Otsing

26 DSC 277202/2013
Margus Kask, rektor

Kõrgemast Usuteaduslikust Seminarist saab vabakoguduslik koolitus- ja arenduskeskus. Sellise visiooni leidis Seminari arengutoimkond juba 2010. aasta kevadel. Tookordsel arutelul osalesid EKB Liidu juhid, Seminari vilistlased ning õppejõudude ja koguduste esindajad.
Täna oleme selles suunas teel. Rõõmustame nii kodumaiste rikastavate suhete eest koguduste teenimisel, õppetöö tunnustatud kvaliteedi, aktiivsete tudengite ja teiste õppurite, rahvusvaheliste suhete üle vabakogudusliku teoloogia viljelemisel kui ka tublide vilistlaste üle. Loetelu võiks jätkata – tänu Jumalale!

Koolitus- ja arenduskeskus tähendab, et selles sündinud ideed ja projektid on praktiliseks õnnistuseks Eestimaa kogudustele. Kogu õppe- ja arendustöö edendab vabakoguduslikku identiteeti – üllitatakse kirjandust, toimivad täiendkoolitused, erinevatest vabakogudustest pärit üliõpilaskond on arvukas, koguduste jaoks on Seminar haridusinstrument.
Võib-olla tuleks lisada, et Seminar on ka palvekeskus. See märgistab vaimulikku mõõdet − ilma palveta ei sünni midagi jäävat. Õppetöös, tudengite ning õppejõudude elus on olulisel kohal palved ja palvused. Vaid nii on arengutee õigel kursil.

Seminari üliõpilased esitasid hoolekogule taotluse suurendada õppekavas Piibli ainete mahtu. Koguduse töötegija põhiliseks töövahendiks on Jumala Sõna. Kõik muud ahvatlevad suunad ja teooriad kas siis juhtimisteaduses, arendustegevuses, kommunikatsiooniteoorias või teistes inimelu puudutavates valdkondades uuenevad ja asenduvad. Piibel aga jääb. Muidugi on Seminaris alati piiblitundmist õpetatud. Piibel on raamat, mis seob (akadeemilisemalt öeldes „integreerib") erinevad õppeained. Pühakirja tundmiseta polegi võimalik saada koguduse töötegijaks. Niisiis, kes soovib süvendada oma teadmust Piiblist ja teenida jumalariiki paremini, tulgu juba eeloleval sügisel õppima. Lisaks piiblitundmisele omandab Seminaris lõpetaja ka riiklikult tunnustatud kõrghariduse.

Piiblikooli loomine. Üheks järgmiseks sammuks visiooni täitmisel on piiblikool. Juba eeloleval sügisel soovime luua sobiva keskkonna kõigile neile, kes soovivad õppida Piiblit sügavamalt tundma oma ja koguduse vaimuliku elu õnnistuseks. Piiblikoolis ei kohtu õppijad akadeemilise ülikooli-teoloogiaga, kesksel kohal on väga praktilised ja isiklikud küsimused. Näiteks: minu suhe Jumala Sõnaga, Jumala rahvaga ja minu suhe Jumalaga. Nendes valdkondades küsime: mida õpetab Piibel, mis on Jumala tahe õppija elu jaoks. Õppetöö toimuks üks kord kuus sügisest kevadeni reede õhtul ja laupäeval. Täpsemat informatsiooni selle kohta edastame kevadel.26 DSC 2753

Vanematekogu nägemus. Veebruarikuus langetas Liidu vanematekogu Seminari tuleviku jaoks neli olulist otsust:
1. Taotleda õppetegevusele jätkuvalt riiklikku tunnustust.
2. Asutada 2013. a sügisest piiblikool.
3. Teha hariduslikku koostööd seniste rahvusvaheliste partneritega, olles avatud ka uutele.
4. Õpetada rohkem Piibli aineid.

Kevadine lõpetamine. Sel õppeaastal valmistub Seminaris õpinguid lõpetama rohkem kui kümme üliõpilast. Lõputöödes kajastatakse nii Piibli- kui ajalooteemasid. Kesksel kohal on küsimused koguduste teenimisest ja Jumala Sõna kuulutamisest. Lõpetajate pärast tasub palvetada –, et nende kutsumus süveneks ja viimased pingutused oleksid viljakad.

Uus vastuvõtt. Seminari lõpetanutest vabanevad kohad jäävad ootama uusi sisseastujaid. Praegu on õige aeg asuda omandama vaimulikku kõrgharidust. Selle väärtus aja möödudes ainult suureneb. Jumalariigi põldudel on lõikust palju, palugem lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke