Otsing

11/2014 26 aare tamm
Margus Kask, rektor

Kõrgemal Usuteaduslikul Seminaril on täitunud 25 tegevusaastat. Üheks olulisemaks väärtuseks, mida tudengid koolist kaasa võtavad, on suhetevõrgustik. Sinna kuuluvad suhted nii üliõpilaste kui õppejõududega. Üsna paljud seminaristid on käinud kas lühematel või pikematel õpingutel partnerkõrgkoolides välismaal, nii lisanduvad needki suhted võrgustikku. Selliselt on Seminar osutunud üliõpilastele oluliseks sõlmpunktiks suhete hargnemisel.

Seminar on üliõpilastele oluliseks sõlmpunktiks suhete hargnemisel.

Üle kümne aasta tagasi loodi Seminaris mentorgrupid. Nendesse kuulub kogu üliõpilaskond ja juhendajateks on õppejõud. Praegusel hetkel on mentoriteks Ermo Jürma, Peeter Roosimaa, Eve Saumets ja Margus Kask. Eriliseks teeb mentorgrupid see, et osad grupid kogunevad juhendajate kodudes. Nii on täidetud vähemalt osa Uue Testamendi „jüngerluse" tingimusi: jünger sööb koos õpetajaga, elab koos temaga, mõtleb nagu tema, kuulab teda, räägib õpetaja mõtteid ja hiljem annab seda edasi oma õpilastele. Kui üliõpilased oma grupitöös leiavad, et neil puudub ülesande lahenduseks vajalik informatsioon, siis minnakse seda õpetaja käest küsima (vt Mk 13:3,4). Just taolisi küsimusi tuleb mentorgruppides pidevalt ette. Seepärast võib nimetada, et üliõpilaste isikliku vaimuliku kasvu jaoks on mentorgrupid asendamatud. Tudengite jaoks on neljapäevased õhtud koos mentoriga oodatud.Mainima peab veel üht traditsiooni, mis on suhteliselt üliõpilaslik ja üldiselt eestlaslik. Nimelt, juba eelmise õppeaasta alguses otsustasid (mees)tudengid õppesessiooni ühel õhtul käia saunas. Sinna võetakse kaasa õppejõud ja nii jätkuvad sealgi teoloogilised vestlused olulistel teemadel. Mis seal salata, vahel õpetavad sellised meetodid rohkemgi kui õppekavas ettenähtud distsipliinid.

Eeloleval kevadel toimuvad Seminaris mitme külalisõppejõu loengud. Märtsikuus peab koguduse misjonitööst ja koguduste rajamisest loenguid ja seminare Saksamaa Elstali Seminari rektor prof Michael Kißkalt. Kißkalti uurimisteemad on juurdunud praktilises misjonitöös nii Aafrikas kui Euroopas. Peamiselt tegeleb ta misjoni ja kultuuridevahelise teoloogia küsimustega. Ühtlasi on ta vastutanud misjonitöö ja koguduste rajamise eest ka Euroopa Baptistiföderatsioonis. Usutavasti saavad tema loengud olema põnevad. Kindlasti on ta valmis nõustama koguduserajajaid Eestis ja vajadusel olema mentoriks mõnele õppejõule. See aga eeldab muidugi suhete tekkimist. Igatahes, eeldused selleks on olemas.

Lõpetuseks mõni isiklik mõte. Olen olnud Seminari rektoriks viis ja pool aastat, lepinguline ametiaeg täitus möödunud suvel (2014). Töö on olnud vastutusrikas ja väga huvitav. Kõige olulisem on, et riiklikud hindajad on Seminari õppetöö kvaliteedile kahel korral andnud väga head hinnangud ning pidanud seda riiklikele nõuetele igati vastavaks ja andnud koolile õiguse edasi tegutseda. See on Jumala and. Ametiaja lõppedes võin nimetada, et sellest perioodist ei võta ma endale kaasa mitte haridusbürokraatia pädevusi, vaid tekkinud suhted – nii üliõpilastega kui kolleegidega õppejõudude hulgast. On olnud lugemata tunde viljakaid vestlusi imeliste inimestega, nii ametlikes kui ka mitteametlikes mentorsuhetes. On olnud mitmeid tõsiseid palvehetki nii kolleegide kui üliõpilastega, palju rõõmu ja avastusi loengutes. Sellised suhted on rikastanud. Seminaris tasub kindlasti õppida. See on kool, kus tegutseb suhteid loov Jumala Vaim. Sellest on hea osa saada.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke