresidendina viia EBFi ühistöösse ja mida tuua sealt Eestisse?

Vabatahtliku töötegijana EBFi asepresidendiks kandideerimise ettepanekut palves kaaludes kõnetas Jumal mind sellega, et kui paljud kristlased peavad tänapäeva maailmas kogema palju suuremaid ahistusi ja ahastusi, siis minul ja meil on Eestimaal – vaatamata kõigele – palju suuremaid vabadusi ja võimalusi oma usku praktiseerida ja kuulutada. Jeesuse eeskujul oleme kutsutud elama ja teenima mitte omaenda elu ja õiguse nimel, vaid Jumala riigi ja tema õiguse nimel. Nii tahan minagi seista üle kõige tema kuningriigi ja selle evangeeliumi vaba leviku eest, olgu Eestimaal, Euroopas, Kesk-Aasias, Lähis-Idas või kus iganes maailmas tema nimel tuleb olla.

 

Erki Tamm: Euroopa Baptistiliidu (aastakoosoleku) formaat on platvorm baptistliku taustaga kristlaste kohtumiseks ja koostööks.

Me elame võrgustikuühiskonnas. Info levib sotsiaalmeedia kaudu küll kiiresti, kuid probleemide mõistmiseks ja üksteise toetamiseks peavad inimesed reaalselt kokku saama. EBFi võrgustikku kuuluvad Kesk-Aasia ja Lähis-Ida kogudused vajavad eriliselt teiste kristlaste toetust. Hämmastav oli kuulda Iraagi baptistikoguduste teenimistööst riigi sisepõgenike heaks, olenemata nende usulisest tagapõhjast. Näiteks 2014. aastal, kui Bagdadist otsis varju pool miljonit sõjapõgenikku, osteti ameerika kristlaste abiga hoone, millesse mahutati 100 peret. Sellest hoolimata kannatavad kristlased seal tagakiusu all.

Islamiusulise elanikkonna enamust omavates riikides puudub üldjuhul kristlaste jaoks praktiline usuvabadus. Turkmenistani baptistiliidu esindaja sõnul kutsub riigipea üles rahvast järgima aktiivselt islami tradistioone. Kristlikke kogudusehooneid rüüstatakse, kristlikku kirjandust hävitatakse, teenistuste ajal tungitakse palvelatesse ja inimesi vangistatakse nende usu tõttu.

Samas võivad inimlikult rasked olukorrad tuua kaasa evangeeliumi leviku kasvu, nagu see on juhtunud Ukrainas. Ida-Ukrainas jätkub sõjaolukord ja inimesed hukkuvad. Riigi presidendi toetusel aga reformatsiooni aastat tähistavate evangeelsete kristlaste eestvedamisel korraldatud suurüritusele tuli Kiievisse kokku üle 100 000 uskliku.

Armeenia Baptistiliidus on viimase 25 aasta jooksul toimunud erakordselt kiire kasv. 90ndate algusest alates on koguduste liikmeskond kasvanud 300-lt 6000-le liikmele.

Lääneriikides on üksikute julgustavate näidete kõrval (Austrias) koguduste areng takerdunud sekularismi kasvu tõttu, mis röövib kogudustelt jõu. Prantsuse baptistide esindaja, Marc Deroeux küsis: „Kuidas on võimalik rääkida ühiskonnale Jumalast, kui jumala mõiste on kaotanud tähenduse?!” Samas leidis ta, et inimesi kõnetab Jeesuse järgijate autentne usk, tunnistus oma nõrkusest ja Jumala väest Jeesuses.

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke