Vaidlus lõppes: Vene ja Gruusia baptistide tippkohtumine

11/2008 EBF pressiteenistus

Kiiev – Vene ja Gruusia baptistid lõpetasid kahe liidu vahel hõõguva vaidlusküsimuse. 30. oktoobril kohtusid Ukraina pealinnas Kiievis president Juri Sipko (Moskva) ja peapiiskop Malkhaz Songulashvili (Tbilisi). Sellest võtsid osa ka Vene baptistide välissuhteid kureeriv teoloog Vitali Vlasenko ja Gruusia baptistide piiskop Merab Gaprindashvili. Kohtumine toimus endise EBF presidendi Gregori Komendandi (Kiiev) initsiatiivil. Ühisavalduses öeldakse, et „soovitakse maha panna märk sellest, et leppimine kahe kiriku, rahva ja rahvuste vahel on võimalik".

Mõlemad pooled pidasid Kaukaasia augustikuu sõda Venemaa ja Gruusia vahel „brutaalseks ja mõttetuks": „Meie maade vahel seisvaid küsimusi ei tohiks lahendada sõjaliste vahenditega." Samas kutsuvad baptistid vastutavaid isikuid Venemaal ja Gruusias üles „nägema vaeva konflikti rahumeelse lõpetamise nimel". Kirikute esindajad otsustasid, et „tunnustavad teist kirikut ilma klausliteta". Nad tahavad astuda otsustavaid samme teineteise paremaks mõistmiseks ja respekteerida teise poole kogemusi. Samas kohustusid nad jätkama teoloogilist dialoogi, et ühiselt misjonitööd edasi viia.

EBF peasekretär Tony Peck (Praha) peab seda ühisavaldust tähelepanuväärseks. See on tõend, et Vene ja Gruusia baptistid soovivad leevendada valu ja kannatusi, mida konflikt kahe riigi vahel on kaasa toonud. Baptisti Maailmaliidu president David Coffey (Didcot) peab Kiievi kohtumist „ajalooliseks". „Neil päevil on elu kogu maailmas ebakindel. Kuid see ühisavaldus on ilmekas tunnistus meie baptistlikust rahuarmastuse traditsioonist," ütles Coffey.

 

.