Otsing

05/2014 26 yleminekuhindamine
Eve Saumets, KUSi õppeprorektor

Aastal 2010 rakendus Eestis uus kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise süsteem. Kõik riiklikud ja ka erakõrgkoolid peavad kõrgharidustasemeõppe läbiviimise õiguse saamiseks esitama taotluse jätkusuutlikkust, ressursse ja õppekvaliteeti kirjeldavate andmetega Haridus- ja Teadusministeeriumile. Taotlust menetletakse koos Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuriga. Kvaliteeti hinnatakse vastavalt õigusaktidele, mis puudutavad õppe- ja arendustegevust ning vastavad rahvusvahelistele standarditele. Õpet võib läbi viia üksnes juhul, kui Vabariigi Valitsus on andnud selleks koolitusloa. Eelmise üleminekuhindamise tulemusena võib Kõrgem Usuteaduslik Seminar (KUS) väljastada riiklikult tunnustatud lõpudokumente 31. detsembrini 2014.

Liina Siib hindas kõrgelt üliõpilaste lõputöid ja arvas, et seminar võiks neid teemasid ühiskonnas laiemalt propageerida.

Kõrgkoole külastavaid hindamiseksperte koolitatakse juba varem ja komisjon koosneb oma igapäevatöös kõrghariduse valdkonnaga seotud inimestest. KUSi kordushindamine leidis aset 16. aprillil. Meid külastas komisjon koosseisus: professor Mati Heidmets (Tallinna Ülikool), Urmas Viilma (EELK kantsler, Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja), Ringo Ringvee (Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik), Liina Siib (Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri haridusnõukogu liige), Sander Sirel (Tartu Ülikooli üliõpilane) ja Liia Lauri (Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri infojuht).

Nõutud dokumendid eelarve, õppe- ja arendustegevuse kohta olime seminari poolt esitanud juba veebruaris. Lisaks paluti kohapeal vaadata viimastel aastatel lõpetanud üliõpilaste diplomitöid ja muid õppe- ja töökorraldust reguleerivaid dokumente, samuti arengukava seiret.
Komisjon soovis eraldi vestelda kooli omaniku, juhtkonna, õppejõudude, üliõpilaste ja vilistlastega. Siinkohal avaldan tänu kõikidele asjaosalistele, kes muude töökohustuste kõrvalt võtsid aega, et tulla ja seista südikalt seminari tuleviku eest. Suur tänu ka kokatädi Nellyle, kes valmistas nii komisjonile kui tervele seminariperele maitsva lõunasöögi.

Kõigi vestlustel osalenute üldmulje sellest päevast oli valdavalt positiivne. Komisjoni iga liige hindas oma valdkonnaga seonduvat. Näiteks uuris Sander Sirel, kuidas toimib tudengielu, kui õppetöö toimub sessioonide kaupa ja üliõpilased üksteist iganädalaselt ei näe. Küsimusi esitati nii seminari eelarve kui ka õppejõudude erialase uurimistegevuse kohta. Päeva lõpus anti esmane tagasiside. Üllatuslikult oli see üsna positiivne. Komisjoni liige Liina Siib hindas kõrgelt üliõpilaste lõputöid ja avaldas arvamust, et seminar võiks neid ka laiemalt propageerida, sest teemad on huvitavad ning võiks ühiskonnale mõtteainet pakkuda. Andsime külalistele teada, et seda väikest lünka täidab ka juba ajakiri „Teekäija", mille numbrites on vilistlased järjepidevalt tutvustanud oma lõputöid.

Komisjon tõi positiivsena esile kooli väiksusest tulenevaid häid ja tihedaid suhteid nii üliõpilaste kui õppejõudude vahel. Hinnati meie identiteeti ja selle nimel panustamist. Tunnustati kooli omaniku tahet seminari ülal pidada ja tegevust jätkata. Ohumärkidena nähti eelarve väiksust ja muidugi tudengite nappust.

Rektor Margus Kase sõnul ei jäänud muljet, et seminar peaks hakkama planeerima oma tegevuse lõpetamist. Siiski tasub silmas pidada, et tööpäeva lõpus saadud esmane info oli vaid suuline. Lõpliku otsuse langetab Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu alles 9. juunil. Loodame ja palvetame, et see vastus tuleb positiivne ja lubab meie Liidu koolil jätkata kõrghariduse andmist. Seni aga jätkame tavapärast õppetööd ja loodame, et sel kevadel täienevad seminari vilistlaste read jällegi mitme inimese võrra, kes on valmis omandatud teadmisi Liidu kogudustes rakendama.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke