Otsing

05/2014 26 yleminekuhindamine
Eve Saumets, KUSi õppeprorektor

Aastal 2010 rakendus Eestis uus kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise süsteem. Kõik riiklikud ja ka erakõrgkoolid peavad kõrgharidustasemeõppe läbiviimise õiguse saamiseks esitama taotluse jätkusuutlikkust, ressursse ja õppekvaliteeti kirjeldavate andmetega Haridus- ja Teadusministeeriumile. Taotlust menetletakse koos Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuriga. Kvaliteeti hinnatakse vastavalt õigusaktidele, mis puudutavad õppe- ja arendustegevust ning vastavad rahvusvahelistele standarditele. Õpet võib läbi viia üksnes juhul, kui Vabariigi Valitsus on andnud selleks koolitusloa. Eelmise üleminekuhindamise tulemusena võib Kõrgem Usuteaduslik Seminar (KUS) väljastada riiklikult tunnustatud lõpudokumente 31. detsembrini 2014.

Liina Siib hindas kõrgelt üliõpilaste lõputöid ja arvas, et seminar võiks neid teemasid ühiskonnas laiemalt propageerida.

Kõrgkoole külastavaid hindamiseksperte koolitatakse juba varem ja komisjon koosneb oma igapäevatöös kõrghariduse valdkonnaga seotud inimestest. KUSi kordushindamine leidis aset 16. aprillil. Meid külastas komisjon koosseisus: professor Mati Heidmets (Tallinna Ülikool), Urmas Viilma (EELK kantsler, Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja), Ringo Ringvee (Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik), Liina Siib (Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri haridusnõukogu liige), Sander Sirel (Tartu Ülikooli üliõpilane) ja Liia Lauri (Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri infojuht).

Nõutud dokumendid eelarve, õppe- ja arendustegevuse kohta olime seminari poolt esitanud juba veebruaris. Lisaks paluti kohapeal vaadata viimastel aastatel lõpetanud üliõpilaste diplomitöid ja muid õppe- ja töökorraldust reguleerivaid dokumente, samuti arengukava seiret.
Komisjon soovis eraldi vestelda kooli omaniku, juhtkonna, õppejõudude, üliõpilaste ja vilistlastega. Siinkohal avaldan tänu kõikidele asjaosalistele, kes muude töökohustuste kõrvalt võtsid aega, et tulla ja seista südikalt seminari tuleviku eest. Suur tänu ka kokatädi Nellyle, kes valmistas nii komisjonile kui tervele seminariperele maitsva lõunasöögi.

Kõigi vestlustel osalenute üldmulje sellest päevast oli valdavalt positiivne. Komisjoni iga liige hindas oma valdkonnaga seonduvat. Näiteks uuris Sander Sirel, kuidas toimib tudengielu, kui õppetöö toimub sessioonide kaupa ja üliõpilased üksteist iganädalaselt ei näe. Küsimusi esitati nii seminari eelarve kui ka õppejõudude erialase uurimistegevuse kohta. Päeva lõpus anti esmane tagasiside. Üllatuslikult oli see üsna positiivne. Komisjoni liige Liina Siib hindas kõrgelt üliõpilaste lõputöid ja avaldas arvamust, et seminar võiks neid ka laiemalt propageerida, sest teemad on huvitavad ning võiks ühiskonnale mõtteainet pakkuda. Andsime külalistele teada, et seda väikest lünka täidab ka juba ajakiri „Teekäija", mille numbrites on vilistlased järjepidevalt tutvustanud oma lõputöid.

Komisjon tõi positiivsena esile kooli väiksusest tulenevaid häid ja tihedaid suhteid nii üliõpilaste kui õppejõudude vahel. Hinnati meie identiteeti ja selle nimel panustamist. Tunnustati kooli omaniku tahet seminari ülal pidada ja tegevust jätkata. Ohumärkidena nähti eelarve väiksust ja muidugi tudengite nappust.

Rektor Margus Kase sõnul ei jäänud muljet, et seminar peaks hakkama planeerima oma tegevuse lõpetamist. Siiski tasub silmas pidada, et tööpäeva lõpus saadud esmane info oli vaid suuline. Lõpliku otsuse langetab Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu alles 9. juunil. Loodame ja palvetame, et see vastus tuleb positiivne ja lubab meie Liidu koolil jätkata kõrghariduse andmist. Seni aga jätkame tavapärast õppetööd ja loodame, et sel kevadel täienevad seminari vilistlaste read jällegi mitme inimese võrra, kes on valmis omandatud teadmisi Liidu kogudustes rakendama.

Uudised

2021-1-jaanuar

01 Veebruar 2021
2021-1-jaanuar

SISUKORD Toome rõõmu ja lootust Merle KotiesenÕpilasest saab õpetaja, õpetajatest õpilased Joosep TammoHiinas vangistatud blogija on tunnistav kristlane IDEAJärgmine põlvkond Kristusele! Erki TammÜllas Linder toimetas 32 aastakäiku Kuulutajat Ermo JürmaKuidas sa...

Koroonahaiguses oli Ülo lootus Jumalal

01 Veebruar 2021
Koroonahaiguses oli Ülo lootus Jumalal

Jaanuar 2021 Annely Veevo, Palade priikogudus Ülo Kikas haigestus paar kuud tagasi raskekujulisse COVID-19 haigusesse. Tänaseks on ta tervis taastumas. Ülo töötab juba osakoormusega, mõõdetavad tervisenäitajad on korras, kuid täieliku taastumiseni...

In memoriam Jüri Jürgenson

01 Veebruar 2021
In memoriam Jüri Jürgenson

Jaanuar 2021 26.10.1937–21.12.2020 Tartu Salemi baptistikoguduse emeriitpastor Jüri Jürgenson lahkus igavikku jõulude eel, 21. detsembril 2020. Teda iseloomustab töökas ja tasakaalukas elu. Õnnistuseks paljudele.Jüri Jürgenson oli pärit Pärnu lähedalt Tahkurannast, 5-lapselisest...

Tõeliselt lähedaseks saamisest

01 Veebruar 2021
Tõeliselt lähedaseks saamisest

Jaanuar 2021 Krista Esta, Allika kirjastus Koroona-aastal oli üks sotsiaalmeedias levinud lemmiknalju, et eestlased igatsevad 2+2 reegli lõppu, et saaks juba tavapärasele 5-le meetrile tagasi minna. Nali naljaks, aga päriselus siiski...

Eesti Kirikute Nõukogu aastalõpu kontsert-palvus

01 Veebruar 2021
Eesti Kirikute Nõukogu aastalõpu kontsert-palvus

Jaanuar 2021 Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) andis 16. detsembril Rootsi-Mihkli kirikus toimunud kontsert-palvusel vaimulik ja teoloog Arne Hiobile (fotol) üle 2020. aasta oikumeenilise aastapreemia. Hiobi tegevus vaimuliku, õppejõu, püha maa ja...

Palivere koguduse pastor Peeter Padu

01 Veebruar 2021
Palivere koguduse pastor Peeter Padu

Jaanuar 2021  Läänemaal Palivere Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduses oli 3. advendil, 13. detsembril rõõmus päev – EKB Liidu president Erki Tamm seadis ametisse uue pastori Peeter Padu (61). Peeter on sündinud...

Haapsalu koguduse pastor Mihkel Nõlvak

01 Veebruar 2021
Haapsalu koguduse pastor Mihkel Nõlvak

Jaanuar 2021  Haapsalu Baptistikoguduse vaimulikku tööd juhib kogudusevanema kt-na oma koguduse vend Mihkel Nõlvak (43).Mihkel on pärit usklikust kodust, kus kõik kolm last on tulnud usule ja kogudusse teismeeas. Isa...

Teoloogia koroonatest

01 Veebruar 2021

Jaanuar 2021 Einike Pilli, KUSi rektor Aasta 2020 on selja taha jäänud. Kui palju reaktsioone sellesse on jäänud! Kerget üleolekut ja hoolimatust, et mind ja mu armsaid see kriis ju ei...

Koguduste juhtide küsitlus

01 Veebruar 2021
Koguduste juhtide küsitlus

Jaanuar 2021  Erki Tamm: Pastorite hulgas on EKB Liidu juhatuse poolt küsitlusi läbi viidud ka varem. Ennekõike selleks, et mõista, millised kitsaskohad neile töös ja elus muret valmistavad, et siis...

Teistmoodi läheduse lugu Torontost

01 Veebruar 2021
Teistmoodi läheduse lugu Torontost

Jaanuar 2021 Timo Lige, Toronto baptistikoguduse pastor Et 2020. aasta jõulud tulid teisiti, pole uudis, vaid juba ajalugu. Jõulud on aeg, kui traditsioonidel ja harjumuspärasel on suurem tähendus kui mingil muul...

Linke