Otsing

Oktoober 2022 20 ruudi peaminister
Küsitles Tõnu Lehtsaar

Kuidas Sinust sai Eesti Kirikute Nõukogu kaastööline?
Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) loodi, lähtudes Jeesuse käsust jüngritele, et nad kõik üks oleksid (Jh 17:21). Asutamine toimus 16. veebruaril 1989. Eesmärgiks oli kirikutega ühiselt kujundada kristlikku eluhoiakut, kõlblust ja eetikat ning ühendada oma jõupingutused evangeeliumi kuulutamisel ja halastustöö tegemisel.
EKB Liidu poolt kirjutas asutamisprotokollile alla vanempresbüter Ülo Meriloo. Töökoosolekutel asendasime tihti teda, kas Peeter Roosimaa või mina.

Mis oli täitevsekretäri töö põhisisu?
Esimeseks ülesandeks oli olla revident, seejärel täitevsekretäri I assistent ja ligi 14 aastat täitevsekretär. Nii kujunes minu tööperioodiks 33 aastat. Põhikirjas öeldakse: „Täitevsekretär vastutab igapäevaste asjaajamiste ja töökoosolekul talle pandud kohustuste täitmiste eest.“ Oluline on, et toimiksid kõik 11 töövaldkonda.
Minu tööks olid töökoosolekute päevakordade ning kõikvõimalike kohtumiste ettevalmistamine ja nendes vahetu osalemine. Paljud neist olid väga kõrgetasemelised, näiteks vabariigi presidendi, peaministri, riigikogu liikmete ja ministritega. Osalesin erinevates projektides, nt „Pühakodade säilitamine ja areng“. Töötasin kaasa ka seaduseelnõude ettevalmistamisel.
Sekretariaadi tööks oli tegevusaruannete koostamine, kirjavahetus ja ametisuhtlus. Täitevsekretär vastutas EKNi finantsmajandusliku seisukorra eest.

Kas Eesti oikumeenia toimib Sinu arvates hästi?
EKN on ühiskonna, eriti riigi jaoks väärikas koostööpartner. Vabariigi Valitsuse ja EKNi ühishuvide protokoll allkirjastati 17. oktoobril 2002 peaminister Siim Kallase ja piiskop Einar Soone poolt. Dokument määratleb riigi ja kirikute koostöö põhimõtted ja ühishuvide valdkonnad. Kahekümne aasta jooksul on see aidanud ellu viia osapoolte jaoks olulisi tegevusi.

Mis on Sinu EKNi tööperioodi kõige olulisem kogemus? 20 ekn ametivahetus
Kõige olulisemaks kogemuseks on olnud koostöö võimalikkus kümne erineva konfessiooni vahel. Koostöö on toiminud alates oikumeenilistest jumalateenistustest kuni ühiste bioeetiliste seisukohtade vastuvõtmiseni. Olulised on olnud ka kohtumised Põhjamaade ja Euroopa oikumeeniliste nõukogudega.

Kui Sina saaksid luua uue EKNi, kas teeksid midagi teisiti?
Ma ei teeks midagi oluliselt teisiti. Euroopas on paljudes riikides oikumeenilised nõukogud, kuid EKN on sisuliselt ainus, kuhu kuuluvad täisliikmetena luteri, õigeusu, metodisti, evangeeliumi kristlaste ja baptistide, katoliku, adventisti, armeenia, karismaatliline episkopaalkirik. Oluline on veel, et kõik kirikud omavad ühe hääle ja võrdse panuse liikmemaksuna. Tugevuseks on samuti läkituste ja pöördumiste konsensuslik heakskiitmine. Töökorralduslikult on hea, et kirikujuhid ja kirikute esindajad kohtuvad igakuiselt (v.a suvekuud).
Täitevsekretär võiks kuuluda ka juhatusse. Tasuks kaaluda tema ametikoha ümbernimetamist peasekretäri ametikohaks, nagu on see teistes oikumeenilistes nõukogudes.

Mida soovitad EKNi järgmisele täitevsekretärile?
Pidada meeles, et EKNis on kümme kirikut, ei saa olla lemmikut või lemmikuid.
Tuleb hoida EKNi embleemil kujutatud „oikumeenilist laeva“ õigel kursil ja usaldada selles Jeesust Kristust, kogu maailma Õnnistegijat.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke