Muljeid Piiblikooli avamiselt

10/201323 piiblikool
Evelin Belõi, Piiblikooli koordinaator

4. oktoobri õhtupoolikul täitus Tallinna Allika koguduse saal tasapisi rõõmsa suminaga – õhus oli ootusärevust, sest peale pikka ettevalmistust oli oma esimest õppesessiooni alustamas Eesti EKB Koguduste Liidu Piiblikool.

Huvi Jumala sõna õppimise ja vaimuliku kasvamise järele osutus suuremaks, kui oskasime unistada. Avapäevaks oli registreerunud 52 huvilist mitmest kogudusest üle terve Eesti. Piibliõpet on kogudustes erinevas vormis ikka jagatud: küll piiblitundides, küll kodugruppides, kuid ilmselt on janu põhjalikuma ja laiema Jumala sõna tundmise ning kaasusklikega selle kogemuse jagamise järele suurem. Piiblikool pakub võimalust läheneda teemadele süsteemsemalt ja julgustab uusi teadmisi kohe ka reflekteerima ning praktikasse panema.


Mis on Jumala tahe minu jaoks? Erinevatel eluperioodidel on see küsimus tuttav igale tõsisele Kristuse järgijale ning selle juurde pöördutakse ikka ja jälle tagasi. Kuidas õppida tundma Jumala tahet? Just soov leida vastus sellele sügavalt isiklikule ja olulisele küsimusele ei lase meil vajuda mugavasse äraolemisse, vaid innustab otsima ja uurima. Eelkõige on Jumal jätnud meile oma sõna kui oma tahte väljenduse – ja selleks, et Jumala sõna järgi teha, on vaja seda tunda.

Ühel hetkel hakkame mõistma, et õppimine on midagi märksa enamat, kui me seda tavaelus oleme harjunud lahti mõtestama. Õppimine ei piirdu ainult koolipingis omandatuga, vaid haarab lisaks teadmiste ja vilumuste omandamisele ka inimsuhete sfääri, lisades isikliku kogemuse kaudu saadud ahaa-elamusi, mis jõuavad meieni nii läbi konspektilehtede, ühise jagamise kui Jumalaga veedetud aja.

Kooli eesmärgiks on valmistada Jeesuse järgijaid ette andidepõhiseks teenimistööks koguduse misjonis.

Just seda kogemust ja rõõmu ühise alguse üle olid tulnud piiblikooli avamisele jagama ka mitmed külalised, kellel jagus värsketele õpilastele nii julgustussõnu kui ka häid soove.

Rektor Margus Kase jutlusest jäi kõlama mõte, et Jeesus kutsub meid esmalt alandliku teenimise teele ja piiblikool ongi üks vahend, mis aitab Jeesuse kutset järgida (Lk 17:5–10). Teisi teenides õpime tundma Jumala südant ja avastame tema tahet oma elus.
Liidu peasekretär Erki Tamm pani kõigile südamele, et õppimises ja teenimises on vaja ka pingutada ja ennast proovile panna. Oleviste koguduse pastor Siim Teekel julgustas kuulajaid jääma apostlite õpetusse. Tallinna piirkonna koguduste esindaja Indrek Luide tuletas meelde, et vajadus piiblikooli järele oli juba aastast 1999, kui Kehra Misjonikool lõpetas tegevuse, ja seetõttu on põhjust tänada Jumalat, et nüüd on kool taas avatud.

Samal ajal, kui enamus kohale tulnutest tähelepanelikult tähtsaid sõnavõtte kuulas, olid osavad käed ja teenivad südamed vaikselt köögis askeldanud. Jumala rahvas armastab osadust ja ühise kohvilaua juures oli võimalus üksteisega tuttavaks saada. Jutusumin ei tahtnud ega tahtnud vaibuda.

Pidulikus meeleolus toimunud avaloengus rääkis Pärnu Immaanueli koguduse pastor Joosep Tammo Kolmainujumalast, tehes seda nii kaasahaaravalt, et kohalolijatel tekkis kohe hulk küsimusi ja mõtteid seoses käsitletava teemaga.

Piiblikooli rajamise töögrupp Margus Kase juhtimisel alustas tööd aasta tagasi. Sellesse kuulusid Viljar Liht, Eenok Palm, Argo Buinevitš, Matt Edminster, Pille Havakats ja Indrek Luide. Ühiselt sõnastati kooli missioon, eesmärk, õpiväljundid ja õppeained. Kooli asutamise kiitsid heaks nii Liidu juhatus, vanematekogu kui ka märtsis kogunenud Liidu aastakonverents. Kooli eesmärgiks on valmistada Jeesuse järgijaid ette andidepõhiseks teenimistööks koguduse misjonis.
Piiblikool on käima lükatud. Ootame põnevusega, et koos õppida, kogemusi jagada ja üksteist teenida. Nii saame lähemale Jumalale ja õpime tundma tema tahet. Soovime, et tema saaks meid kasutada just seal, kuhu ta meid on pannud nende andidega, millega ta meid on varustanud.