Otsing

Veebruar 2023 12 edite supe
Edite Supe, kokkuvõte KUSi lõputööst

Ühes intervjuus küsiti Ema Teresalt, mida ta ütleb Jumalale siis, kui ta palvetab? Ta vastas, et ta ei räägi, vaid kuulab. Ja kui talt küsiti, mida siis Jumal ütleb talle, vastas tema, et Jumal ka ei räägi, ta ka kuulab.
See vastus näitab, et pühendunud inimesed näevad palves enamat kui ainult oma lootuste, soovide ja vajaduste Jumala ette toomist. Ja palvetada saab väga erinevatel viisidel: mõttes, sõnadega, Piibli kirjakohti kasutades jne. Palvel on ka teine ja väga oluline pool – kuulamine ja Jumalaga koos olemine.

Palvel on ka teine ja väga oluline pool – kuulamine ja Jumalaga koos olemine.

Oma diplomitöös uurisin, kuidas meie koguduste inimesed näevad palvet ja kas kontemplatsioonil ehk vaikuse praktikatel on osa nende palveelus? Teema vastu hakkasin tundma huvi, kuulates oma lähedase inimese ja mentori kontemplatiivsete praktikate kogemusi. Nägin, et tema elu peegeldab Kristuse armastust ja hoolimist. Tihti innustab ta mind ja teisi veetma rohkem aega vaikseks jäädes ja Jumala häält kuulates.
Minu lõputöö teoreetilises osas uurisin, kas kontemplatsiooni leidub Piiblis. Kirjeldasin peamisi põhimõtteid, millest kirjutavad sellised autorid, nagu Ole Hallesby raamatus „Palve“, Philip Yancey raamatus „Palve. Kas see midagi muudab?“ ja Edward M. Bounds raamatus „Jõud palve läbi“. Samuti avasin kontemplatiivse palve käsitlust evangeelses traditsioonis. Kuigi sõna „kontemplatsioon“ pole Piiblis otse mainitud, näeme lähemalt uurides, et vaikimine oli osa nii Moosese, Taaveti, Jeesuse ema Maarja kui ka Jeesuse enda palveelust. Mõlemad, Mooses ja Jeesus, veetsid palju päevi üksinda Jumala ees, nii mäe peal (2Ms 34:28) kui kõrbes (Mt 4).
Tihtipeale seostatakse kontemplatsiooni munklusega, Rooma katoliku kiriku ja ortodokslusega. Kuid ajaloost teame, et selliseid praktikaid on kirjeldatud juba kõrbeisade ja -emade poolt, kes pühendasid oma elu Jumalale esimestel sajanditel.

Lectio Divina – abi Jumalaga suhtlemises
Võib-olla on meile kõige tuttavam Piibli mõtisklev lugemine ja mediteeriv vaikus, mida siiamaani praktiseerivad oma päeva alustades eriti mungad, aga ka teised kristlased. Selle nimeks on Lectio Divina – jumalik lugemine, mis koosneb neljast sammust.
Lectio: loed kirjakohta aeglaselt ja hoolega.
Meditatio: püüad aru saada, mida Jumal ütleb antud sõnumiga.
Oratio: palvetad, tuled Jumala ette küsimustega tekstist ja selle sõnumist sinu enda jaoks.
Contemplatio: lõpuks jääd Jumala ees vaikseks, viibid tema kohalolus, tema sõna julgustuse ja ülesehituse all.
Selle kõrval on veel palju erinevaid viise, kuidas Jumala ees vaikseks jääda. Seda saab teha nii palve osana või lihtsalt sõnatult istudes kui ka metsas jalutades ja Jumala loodu üle mõtiskledes.

Kuidas näeme ja kogeme palvet? 13 vaikuses
Empiirilises osas kirjeldasin, kuidas räägitakse palvest EKB Liidu koguduste kodulehtedes ja dokumentides. Ma viisin läbi poolstruktureeritud intervjuud viieteistkümne inimesega erinevatest kogudustest.
Meie maailm on viimastel aastakümnetel väga muutunud, iga päev saame meeletu koguse uut informatsiooni, kuuleme endi ümber olevatest muredest ja probleemidest. Nende keskel peame ka meie ise tulema toime kiire elutempoga, kus vältimatult kogeme stressi. Harva on võimalik eemalduda kõigest, et pühendada oma jagamatu tähelepanu Jumalale.
Siiski on väga tähtis leida aega oma suhte arendamiseks Jumalaga. Kuidas teha seda siis, kui mõtteid ja muret on liiga palju või vastupidi – oled nii väsinud, et ei suuda sõnadega palvetada? Mõned inimesed, keda küsitlesin, jagasid sarnaseid kogemusi. Nad leidsid, et mõnikord kipuvad nad palveajal kas liiga palju rääkima või tunnevad hoopis, et kõik sõnad on otsa saanud, kuigi oleks soovinud palvega jätkata. Sellistel hetkedel on vaikuse praktikad suureks abiks.
Panin tähele, et kui kasutasin oma lõputöö intervjuude käigus sõna kontemplatsioon, siis enamus inimesi tunnistasid, et nad ei tea, mis see on. Kui asja natuke rohkem kirjeldasin, selgus, et paljud olid sellest kuulnud, lugenud või isegi kontemplatsiooni praktiseerinud. Ühed oli lugenud vaikuse praktikatest erinevatest vaimulikest raamatutest. Teised meenutasid Prantsusmaal Taizé kloostris kogetut ja veel mõned olid õppinud vaikseks jäämist oma katoliiklastest pereliikmete eeskujul. Küsitlustest tuli esile läbiv järeldus – palves vaikseks jäämine on väga oluline, aga seda tehakse harva.
Lõpuks tegin ka väikese eksperimendi. Palusin viit inimest praktiseerida kontemplatiivset palvetamist kokkulepitud perioodi jooksul vähemalt kaksteist minutit päevas. Vabatahtlikud pidid valima igal päeval Piiblist ühe kirjakoha või kristliku väärtuse (näiteks: armastus, andestus, lootus). See pidi terve palve ajaks olema justkui ankur, mis aitab jääda seisma, juhul kui mõtted hakkavad rändama. Palve algas mõtete vaigistamisest ja rahulikult istudes teadmisest, et Jumal on oma armastuses kohal. Sellise praktika eesmärk ei ole Jumalalt midagi saada, vaid tähtis on lihtsalt olla ta ligiolus; kuid ei ole välistatud, et me kogeme selle kaudu midagi väga erilist.
Kokkuvõte näitas, et suurem osa inimestest pani tähele positiivseid muutusi oma elus (eriti tuli esile ärevuse vähenemine). Nad kogesid rahu, tundsid, et pärast palveaega saabusid päeva jooksul lahendused ja vastused Jumala poole pöördumistele. Suhe Jumalaga oli kinnitatud. Enamus vastajaid nägid sellise parktika väärtust ja vajalikkust.

Sellise praktika eesmärk ei ole Jumalalt midagi saada, vaid tähtis on lihtsalt olla ta ligiolus.

Kontemplatsioon on tähtis praktika rahu taastamiseks
Oma uurimistöö käigus tulin järeldusele, et minu küsitletud inimesed teavad palvest palju, nad palvetavad regulaarselt, on huvitatud sellest, et nende elu oleks Jumalale meelepärane, ja nad näevad palves keskset osa Jumalaga suhtlemisel. Samuti räägitakse kogudustes, kodugruppides ja teistel kristlaste kokkusaamistel palvest ning inimeste palveelu on tugev. Esile toodi kogemusi Alfa- ja Beta- kursustelt ning 3D Vedurist. Kogudustes jutlustatakse palvest sageli ja viiakse läbi jutlustuste seeriaid. Siiski leidsin, et vahel puudub praktiline õpetus sellest, milliseid palvetamise viise on veel olemas. Kuidas palvetada erinevatel eluetappidel ja muutunud olukordades. Nii oli mõnele inimesele jäänud mulje, nagu oleks kontemplatiivne palve või kristlik meditatsioon midagi võõrast.
Ka sekulaarses maailmas rõhutatakse üha rohkem vaikseks jäämise tähtsust, viiakse läbi erinevaid uurimusi kontemplatiivsete praktikate kasust ning tulemused näitavad, et seeläbi kasvab rahumeelsus ja tasakaal.
Jumala rahvale on vaikuses olemine olnud tarvilik praktika aegade algusest peale. See on meie ja Looja suhte loomulik osa, mis aitab hoida elus rahu ja rõõmu. Eriti vajalik on see vastukaaluks meie kiiretele päevadele, see aitab tugevdada meie isiklikku ja kogukondlikku usukogemust.
Kokkuvõtvalt arvan, et minu valitud teemaga on tähtis edasi töötada.
Täispikka versiooni „Kontemplatiivne palve Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidus“ saab lugeda KUSi kodulehelt, valides menüü „Vilistlased ja lõputööd“.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke