Otsing

26 elstali leping01/2013
Margus Kask, KUS rektor

Kõrgema Usuteadusliku Seminari jõulupeo teemaks oli küsimus: millistest jõuludest ja millisest kogudusest me unistame? Presidendil paluti arvata, millest võiks unistada Jumal. M.Remmeli sõnumist jäi meelde, et jõuludes tuli Jumala telk inimeste juurde. Üks õppejõud meenutas 4 kogudust, mida ta on pastorina teeninud ja leidis, et Jumal armastab neid kõiki ka täna. Üliõpilastel jagus unistusi isikliku, seminari, vendluse ja koguduste elu kohta.
Üliõpilaskond. Aastal 2013 õpib Seminaris 39 üliõpilast, kes on valdavalt meie koguduste aktiivsed töötegijad. Nad kogunevad Tartusse üks kord kuus kolmapäevast laupäevani. Sessioonide vahel on iseseisev õppetöö. Üliõpilastel tuleb oma aega jagada perekonna, koguduse ja kooli vahel. Samas saab sessil kuuldut ka kohe praktikas proovida, kohandades seda oma koguduse vajadustele.

Väikese kooli puhul tõstab juba paari üliõpilase rahvusvahelise õppe kogemus õppetöö kvaliteeti.

.


26 seminari hoolekogu

Aktiivset tudengielu juhib üliõpilasesindus, kuhu kuuluvad Tarvo Luide, Viljar Roosimaa, Kaarel Väljamäe, Panainti Posmatš ja Kaupo Vaher. Esindus osaleb oma esindaja kaudu kooli hoolekogu töös.
Erasmus. Seminar on liitunud Euroopa elukestva õppe programmiga Erasmus. Nii on üliõpilastel võimalus õppida Euroopa stipendiumiga mõned kuud välismaa partnerkoolides. Äsja olid Toomas Vardja ja Eike Vellend Rootsis Örebro Misjonikoolis. Nüüd siirdusid Praha Rahvusvahelisse Baptisti Teoloogilisse Seminari Risto Nigol ja Viljar Roosimaa. Väikese kooli puhul tõstab juba paari üliõpilase rahvusvahelise õppe kogemus õppetöö kvaliteeti.
KLA uuringud. Seminar korraldab koguduse loomuliku arengu uuringuid (KLA). Praegu osaleb selles üle paarikümne koguduse. Kristlik Nelipühi Kirik on teinud selle kohustuseks lausa igale oma kogudusele. Uuring tuvastab koguduse 8 töövaldkonna tugevused ja nõrkused. Nende põhjal saab otsustada, kuidas muuta oma tööd tõhusamaks. Põhimõte „terved emad sünnitavad terveid lapsi" kehtib ka kogudusele kui „emale" – nii toetab KLA evangeeliumi kuulutamist ja koguduste rajamist. KLA toimimise eest vastutab Kalmer Marimaa, meeskonnas on veel Margus Kask, Indrek Luide ja Argo Buinevitš.
Rahastamine. Seminaritöö rahastamine on algusest peale olnud „usuprojekt". See usk on siiani kandnud. Kaasa on tulnud paljud head inimesed nii Eestist kui väljastpoolt. Liidu juhatus lõi 2000. aastal Osvald Tärgi nimelise teoloogilise hariduse fondi. Stipendiume makstakse sealt vaid eelmise aasta intresside arvelt. Ka tänavu on toetus väga oluline. Selleks saab teha annetusi Eesti EKB Koguduste Liidu arvele nr 1120116857. Tänu iga eestpalve ja euro eest!
Täiendkoolitused. Seminar korraldab täiendkoolitusi. Sihtrühmaks on eeskätt koguduste töötegijad. Praegu toimub venekeelne koolitus koostöös Minski Teoloogilise Seminariga ja pühapäevakooliõpetajate koolitus „Pusle" koostöös LNK ja Lastemisjoniga. Kevadel tuleb koolitus Mäejutlusest, koguduse majanduselust ja juhtimisest.
Uus vastuvõtt. Kuivõrd Jumala riik vajab ikka veel töötegijaid, siis tasub lugejail hakata valmistuma sügiseseks vastuvõtuks. Investeering oma haridusse, millega teenida paremini jumalariiki, tasub alati ära. Jeesus ütles: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!" Õnnistatud õppimise aastat!

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke