Otsing

03/201626 mentorsuhe
Einike ja Toivo Pilli, Tartu Salemi kogudus

Seminari arendussuunas on jõudsalt arendatud mentorluse valdkonda. Korraldatud ja kavas on mitmeid koolitusi mentoritele. Millega on tegu? Küsimustele vastab lähiajal valmiva mentorluse käsiraamatu toimetaja ja üks autoritest, Toivo Pilli.

Juhendatav peab võtma oma vaimuliku arengu ja jüngerlike teenimisülesannete eest ise vastutuse.

Einike Pilli (EP): Mis on mentorlus ja milleks see hea on?
Toivo Pilli (TP): Ilmalikus maailmas mõistetakse mentorlust kui kogenuma inimese nõuandvat suhet tööle asujaga, kes peab omandama uusi oskusi. Vaimuliku elu ja koguduse kontekstis mõistetakse mentorlust kui kahe vaimulikul teekonnal kõndiva kaasteelise regulaarselt toimuvat toetussuhet, selleks et paremini eesmärgile jõuda ja oma ülesandeid täita. Me keegi ei ole võimelised üksinda Kristust järgima ja vajame teisi inimesi enda kõrvale.

Kuidas leida mentorit? Head juhid on juba liiga hõivatud. 
Erinevatele inimestele sobivad erinevad mentorid. See, kas suhe hakkab toimima, selgub katsetamise teel. Mentii ehk juhendatav peab võtma oma vaimuliku arengu ja jüngerlike teenimisülesannete eest ise vastutuse. See tähendab ka nõuannete küsimist. Ning “alandlikkust”, mitte liigset nõudlikkust mentori suhtes, pigem valmisolekut õppida ja areneda. Mõned mentorsuhted ei hakka toimima, seepärast võib alguses kokku leppida, et esimesed kuud on sisseealmise aeg, kus mentorsuhte võib rahuliku südamega lõpetada.

Mis siis, kui mentoril on teistsugune vaimulaad ja väärtushinnangud?
Inimesed ongi erinevad. Just sellest erinevusest võib avastada niisugust panust, mis aitab kristlikku elu ja teenimistööd uue nurga alt märgata. Tegelikult ei ole mentori peamiseks ülesandeks nõu anda. Pigem on ta kuulaja, kes aitab küsimuste kaudu mentiil vastusteni jõuda. Ta aitab luua arengukeskkonda.

Mis siis, kui mentor näeb tõsiseid riskikohti mentii elupraktikas?
Väga oluline on, et mentorsuhtes räägitakse tegelikest asjadest. Ja kui ilmnevad tegelikud probleemid, siis tuleb neist ka avameelselt kõnelda. Kui usaldus mentori ja mentii vahel on suur, saab mentor ka konkreetseid juhiseid välja pakkuda. Mentii vastutus on, kuidas ta neid kuulab ja rakendab. Muidugi võib järgmistel kohtumistel arutada ka seda, mida ja kuidas on mentii vahepeal ellu viinud.

Millised on Sinu hinnangul meie liidu töötegijate kõige tõsisemad arengukohad?
Esimene arengukoht on vaimulik. Et me töötajatena ei kaotaks usku ja lootust sellesse teenimistöösse, mis me teeme. Et mõistaksime selle töö väärtust, millega me koguduses ja kogudusena teenime. Muu järgneb sellele. Läbipõlemise vältimine. Peresuhete hoidmine. Suhtlus- ja teised tööoskused. Koguduse arenguga seotud teemad. Juhtimisvõtted.

Kas Sinul on olnud mentor ja mida suhe temaga on Sulle andnud?
Mul on ka praegu mentor, kellega ma, tõsi küll, suhteliselt harva kohtun. Esiteks on tema näol tegemist mõistva vestluspartneriga. See mõistmine ei tähenda, et ta kõigele takka kiidaks. Ta esitab küsimusi, mis panevad mind asju uues valguses nägema. Olen temalt saanud mõningaid väga kasulikke praktilisi juhiseid, kuidas võiks mõnes olukorras tegutseda. Aga valik on ikkagi jäänud minu teha. Teiseks tean ma, et ta on alati minu poolel. Me oleme head sõbrad.

Millisel juhul peaks kindlasti otsima endale mentori?
Igal juhul. Jeesus saatis jüngrid välja kahekaupa. Ma arvan, et see ei olnud juhuslik. Juhtidena vajame mentorsuhet kindlasti siis, kui meil hakkab tekkima tunne, et ainult meie üksi saame asjadega hakkama ja mõistame tegelikku olukorda. Mentorsuhtest on kindlasti hästi palju kasu, kui alustame tööd või alustame uute ettevõtmistega juba väljakujunenud töös. Ja mentor võib olla ka vaimulikuks juhendajaks, kes aitab meil kindlamalt Kristust järgida.

Rohkem on võimalik mentorluse kohta lugeda 2016. aastal elektrooniliselt ja veidi hiljem paberkandjal ilmuvast mentorluse käsiraamatust.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke