Wiedenesti Piiblikooli uus nimi

10/2009 Klaus Rösler, EBF

Lõuna-Saksamaal asuv Misjonimaja Wiedenesti Piiblikool võttis endale uue nime Foorum Wiedenest. Seda sammu põhjendatakse vajadusega kohanduda tänapäevase keelekasutuse ja kaasaegse mõistmisega.

Ka kõik keskuse kolm senist töövaldkonda „Misjonimaja", „Piiblikool" ja „Kogudusefoorum" said uued nimed: „Ülemaailmne misjon", „Piibli-teoloogiline akadeemia" ning „Noorsootöö- ja kogudusefoorum".

Termini „foorum" kaudu väljendab uus nimi, et keskuses on tegemist avatud kohtumisega, ka õppimise, uurimise ja diskussiooniga. Kartust, nagu hägustaks uus nimi töö sisulist poolt, ei tunta. Ka ei varjata sellega oma ülesannet ega eesmärki: õpetada noori inimesi jumalariigi teenimistööle, saata misjonipõldudele ja koolitada koguduste kaastöölisti. Uue logo juurde kuuluv tunnuslause „Kristlikud impulsid kogudustele. Ülemaailmselt" peaks need ülesanded esile tooma.

Foorum Wiedenest on lähedalt seotud vennastekogudusega, kuid oma akadeemia valdkonnas töötab ta koos Saksa Evangeelsete Vabakiriklike Koguduste Liiduga (Baptistid). Keskus rajati 1905 Berliinis, alates 1919 asub ta Wiedenestis Kölni lähedal. Seni valmistati piiblikoolis igal aastal kogudusetööks ja misjoniks ette ligi 140 noort. „Ülemaailmne misjon" toetab hetkel 130 misjonäri, kes töötavad arstide, õpetajate, oskustööliste, meditsiiniõdedena paljudel maadel. „Noorsootöö- ja kogudusefoorum" viib igal aastal läbi palju kristlikke konverentse, seminare ja üritusi, kokku ca 7500 osavõtjaga.