Lõuna-Eesti mehed Nuutsakul

11/2014 04 nuutsaku mehed
Ilmar Tolmusk, Mooste kogudus
Fotod: Leho Paldre

Usupuhastuspüha tööpäeva lõpul, kui üle 40 Lõuna-Eesti mehe Nuutsaku keskuse saali kogunes, näidati suurel ekraanil eelnevate aastate palveööde fotosid. Paljud leidsid sealt kiiresti enda ja loendasid tuttavaid – need kohtumised ju mälust ei kustu.

Algusosas oli lühike tutvumisring, kus kõlasid meeste ja kodukoguduste nimed, usuelustaaž aastates (kuulsime numbreid 1–63) ja ootused seekordseks kokkusaamiseks.
Julgustussõna jagas Lõuna-Eesti piirkonnavanem, Antsla koguduse pastor Peeter Lemats. Ta kõneles mehe vastutusest, et mehed peavad olema ka kodus oma perele preestriks, seda nii Pühakirja lugedes kui eestpalvetes.

Palveöö kestel lauldi a capella, ja lauldi palju. Ühiselt ja kõva häälega loeti Pühakirja aulisi tõotusi. Oli nii ühispalvet, palvevõitlust, eestpalvet, vaikset palvet, rühmapalvet, piiblimeditatsiooni, pihivõimalus. Palvetati palju, sest vajadusi oli ka palju.

Südaöö aegu mindi põlevate tõrvikutega Nuutsaku järve pontoonidest ringsillale. Linnavalgusest eemal metsade keskel säras võrratu tähistaevas, mis peegeldus ka veepinnalt. Ühiselt lauldi „Veel elad vanemate usk" ja palvetati, tuletati meelde oma ristimist ja meenutati usutee algul esitatud küsimusi ja oma toona antud vastuseid. 04 t6rvikutega

Hommikul koonduti ühispalvele taas kell 7.00. Nüüd tutvuti lähemalt Nikaia usutunnistusega, mille algtekst võeti vastu 325. aasta oikumeenilisel kirikukogul. Ühiselt loeti läbi kõik selle artiklid ja lähemad selgitused.

Järgnes leivamurdmine, kus iga osavõtja teenis oma naabrit, murdis talle leiba ja ulatas karika ning ütles Issanda nimel edasi kohase selgitussõna.

Kell 9.00 ootas kaetud söögilaud – meeste endi keedetud hommikupuder.

Seejärel palvetati väiksemates gruppides (8) üksteise konkreetsete vajaduste pärast, tervise eest, oma koguduse töö edasimineku eest.

Vabade sõnavõttude ringis oli võimalus öelda isiklik tunnistus sellest, mida palveöö oli elavaks teinud. Igaühel oli, mida jagada: julgustust, prohvetlikku sõna, tänu, usukogemust. "Selline puhas ja hea tunne on, nagu oleks vaimulikult saunas käinud," jagasid mitmed.

Sporditaustaga mees võrdles palveööd intensiivse treeninguga, kus areng on 4x kiirem. Kolmas tõi paralleeli (vaimu)mõõga teritamisega: käi käib, ole vaid mees ja pane oma mõõk peale. Mõni Jumala kõnetus jäi veel settima.

Kindlasti mõjutavad need palved lisaks isiklikule elule ka maailma, milles elame. Paljud mehed olid seda meelt, et seekordne otsus, teha palveöö ilma (ihulise) saunata ja õhtune osa paastumisega aitas keskenduda olulisimale. Üle kõige tõusis tänu elavale Jumalale, kelle ees ka kõige mehisemal mehel on tark alanduda ja ennast surma anda.

04 mehed palvel