Rahvusvaheline Baptisti Seminar kolib Amsterdami

10/2012
Helle Liht

26.-29. septembril toimunud Euroopa Baptistiföderatsiooni (EBF) aastakoosolek Berliini lähedal Elstalis kiitis heaks Rahvusvahelise Baptisti Teoloogilise Seminari (International Baptist Theological Seminary, IBTS) kolimise Hollandi pealinna Amsterdami.

EBFi aastakooslek võttis selle otsuse vastu IBTSi hoolekogu ettepaneku põhjal suure häälteenamusega. Kuigi sarnaseid otsuseid ei ole kunagi kerge teha, olid EBFi liikmesliidud selleks hästi ette valmistunud. Arutelu käigus avaldati toetust vajalike muudatuste tegemiseks.

Praha mõisakompleksi müümine aitab eelarve taas tasakaalu viia ning investeerida peamiselt haridusse.

.

Praegune mõisakompleks Prahas kavatsetakse müüa võimalikult kõrge hinna eest. Saadud vahenditest moodustatakse kapital, mille investeerimise tulust peaks saama seminari töö rahastamise peamine vahend. Praha mõisakompleksi majandamine on olnud probleemiks juba alates 2008. aastast. Elukalliduse tõus Tšehhi Vabariigis, Tšehhi krooni väärtuse tõus Ameerika dollari ja euro suhtes, globaalne majanduskriis ning Ameerika partnerite annetuste tuntav vähenemine on põhjustanud viimasel perioodil iga-aastase suure kahjumi, ulatudes 2011. aastal kuni 300 tuhande euroni. Praha mõisakompleksi müümine aitab eelarve taas tasakaalu viia ning investeerida peamiselt haridusse.

IBTS kolib Amsterdami Hollandi Baptistiliidu kutsel. Koostöös IBTSi, Hollandi 23 elstalisBaptistiliidu, Hollandi Baptisti Teoloogilise Seminari ja EBFiga rajatakse Amsterdamis Baptismi Keskus (Baptist House), milles osalevad kõik neli organisatsiooni. Seminari õppetöö hakkab toimuma koostöös Amsterdami Vaba Ülikooliga (Vrije Universiteit Amsterdam). Magistriõppe ja doktoriõppe programmid keskenduvad peamiselt baptismi ja anabaptismi uurimisele ning misjonile ja praktilisele teoloogiale. Hollandi Baptisti Teoloogiline Seminar töötab juba praegu koos Amsterdami Vaba Ülikooliga ning on partnerlusega väga rahul.

Hollandi Baptistiliidu peasekretäri Albrecht Boerrigteri sõnul on EBFi aastakoosoleku otsus nende liidu jaoks üks järjekordne kohaleasetuv 'puzzle' osake tervikpildis. Juba paar aastat tagasi müüs nende liit oma kinnisvara, et rajada midagi uut. Nüüd renoveeritakse Amsterdami Vaba Ülikooli lähedal asuv baptistkoguduse maja vastavaks erinevate organisatsioonide vajadustele. Hollandi liit panustab maja täielikku renoveerimisse üle 1.5 miljoni euro. Baptist House annab Hollandi liidule hea võimaluse suurendada baptistikoguduste kohalolu multikultuurses Amsterdamis ning teenida sealset kogukonda. Rahvusvaheline koostöö IBTSi ja EBFiga innustab ka hollandlasi teoloogilise hariduse ja kogukondlike projektide arendamisel. Boerrigter kinnitas EBFi aastakoosoleku delegaatidele, et Jumalat usaldades ning oma ressursse jagades ja targasti kasutades on avanenud mitmed uksed Jumalariigi teenimisel.

 

23 baptist house