Otsing

5/2009 Mari Vahermägi, Nõmme baptistikogudus

Kevadistel vaimulike töötegijate õppepäevadel 17.-18. aprillil Nuutsakul oli tähelepanu keskmes paarisuhe ja abielu peaaegu terves selle arengukaares.

Esimese õhtu põhiettekanne Matt Edminsterilt kandis pealkirja „Mehe tee neitsi juurde" ja käsitles paaride abielu-eelseid suhteid ning abielu-eelsest nõustamist koguduses. Ettekanne algas tõdemusega, et pelgalt kirikuskäimine ei ole piisav „liim" ühe paarisuhte kooshoidmiseks – ka kristlaste seas küünib mõnel pool lahutuste arv ligi 50%ni. Kurva statistika ühe põhjusena tõi Edminster esile abielueelse paarinõustamise olematuse või ebapiisavuse, mille tagajärjel sisenetakse abiellu ebaküpsetena, ebareaalsete ootuste ning komplekti lahendamata küsimustega. Juba kasutusel olevaile nõustamisvormidele – pastoraalne nõustamine, noorpaaride kodugrupp, informeerivad loengud – lisas ettekandja.

Eestis vähetuntud, kuid mujal positiivset tagasisidet toonud nõustamist mentorlus-meetodil – ehk õppesarja koduses keskkonnas staažikama abielupaari juhendamisel. On valminud eestikeelsed materjalid neile, kes tahaksid sel viisil kaasa teenida. Taolise meetodi lisaboonusena nimetati nii vanema paari elavat eeskuju kui toestava suhte tekkimist. Järgnenud grupiarutelu kokkuvõtteid kuulates oli rõõm tõdeda, et on päris palju kogudusi, kus seda valdkonda peetakse piisavalt oluliseks.

Õhtu jätkus ühise vaimuliku pühendumise ja pühitsemise ajaga Jumala palge ees mõtiskledes, palves ja leiba murdes Toivo Pilli juhtimisel.

Laupäeva hommikuses päikesesäras jagas Aamo Remmel isiklikke tähelepanekuid sellest, kuidas saab ja peaks hoidma oma naist. Ta kutsus vendi üles abikaasasid väärtustama ning kuulama, tajuma ning hoidma kui õrnu astjaid. Abielust teeb abielu see viis, kuidas sa teisest hoolid – oli Aamo kindel. See tähendab aktiivset armastust, kus sõnaga kaasneb tegu, kus suhet hoitakse kibeduse ning pettumuste kogunemise eest andeksandmise ning ühise palveosaduse läbi. Paarisuhted on erinevad ning "kristallvaaside" vahele satub ka tugevamaid astjaid, kuid suhte ja kaaslase hoidmise ühe lihtsa vahendina lisasid kohalolnud naised kaasade võimalikult tihedat kaasa võtmist erinevatele üritustele, sest koos veedetud aeg ja saadud kogemus on palju väärt. "Mehed, kus on teie naised?" kõlas naiste vestlusgrupi küsimus ülejäänutele.

Abielust teeb abielu see viis, kuidas sa teisest hoolid – oli Aamo kindel.

Peale lõunat liiguti Meego Remmeli juhtimisel paarisuhte kitsaskohtade ning nende lahenduste juurde. „Mis siis saab, kui abielu on rikutud?" küsis Meego ning tõi selles ühenduses esimesena üles Jumala kui lepingpartneri, kellega tuleb arvestada nii lepingut sõlmides kui seda rikkudes, kelle õnnistus ei ole iseenesestmõistetav. Ta asetas abielu loomiskorra kohasesse konteksti ning tõdes, et isegi lahutust ei tohiks vaadata lahus Jumala armastusest. Järgnevas teoloogilise komisjoni dokumendi analüüsis ja paneeldiskussioonis tõusis esile vajadus juhtumipõhiste lahenduste leidmise järele. Uudse probleemina nimetati nt „kääre", mis tekivad kogudusele ligineva vabasuhtes elava paari puhul, kus üks pool tahaks liituda kogudusega, kuid teine ei ole nõus vabasuhtest lepingusse liikuma. Julgustav neis keerulistes olukordades oli tajuda, et koguduse funktsioonina peeti esmatähtsaks soovijale poolele vaimuliku toe pakkumist, aja ning palveabi rakendamist ja mitte niivõrd pahade ja heade eritlemist. Sest kust peaksid sellised inimesed abi saama, kui mitte koguduse keskelt? Nii valdava teema kui lahutusega seonduva põhjalikumaks käsitluseks ei jätkunud enam aega. Edasise töö tõhustamiseks said kõik anda oma panuse, jagades oma vastuseid küsimustele: Milliseid lahutuse põhjuseid on aktsepteeritud teie koguduses? Millistel tingimustel ollakse nõus koguduseliikmete abielu lahutama või ka lubama lahutatutel uuesti abielluda? Kuidas on toimitud abieluvälistes suhetes olnuga jpm.

Praegune ajastu lisab iga päev väljakutseid peretöö vallas ning pole töötegijat, kes jääks neist puutumata. Seepärast on taolised teematõstatused vajalikud ka edaspidi. Sama palju kui teadmistelisa, on vaja üksteise kõrval seismise kogemist ning kinnitust, et sa ei võitle üksinda.

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke