Otsing

6/2008 Heldur Kajaste, TCMi esindaja Balti riikides

Mitmed Eesti pastorid lõpetasid TCMi kooli

Austrias asuv õppeasutus Training Christians for Ministry (TCM) on Eesti jaoks koolitanud mitmeid vaimulikke töötegijaid. Eesti jaoks algasid TCMi õnnistused aastal 1989, kui mu vanemad koos minu kui kaasavõetud tõlgihakatisega seda Viinist 25 km kaugusel asuvat instituuti esimest korda külastasid.

Sealt oleme saanud rohkelt head: õpetuse läbi, mida seal jagatakse, osaduse kaudu, milles pole võõristust, ning alandliku teenimise kaudu, kui Ameerika kristlased tulevad tuhandete kilomeetrite tagant Ida-Euroopa usklikke ehk siis seeläbi Kristust ennast teenima. Siit on sõidetud Austriasse rongide, vahepeal koguni bussi ning viimastel aastatel väiksemate sõiduvahenditega (jõuab kiiremini).

Õpingud kandsid esimesi küpseid vilju aastal 1995, kui meie liidu praegune juht Meego Remmel omandas teoloogiamagistri (M.Div.) kraadi. Nüüdseks on ta ka ise arvatud TCM õpetajate sekka. Magistriteks on seal saanud veel Argo Buinevitš (2004) ja Leho Paldre (2006). Täiendõppe kursuse on läbinud Peeter Valk, Aamo Remmel, Allar Saard, Neeme Tingas, Joel Raasik jt.

Viis eestlast said diplomi

Tänavu oli 33 lõpetaja seas viis eestlast. Lõpuaktus toimus nelipühi- ja emadepäeval, Heiligenkreuzi kloostri Keisrisaalis, kus mälestati koos Kristuse surma, kuulati pastor Derek Duncani jutlust, anti kätte diplomid ning paluti õnnistust lõpetajatele. Viimaste seast sai ka iga maa esindaja oma tänu väljendada. Eestlaste rühmast langes valik Kuressaare Siioni koguduse pastor Margus Mäemetsale. Magistrikursuse lõpetas Narva pastor Pavel Vezikov, täiendkoolituse Otepää pastor Margo Meri koos abikaasa Leaga. Nõmme Baptistikoguduse diakonissil ja pühapäevakooli direktrissil Ülle Kalvikul ei õnnestunud lõpuaktusele sõita, kuid seda kompenseerib teadmine, et õde jätkab õpinguid TCMi magistriõppes.

Meil jääb paluda lõikuse Issandat, et seekordsed lõpetajad oleksid omakorda õnnistuseks. Usun, et kõik viis ei ole õppinud mitte ainult Pühakirja paremini tundma ja lugema, vaid et nad on nüüd ka ise paremini loetavad. Sest maailm meie ümber loeb meid päev-päevalt.

Õppetöö 51aastases TCMis jätkub. Hetkel on Eestist seitse õde-venda magistri- ja üks täiendõppes, Lätist kuus magistri- ja neli täiendõppes. Lisaks veel paar-kolm, kes valmistuvad õppima. Nende seas on pastoreid, kaplaneid, pühapäevakooliõpetajaid, Alfa-kursuse koordinaatoreid nii meie liidust kui metodistide seast. Ühtekokku õpib TCMis 764 tudengit, neist 457 omandavad magistri-, 111 teoloogiamagistri kraadi ning ülejäänud on täiendõppes. Alates 1995. a on lõpetanuid ühtekokku 321.

Nii Euroopas kui Ameerikas akrediteeritud instituut väärtustab kõrgelt kristlikku küpsust, teenivat juhtimist ja elukestvat õpet. TCM kohta saab lähemat infot interneti vahendusel (www.tcmi.org).

Parem on olla õnnistuseks

Kool on lõpetatud, õnnistused käes – mis saab edasi? Või kui küsida selliselt: kumb on parem – kas olla õnnistatud või olla õnnistuseks? Vahel võib kuulda mõnelt inimeselt: „Ma olen nii-nii õnnistatud!" Kuid kui tihti oled sa kuulnud tänu selle eest, et keegi on ise saanud olla õnnistuseks?

Mina usun, et palju parem on olla õnnistuseks. Kui sa iganes oled kellelegi õnnistuseks, saad ka ise õnnistatud. Vastupidine ei pruugi alati toimida. Kui me oma õnnistusi ei jaga, ei „lekita" neid välja, ei jää nad ka kauaks meie juurde pidama.

Seepärast – olge õnnistuseks! Palvetate ka TCMi organisatsiooni, toetajate ja nii endiste, praeguste kui ka tulevaste õpilaste eest. Ning mitte ainult – eestpalveid vajavad ka meie oma seminar, selle õpetajad ja õpilased. Võib-olla ei saa meist paljud mõnes vaimulikus koolis õppida, kuid palvetades saame me kõik oma vaimulikke muskleid kasvatada.

Kuressaare pastor Margus Mäemets:

„Siin on õppijaid vastu võetud ja nende eest hoolitsetud kui ema, kes hellitab oma lapsi (1Ts 2:7), seda nii vaimulikult kui füüsiliselt. Mina sain siit täiendava tõuke end veel rohkem vaimulikult harida ja jõudsin vahepeal alustada ja lõpetada ka Tartu seminari. TCMi eripära on tugev praktiline külg: ühe või paari nädala pikkune, alati väga ülevaatlik intensiivõpe konkreetses ainevaldkonnas. Mulle meeldis, et üldainete puhul ei laskutud detailidesse, vaid anti nii-öelda pilt asjast ette. Mitmeid konspekte olen mälu värskendamiseks päris tihti uuesti avanud. Neid teadmisi on võimalik väga otseselt koguduse töös kasutada. Nagu igas koolis, oli ka siin huvitavamaid ja pisut ebahuvitavamaid aineid ja professoreid. Oma kõige viletsama hinde sain aga ühelt huvitavamalt õppejõult abielu ja perekonna teemade aines. Väga köitvad olid ka juhtimisalased loengud. Mul on kahju, et see kõik nüüd läbi on. Hindan koolist saadud kogemusi väga kõrgelt ja soovitan ühe võimalusena noorematele töötegijatele, kellele KUS mingil põhjusel ei sobi."

Narva baptistikoguduse pastor Pavel Vezikov:

„Esiteks, instituut aitas mul oma teadmisi tõhusalt formeerida. Võib küll palju lugeda, kuid see õpe aitas kõik süsteemi seada. Teiseks, mõistsin, et mul tuleb Piiblit teisiti vaadelda. Varem ma võtsin teksti ja töötasin sellega. Professor Paul Kissling aitas mind Pühakirja – Vana ja Uut Testamenti – tervikuna vaadata; varem olid need mulle kaks erinevat raamatut. Kolmandaks, siin õpetati väga tõsist suhtumist jumalariigi teenimisse. Võiksin öelda, et siin õppisin ma ka jutlustama: dr Bill Strotheri jutlustamiskursus oli väga kasulik. Ka meeldis mulle väga John Sarno kursus Jumala kummardamisest, ülistusest, jumalateenistuse ülesehitusest jms. Vene regiooni kogunemisel ütlesin oma vendadele, et meil tuleb paljutki muuta. Me elame ajal, kus vanamoodi enam ei saa ega tohi. Inimesed ei tule enam kirikusse. Midagi me teeme valesti, kui oleme teinud jumalateenistusest elutu liturgia. Pole küll vaja muuta Sõna kuulutust, vaid vormi ja lisada enam osadust.

Mulle meeldib väga TCMi Pühakirja käsitlus ja õpetajate sügavad teadmised. Osalesin ju 10 aasta vältel paljudel kursustel ja mitmetes paikades; ka Venemaal Vladimiris, viis korda Valgevenes Minskis ning Ukrainas. Kuigi mulle meeldis kõige enam Vana Testamendi tõeline asjatundja, professor Paul Kissling, sain ma tema aines oma ainsa C (vana kombe kohaselt „kolme"). Aga Bill Strotherit sõitsin ma kuulama koguni Ukrainasse. Sageli alustasid õpetajad oma tunde mingi vaimuliku mõtisklusega, mis minul kodus jutlusteks arenesid. Kõik see näitas ilmekalt, et need mehed elasid selles, mida nad õpetasid."

Otepää „Palveränduri" pastor Margo Meri ja abikaasa Lea:

Mis oli meeldejäävaim kursus?

Margo: Ilmselt esimene kursus Austrias 1998. a „Pastoraalne nõustamine", mida viisid läbi TCMi president Tony Twist ja ta abikaasa Suzanne. See oli innustav ja palju andev kursus. Õppejõud ei pakkunud üksnes tarkust, vaid kogu nende isiksus vääris eeskuju.

Mida andis õppimine TCM-is?

Lea: Iga kursus võimaldas jätta 1-2 nädalaks kõrvale argielu toimetused ja olla n-ö Piibli kaante vahel. Kuulatud teemad ja arutelud andsid uusi ideid, kuidas üht või teist olukorda lahendada, mõista inimeste erinevusi ja juhtida erinevaid gruppe. Saime kaasa väga palju head materjali, mida oma koguduses kasutada: jüngerluse põhimõtted, erinevad juhtimismeetodid, millist ülistust ootab meilt Jumal jt.

Millest on olnud enim kasu?

Margo: Praktilistest ainetest nagu vaimulik juhtimine, hingehoid, ülistus.

Lea: Mida aasta edasi, seda suuremaks läksid nõudmised. Mind üllatas nende nõue, valmistada seminare ette palves. Selleks tuli teha palveajast ja -teemadest täpne aruanne, mida arvestati eksamihinde panemisel. Mulle tuli selline ettevalmistamine suureks õnnistuseks.

Mis on TCMi töös aidanud sul kujuneda enam Kristuse-sarnaseks?

Margo: Sealne teenimistöö ja -meelsus. Kui ma nägin, kui palju nad jagavad õpilastele armastust, siis tihti tundus, et mind tõsteti otsekui taevasse. Koolist tagasi jõudes tunnen, et olen vahel ikka päris isekas. Kuid Kristus loobus taevasest aust, et inimesi teenida. Nüüd tahan teistest rohkem hoolida.

Lea: Mulle jättis sügava mulje kogu meeskonna ühistöö, ettevalmistus, plaanipärasus, teenimisvalmidus, alandlikkus ja isiklik palveosadus, mis neist kiirgas.

Mis on ühist, mis erinevat TCMi ja KUSi vahel?

Margo: Kui ma TCMis alustasin, ei olnud KUSis võimalik töö kõrvalt õppida, nüüdne õppekorraldus juba võimaldab seda.

Ühist on kindlasti selles, et mõlemad koolid panevad suurt rõhku praktilisele poolele. Ütleksin ka, et enamikku TCM kursustest saatis eriline vaimulik atmosfäär, taevane võidmine, millest ma vahel puudust tunnen. Ja seda palvearuannet: mitu tundi sa antud kursuse, õppejõudude, kooli, õpilaste ja toetajate pärast palunud oled – soovitan KUSil ka proovida. Usun, et siis täitub kool õpilastest, kellest praegu puudust tuntakse.

Mida oleksid ise öelnud TCMi lõpuaktusel?

Margo: Olen kogenud, et TCM eesmärk on olla kristlik treeningkeskus. Igal aastal sealt tagasi jõudes tundsin, et mu „vaimulikud musklid" on tugevamaks saanud.

Lea: See, mida nad õpetavad, seda elavad nad ka välja ja see tõepoolest mõjutab.

.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke