Otsing

04/2013
Margus Kask, rektor

Usuteaduse eriala magistriõpe on väärtus. Kõrgema Usuteadusliku Seminari edukatel lõpetajatel on võimalus jätkata oma haridusteed järgmisel tasemel. Kuna oleme vabakiriklik õppeasutus, siis soovitame oma tudengitel asuda edasi õppima eelkõige samu väärtusi jagavatesse koolidesse. Üks sobiv partner on Austria TCMI Instituut. Meil on selle kooliga koostöölepe, millega tunnustatakse teineteise õppetööd ja meie ainepunkte võimaldatakse üle kanda nende magistriõppesse. Seminari rahvusvahelised partnerid on veel näiteks Saksamaal, Ameerika Ühendriikides, Rootsis, Tšehhis, Soomes. Kuna kuulume ülemaailmsesse baptistiliitude perekonda, siis on partnerlussuhted veelgi avaramad.

Peetakse oluliseks, et õppejõud on ühtlasi ka koguduste töötegijad. Nii ei teki õppetöös võõrandumist koguduste praktilistest vajadustest.

Võiks küsida, kas me siiski ei piirduks ainult oma eestimaise „asja" ajamisega? Reisimine on ju kulukas. Tõsi, emakeel ja kodukogudus on olulised ja neid tuleb hoida. Teiselt poolt haarab aga meie usutunnistus rahvusvahelist spektrit. Töötame koos nendega, kes tunnistavad Jumala sõna autoriteeti ja terviklikkust. Rahvusvahelised suhted on igati toetanud vaimulikele parima hariduse andmist.

Läbi aegade on Seminari külastanud oma ala tippspetsialistid, olgu nimetatud siin näiteks kirikuloolane professor William R. Estep, eetik professor Nancy Murphy, Soome Vabakiriku teoloogilise kooli rektor Simo Lintinen, Praha Rahvusvahelise Baptisti Teoloogilise Seminari (IBTS) rektor dr Keith Jones, majandusprofessor dr Prabhu Guptara, professor Nigel G. Wright London Spurgeon College'ist jpt.

Aprillis pidas TCMI Instituudi professor Roger Kemp loenguid missioloogiast ja koguduse väljakutsetest evangeeliumi kuulutamisel tänases maailmas. Tegemist oli nii eesti- kui venekeelsete õppurite ühisloengutega.

Seminari õppejõud on käinud ennast täiendamas mitmel pool välismaal. See on võimaldanud toetada õppejõudude erialalist arenguteed. Lisaks on toimunud meie õppejõudude osalusel ja korraldusel mitmesugused rahvusvahelised konverentsid ja sümpoosionid nii Eestis kui välismaal.

Käesoleval õppeaastal on Seminar tihendanud koostööd Elstali Teoloogilise Seminariga Saksamaal, kellega sõlmiti mullu septembris koostöölepe. Partnerlus tähendab seda, et informeeritakse üksteist koolides toimuvatest olulistest sündmustest, võimaldatakse õppejõudude ja üliõpilaste vahetust. Samuti toimuvad konsultatsioonid teoloogilistes 26 margus minskis  küsimustes.

Aprillikuus külastas rektor Margus Kask Minski Teoloogilist Seminari Valgevenes. Ühistöös koolitatakse venekeelsete koguduste töötegijaid Eestis. Minski ja Tartu seminaridel on rohkesti ühised väärtused ja hoiakud. Näiteks peetakse oluliseks, et õppejõud on ühtlasi ka koguduste töötegijad. Nii ei teki õppetöös võõrandumist koguduste praktilistest vajadustest. Tänavu on oodata ka sealsete kolleegide visiiti Eestisse.

Rahvusvahelised suhted rikastavad Seminari kui kõrgkooli õppe- ja arendustegevust. Ühtlasi on need toeks ka õppejõudude kaadri juurdekasvule. Külalisloengutest saadud inspiratsioon leiab üliõpilasel sageli väljundi soovis jätkata õpinguid magistriõppes. Tänane kõrgharidus ei ole mõeldav ilma rahvusvahelise kogemuseta. Viimselt on Seminari missiooniks toetada koguduste tegevust Eestimaal. Hiljuti avalikkuse ette jõudnud kaitsepolitsei „Aastaraamat 2012" nimetab, et hea hariduse kättesaadavus vähendab äärmusluse teket (lk 5). Seminaris on tänaseni hea haridus soovijatele kättesaadav. Koguduse ja Issanda teenimiseks tuleb kõigil anda oma parim.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke