Otsing

03/2014 26 2011 kus P6162802

Kõrgema Usuteadusliku Seminari õppeprorektor Eve Saumetsa küsimustele vastab Elva baptistikoguduse pastor ja KUSi õppejõud Peeter Tamm.

Peeter, Elva baptistikoguduse pikaajalise pastorina oskad kindlasti öelda, kas, kuidas ja kelle kaudu on Elva kogudus Seminariga seotud olnud?

Elva Baptistikogudus on Seminariga mitmel viisil seotud. 1989. aasta augustikuus toimusid Elva koguduses Seminari asutamisele eelnenud õppepäevad umbes 20-25 inimese osavõtul. Loenguid pidasid Joosep Tammo, Peeter Roosimaa ja Ermo Jürma. Üheskoos kirjutati Liidu juhatusele (mis sel ajal täitis ka vanematekogu ülesandeid) pöördumine taotlusega taasavada Seminar veel jooksva aasta sügisel. Elva koguduse pastoriks oli tol ajal Toivo Pilli, kellest sai taasasutatud Seminari üks õppejõude.

Mitmed seminaristid on Elva koguduses aastate jooksul täitnud erinevaid praktilisi ülesandeid. Ka Elva koguduse praegune pastor on seotud Seminariga – olen õppinud teises lennus ja õpetan praegu Seminaris Piibli tõlgenduslugu ja homileetikat.

Kuidas ühendad koguduse karjase ja õppejõu töö?

Koguduses või muus vaimuliku teenimise valdkonnas töötamine on rakenduskõrgkooli õpetamistegevuses paremate tulemuste saavutamise eelduseks. Kindlasti on siin oma roll selles, et õppetöö toimub sessioonide kaupa. Päevases õppevormis õpetamist ja koguduse pastori tööd oleks palju keerulisem ühendada. Minu jaoks on Piibli tõlgenduse ja selle ajaloo parem tundmaõppimine aidanud mitmekülgsemalt näha kristlase rolli koguduses ja ühiskonnas tervikuna.

Sa tunned kõiki Seminari üliõpilasi ja töötajaid. Kas nende aastate jooksul, mil oled Seminariga seotud olnud, on su õppejõutöös ette tulnud ootamatuid momente või lihtsalt elulisi ja huvitavaid situatsioone, mida hiljem muigega meenutad?

Ei saa öelda, et ma kõiki Seminari üliõpilasi ja töötajaid tunneksin. Pigem võiks öelda, et tunnen paljusid neist. Iga lennuga on seotud omad muljed ja mälestused. See on minu jaoks suur rikkus, aga veelgi suurem rikkus on need inimesed, kes on soovinud end ette valmistada Jumala ja kaasinimeste teenimiseks.

Kuidas hindad Seminaris antavat haridust täna?

Lõpetasin ise 4-aastase kursuse päevases õppevormis, mis aitas erinevaid inimesi – nii tudengeid kui õppejõude – kokku sulatada. Kiiremini tekkis ühise kooli ja ühise eesmärgi tunne. Arvan, et tänane haridus on antud tingimustes väga hea, rohkem praktilise kallakuga kui meie ajal. Ega Seminar praegugi veel 'valmis' ole, kindlasti annab palju juurde pidev avatus sobivamatele õppe- ja töömeetoditele, mis aitavad paremini jõuda nõutud õpiväljunditeni.

Kas Seminarist saadud teadmised on suunanud ka sinu vaimulikku teerada karjasena ja avaldanud kuidagi mõju jutlustele?

Oma osa on teadmistel, aga veelgi rohkem eeskujudel, erinevatel inimestel, kes on mõju avaldanud. Seda nii kaastudengitena kui õppejõududena. Õpingud on andnud teatava baasi, millelt saab edasi minna, ent õppida tuleb pidevalt juurde. Jutluste kohta peavad kuulajad arvamust avaldama. Arvan ise, et ehk on jutlused lihtsamaks ja kuulatavamaks läinud.

Mida soovid praegustele üliõpilastele ja õppejõududele?

Soovin meile rahvana, kristlastena ja konkreetse koguduste liiduna ainulaadsete võimaluste väärtustamist ja meile antud andide ustavat kasutamist meie lühikese elu päevil.

Aastast 2011 on Seminari ja Elva vahel koguni kirjalik koostööleping, mille järgi teie kogudus on meie tudengite praktikabaasiks. Kuidas on see ühistöö mõjutanud koguduse teenimist?Kogudus väljendas oma juhtkonna kaudu valmisolekut aidata kaasa seminaristide praktiliste oskuste omandamisele. Sellest ajast alates on Elva kogudust praktikabaasina kasutanud mitmed üliõpilased. Minul endal oli Risto Nigoli ja Argo Tallermaga koos teenides hulk vastastikuselt huvitavaid kogemusi. Ka tõid mõlemad noored mehed mitmesse meie töölõiku värskeid mõtteid. Usume, et need töised kontaktid jätkuvad.

Tänan!

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke