Otsing

6/2008 Heldur Kajaste, TCMi esindaja Balti riikides

Mitmed Eesti pastorid lõpetasid TCMi kooli

Austrias asuv õppeasutus Training Christians for Ministry (TCM) on Eesti jaoks koolitanud mitmeid vaimulikke töötegijaid. Eesti jaoks algasid TCMi õnnistused aastal 1989, kui mu vanemad koos minu kui kaasavõetud tõlgihakatisega seda Viinist 25 km kaugusel asuvat instituuti esimest korda külastasid.

Sealt oleme saanud rohkelt head: õpetuse läbi, mida seal jagatakse, osaduse kaudu, milles pole võõristust, ning alandliku teenimise kaudu, kui Ameerika kristlased tulevad tuhandete kilomeetrite tagant Ida-Euroopa usklikke ehk siis seeläbi Kristust ennast teenima. Siit on sõidetud Austriasse rongide, vahepeal koguni bussi ning viimastel aastatel väiksemate sõiduvahenditega (jõuab kiiremini).

Õpingud kandsid esimesi küpseid vilju aastal 1995, kui meie liidu praegune juht Meego Remmel omandas teoloogiamagistri (M.Div.) kraadi. Nüüdseks on ta ka ise arvatud TCM õpetajate sekka. Magistriteks on seal saanud veel Argo Buinevitš (2004) ja Leho Paldre (2006). Täiendõppe kursuse on läbinud Peeter Valk, Aamo Remmel, Allar Saard, Neeme Tingas, Joel Raasik jt.

Viis eestlast said diplomi

Tänavu oli 33 lõpetaja seas viis eestlast. Lõpuaktus toimus nelipühi- ja emadepäeval, Heiligenkreuzi kloostri Keisrisaalis, kus mälestati koos Kristuse surma, kuulati pastor Derek Duncani jutlust, anti kätte diplomid ning paluti õnnistust lõpetajatele. Viimaste seast sai ka iga maa esindaja oma tänu väljendada. Eestlaste rühmast langes valik Kuressaare Siioni koguduse pastor Margus Mäemetsale. Magistrikursuse lõpetas Narva pastor Pavel Vezikov, täiendkoolituse Otepää pastor Margo Meri koos abikaasa Leaga. Nõmme Baptistikoguduse diakonissil ja pühapäevakooli direktrissil Ülle Kalvikul ei õnnestunud lõpuaktusele sõita, kuid seda kompenseerib teadmine, et õde jätkab õpinguid TCMi magistriõppes.

Meil jääb paluda lõikuse Issandat, et seekordsed lõpetajad oleksid omakorda õnnistuseks. Usun, et kõik viis ei ole õppinud mitte ainult Pühakirja paremini tundma ja lugema, vaid et nad on nüüd ka ise paremini loetavad. Sest maailm meie ümber loeb meid päev-päevalt.

Õppetöö 51aastases TCMis jätkub. Hetkel on Eestist seitse õde-venda magistri- ja üks täiendõppes, Lätist kuus magistri- ja neli täiendõppes. Lisaks veel paar-kolm, kes valmistuvad õppima. Nende seas on pastoreid, kaplaneid, pühapäevakooliõpetajaid, Alfa-kursuse koordinaatoreid nii meie liidust kui metodistide seast. Ühtekokku õpib TCMis 764 tudengit, neist 457 omandavad magistri-, 111 teoloogiamagistri kraadi ning ülejäänud on täiendõppes. Alates 1995. a on lõpetanuid ühtekokku 321.

Nii Euroopas kui Ameerikas akrediteeritud instituut väärtustab kõrgelt kristlikku küpsust, teenivat juhtimist ja elukestvat õpet. TCM kohta saab lähemat infot interneti vahendusel (www.tcmi.org).

Parem on olla õnnistuseks

Kool on lõpetatud, õnnistused käes – mis saab edasi? Või kui küsida selliselt: kumb on parem – kas olla õnnistatud või olla õnnistuseks? Vahel võib kuulda mõnelt inimeselt: „Ma olen nii-nii õnnistatud!" Kuid kui tihti oled sa kuulnud tänu selle eest, et keegi on ise saanud olla õnnistuseks?

Mina usun, et palju parem on olla õnnistuseks. Kui sa iganes oled kellelegi õnnistuseks, saad ka ise õnnistatud. Vastupidine ei pruugi alati toimida. Kui me oma õnnistusi ei jaga, ei „lekita" neid välja, ei jää nad ka kauaks meie juurde pidama.

Seepärast – olge õnnistuseks! Palvetate ka TCMi organisatsiooni, toetajate ja nii endiste, praeguste kui ka tulevaste õpilaste eest. Ning mitte ainult – eestpalveid vajavad ka meie oma seminar, selle õpetajad ja õpilased. Võib-olla ei saa meist paljud mõnes vaimulikus koolis õppida, kuid palvetades saame me kõik oma vaimulikke muskleid kasvatada.

Kuressaare pastor Margus Mäemets:

„Siin on õppijaid vastu võetud ja nende eest hoolitsetud kui ema, kes hellitab oma lapsi (1Ts 2:7), seda nii vaimulikult kui füüsiliselt. Mina sain siit täiendava tõuke end veel rohkem vaimulikult harida ja jõudsin vahepeal alustada ja lõpetada ka Tartu seminari. TCMi eripära on tugev praktiline külg: ühe või paari nädala pikkune, alati väga ülevaatlik intensiivõpe konkreetses ainevaldkonnas. Mulle meeldis, et üldainete puhul ei laskutud detailidesse, vaid anti nii-öelda pilt asjast ette. Mitmeid konspekte olen mälu värskendamiseks päris tihti uuesti avanud. Neid teadmisi on võimalik väga otseselt koguduse töös kasutada. Nagu igas koolis, oli ka siin huvitavamaid ja pisut ebahuvitavamaid aineid ja professoreid. Oma kõige viletsama hinde sain aga ühelt huvitavamalt õppejõult abielu ja perekonna teemade aines. Väga köitvad olid ka juhtimisalased loengud. Mul on kahju, et see kõik nüüd läbi on. Hindan koolist saadud kogemusi väga kõrgelt ja soovitan ühe võimalusena noorematele töötegijatele, kellele KUS mingil põhjusel ei sobi."

Narva baptistikoguduse pastor Pavel Vezikov:

„Esiteks, instituut aitas mul oma teadmisi tõhusalt formeerida. Võib küll palju lugeda, kuid see õpe aitas kõik süsteemi seada. Teiseks, mõistsin, et mul tuleb Piiblit teisiti vaadelda. Varem ma võtsin teksti ja töötasin sellega. Professor Paul Kissling aitas mind Pühakirja – Vana ja Uut Testamenti – tervikuna vaadata; varem olid need mulle kaks erinevat raamatut. Kolmandaks, siin õpetati väga tõsist suhtumist jumalariigi teenimisse. Võiksin öelda, et siin õppisin ma ka jutlustama: dr Bill Strotheri jutlustamiskursus oli väga kasulik. Ka meeldis mulle väga John Sarno kursus Jumala kummardamisest, ülistusest, jumalateenistuse ülesehitusest jms. Vene regiooni kogunemisel ütlesin oma vendadele, et meil tuleb paljutki muuta. Me elame ajal, kus vanamoodi enam ei saa ega tohi. Inimesed ei tule enam kirikusse. Midagi me teeme valesti, kui oleme teinud jumalateenistusest elutu liturgia. Pole küll vaja muuta Sõna kuulutust, vaid vormi ja lisada enam osadust.

Mulle meeldib väga TCMi Pühakirja käsitlus ja õpetajate sügavad teadmised. Osalesin ju 10 aasta vältel paljudel kursustel ja mitmetes paikades; ka Venemaal Vladimiris, viis korda Valgevenes Minskis ning Ukrainas. Kuigi mulle meeldis kõige enam Vana Testamendi tõeline asjatundja, professor Paul Kissling, sain ma tema aines oma ainsa C (vana kombe kohaselt „kolme"). Aga Bill Strotherit sõitsin ma kuulama koguni Ukrainasse. Sageli alustasid õpetajad oma tunde mingi vaimuliku mõtisklusega, mis minul kodus jutlusteks arenesid. Kõik see näitas ilmekalt, et need mehed elasid selles, mida nad õpetasid."

Otepää „Palveränduri" pastor Margo Meri ja abikaasa Lea:

Mis oli meeldejäävaim kursus?

Margo: Ilmselt esimene kursus Austrias 1998. a „Pastoraalne nõustamine", mida viisid läbi TCMi president Tony Twist ja ta abikaasa Suzanne. See oli innustav ja palju andev kursus. Õppejõud ei pakkunud üksnes tarkust, vaid kogu nende isiksus vääris eeskuju.

Mida andis õppimine TCM-is?

Lea: Iga kursus võimaldas jätta 1-2 nädalaks kõrvale argielu toimetused ja olla n-ö Piibli kaante vahel. Kuulatud teemad ja arutelud andsid uusi ideid, kuidas üht või teist olukorda lahendada, mõista inimeste erinevusi ja juhtida erinevaid gruppe. Saime kaasa väga palju head materjali, mida oma koguduses kasutada: jüngerluse põhimõtted, erinevad juhtimismeetodid, millist ülistust ootab meilt Jumal jt.

Millest on olnud enim kasu?

Margo: Praktilistest ainetest nagu vaimulik juhtimine, hingehoid, ülistus.

Lea: Mida aasta edasi, seda suuremaks läksid nõudmised. Mind üllatas nende nõue, valmistada seminare ette palves. Selleks tuli teha palveajast ja -teemadest täpne aruanne, mida arvestati eksamihinde panemisel. Mulle tuli selline ettevalmistamine suureks õnnistuseks.

Mis on TCMi töös aidanud sul kujuneda enam Kristuse-sarnaseks?

Margo: Sealne teenimistöö ja -meelsus. Kui ma nägin, kui palju nad jagavad õpilastele armastust, siis tihti tundus, et mind tõsteti otsekui taevasse. Koolist tagasi jõudes tunnen, et olen vahel ikka päris isekas. Kuid Kristus loobus taevasest aust, et inimesi teenida. Nüüd tahan teistest rohkem hoolida.

Lea: Mulle jättis sügava mulje kogu meeskonna ühistöö, ettevalmistus, plaanipärasus, teenimisvalmidus, alandlikkus ja isiklik palveosadus, mis neist kiirgas.

Mis on ühist, mis erinevat TCMi ja KUSi vahel?

Margo: Kui ma TCMis alustasin, ei olnud KUSis võimalik töö kõrvalt õppida, nüüdne õppekorraldus juba võimaldab seda.

Ühist on kindlasti selles, et mõlemad koolid panevad suurt rõhku praktilisele poolele. Ütleksin ka, et enamikku TCM kursustest saatis eriline vaimulik atmosfäär, taevane võidmine, millest ma vahel puudust tunnen. Ja seda palvearuannet: mitu tundi sa antud kursuse, õppejõudude, kooli, õpilaste ja toetajate pärast palunud oled – soovitan KUSil ka proovida. Usun, et siis täitub kool õpilastest, kellest praegu puudust tuntakse.

Mida oleksid ise öelnud TCMi lõpuaktusel?

Margo: Olen kogenud, et TCM eesmärk on olla kristlik treeningkeskus. Igal aastal sealt tagasi jõudes tundsin, et mu „vaimulikud musklid" on tugevamaks saanud.

Lea: See, mida nad õpetavad, seda elavad nad ka välja ja see tõepoolest mõjutab.

.

Uudised

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Miks vajab jõulurahu meie palveid?

28 Detsember 2023
Miks vajab jõulurahu meie palveid?

Detsember 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees „Rahu“ on jõuluevangeeliumi ja jõululaulude lummav teema. Ometi kipub see meie elust ikka ja jälle kaduma. Miks? Ma ei räägi järgnevalt kaubandusest, pühadeaja...

Jumal andis oma ainusündinud Poja

28 Detsember 2023
Jumal andis oma ainusündinud Poja

Detsember 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks...

Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

28 Detsember 2023
Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

Detsember 2023 Indrek Luide, Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär Nicholas James Vujicic on mees, kes sündis ilma käte ja jalgadeta. Tema isa oli Serbias pastor, kuid kommunistliku tagakiusu eest pidi perekond kodumaalt...

Linke