Otsing

03/2011 Margus Kask, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor

Ei ole saladus, et koguduste töötegijad on koormatud. Kas pastorid ja diakonid vajavad oma töös abi? Jah, kindlasti. Aga millist abi? Viimastel aastatel on Eesti EKB Koguduste Liidu kogudustes kerkinud järjest teravamalt üles vajadus töötegijate hingehoiu ja mentorluse järele. Seda eriti just seoses nende inimestega, kes on äsja koguduse pastori ametisse astunud või kes on n-ö kogudust vahetanud. Juhi elu on tihtipeale täis erinevaid pingeid ja vastuolusid. Sageli tekivad need ühenduses erinevate rollidega, aga ka kõrgete ootustega vaimuliku töö kohta. Kuidas ja kellega jagab koguduse töötegija oma koormaid? Tänane pastor peab olema sõna otseses mõttes tippjuht. Ja selles positsioonis ollakse üksinda. Psühholoog-konsultant Anu Virovere väidab aga, et liidriks ei saa olla üksinda. Me tegutseme suhetevõrgustikus. Eriti lihtne on seda taibata vaimulikus töös, kuna teame, et Uue Testamendi jüngritele oli liidriks Jeesus ise oma eeskujuga.

Uue Testamendi jüngritele oli mentoriks Jeesus ise oma eeskujuga.

.

Teisalt on siiski nõnda, et on olemas spetsiifilised juhtimisega seotud probleemid, mida ei juht ega liider saa jagada oma järgijatega. Just selliste küsimustega ollakse üksi. Peame aga endale meelde tuletama, et nii pole seda siiski mõeldud. Inimene ei tohi jääda üksi. Seistes silmitsi just keeruliste ja valusate olukordadega, on sageli vaja, et keegi annaks head nõu. Et oleks keegi, kelle elukogemustest teha järeldusi, kelle teadmistest õppida. Sellised kogenumad ja targemad inimesed saavad olla mentoriks ehk nendeks, kes on teistele usaldusväärseks sõbraks, nõustajaks ja õpetajaks. Mentorlus on protsess, mis avaneb kahe inimese vahelises suhtes ja tegeleb terviklikult mentori õpilase ehk mentee isiksusega.

Tõeline juht ja mentor tunnetab mentee potentsiaali ja oskab seda avada.

Juba tark Koguja on öelnud: „Mis on olnud, see saab olema, ja mis on tehtud, seda tehakse veel – ei ole midagi uut päikese all." (Kg 1:9) Hoolimata sellest, et mentorlus on tänapäevane mõiste, leiame Piibli lehekülgedelt terve hulga selliseid suhteid, mida võib kirjeldada mentorlusena. Pühakirja jutustused on sageli küllalt lühikesed ja kontsentreeritud, kuid nende taga saab aimata sügavamat tausta.

Esimese näitena võime tuua Moosese ja Joosua suhte (2Ms 33:7-11; 4Ms 11:28). Joosua oli pidevalt Moosesega, seda ka siis, kui rahva juht kohtus kogudusetelgis Issandaga. Kui jõudis kätte aeg, et Joosua määratakse oma õpetaja ja mentori järgijaks, siis tunnistab 5Ms 34:9, et Joosua „oli täis tarkuse vaimu, sest Mooses oli pannud oma käed ta peale." On üsna selge, et Joosua kujunemine juhiks oli aastatepikkuse isikliku ja lähedase suhte vili.

Teise näite leiame Eelija ja Eliisa suhtest (1Kn 19:19jj, 2Kn 2-6). Prohveti roll vanas Iisraelis oli kutsuda heitlikku rahvast üles olema ustavad lepingule Jumalaga. Sageli pidi nende „keel" olema vahe ja juhtima inimeste tähelepanu Issanda antud pühitsusnõuetele. Prohvetite tegevus ei leidnud sageli mõistmist, nad pidid taluma mitmesuguseid kannatusi. Selline pingeline töö nõudis prohvetilt väga head ettevalmistust. Oluline oli Jumala Vaimu poolt antud varustus, kuid sageli õppisid tulevased prohvetid prohvetikoolis (2Kn 2:7) või kellegi teise käe all õpipoisina. Just nõnda oli ka Eliisa puhul. Kui Eelija heitis mantli Eliisale, siis tähendas see kutset uude teenimisametisse. Eliisa oli ustav õpilane ja järgija ning sai hiljem kahekordse osa oma õpetaja vaimust (2Kn 2). Kindlad võime olla selles, et ilma „mantlita" ehk mentori juures õppimiseta poleks Eliisast saanud Jumala kutse täitjat.

Kolmanda näite leiame Pauluse elust. Apostel oli mees, kes rajas, varustas ja juhtis kogudusi. Mitmel pool tema kirjades on teated, et ta juhendas ka konkreetseid inimesi. Üheks selliseks oli Timoteos. Oma kirjades „armsale pojale" (2Tm 1:2) julgustab Paulus noort meest kasutama Jumala ande. Apostel julgeb noort õpilast soovitada ka teistele kogudustele (1Kr 16:10,11), sest ta teab, milleks Timoteos on suuteline. Tõeline juht ja mentor tunnetab mentee potentsiaali ja oskab seda avada.

Tegelikult võib töötegija mentoriks olla ka Piibel, sest selle kaudu kõneleb Issand ise. Jumala sõna on lohutaja ja nõuandja; ta kujundab iseloomu ja avab visiooni.

Mentorlus on juba aastaid toiminud Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, kus tegutsevad mentorgrupid. Üliõpilased ehk tulevased (ja praegused) koguduste töötegijad on nagu Joosua, Eliisa ja Timoteos, kes valmistuvad mentorite juhendamisel vastu võtma jumalariigi töötegija koormaid. On rõõmustav, et Eesti EKB Koguduste Liidu vanematekogu otsustas veebruarikuisel koosolekul rakendada töötegijate mentorluse programmi terves Liidus. See on abivahend töötegijate jaoks. Programmi koordinaator on pastor Toivo Pilli. Annaks Issand meil näha töötegijate kasvu ja arenemist nii kvaliteedis kui kvantiteedis.

Uudised

Oleviste kahe pastori ordineerimine

28 Detsember 2023
Oleviste kahe pastori ordineerimine

Detsember 2023  Kaks aastat tagasi, 1. advendipühapäeval seati Oleviste koguduses pastoriteks Teet Uuemõis (56) ja Rait Tõnnori (35), kelle kõrval seisavad ustavad abikaasad Külli ja Hanna-Emilia. Ordineerimine toimus samuti 1. advendil, 3. detsembril 2023. Jumalateenistusel jutlustasid EKB...

Rohi mure wastu

28 Detsember 2023

Detsember 2023Andres Tettermann, Teekäija asutaja 120 aastat tagasi Kui waikib ilma kära,Öö wõtab hõlma sind,Siis algab muremüraJa peletab su und.

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

EKB Liidu koguduste osadusvõrgustik 2024

28 Detsember 2023
EKB Liidu koguduste osadusvõrgustik 2024

Detsember 2023 Kaisa Tamme, EKB Liidu sekretär 1. 3D Kogudus ‒ Tallinna Piibli Kogudus2. Antsla EKB Kogudus ‒ Võru Baptisti Kogudus3. Avispea Vabakogudus ‒ Vormsi Rälby Baptistikogudus4. Eikla Priikogudus ‒ Viljandi...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Linke