Otsing

03/2011 Margus Kask, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor

Ei ole saladus, et koguduste töötegijad on koormatud. Kas pastorid ja diakonid vajavad oma töös abi? Jah, kindlasti. Aga millist abi? Viimastel aastatel on Eesti EKB Koguduste Liidu kogudustes kerkinud järjest teravamalt üles vajadus töötegijate hingehoiu ja mentorluse järele. Seda eriti just seoses nende inimestega, kes on äsja koguduse pastori ametisse astunud või kes on n-ö kogudust vahetanud. Juhi elu on tihtipeale täis erinevaid pingeid ja vastuolusid. Sageli tekivad need ühenduses erinevate rollidega, aga ka kõrgete ootustega vaimuliku töö kohta. Kuidas ja kellega jagab koguduse töötegija oma koormaid? Tänane pastor peab olema sõna otseses mõttes tippjuht. Ja selles positsioonis ollakse üksinda. Psühholoog-konsultant Anu Virovere väidab aga, et liidriks ei saa olla üksinda. Me tegutseme suhetevõrgustikus. Eriti lihtne on seda taibata vaimulikus töös, kuna teame, et Uue Testamendi jüngritele oli liidriks Jeesus ise oma eeskujuga.

Uue Testamendi jüngritele oli mentoriks Jeesus ise oma eeskujuga.

.

Teisalt on siiski nõnda, et on olemas spetsiifilised juhtimisega seotud probleemid, mida ei juht ega liider saa jagada oma järgijatega. Just selliste küsimustega ollakse üksi. Peame aga endale meelde tuletama, et nii pole seda siiski mõeldud. Inimene ei tohi jääda üksi. Seistes silmitsi just keeruliste ja valusate olukordadega, on sageli vaja, et keegi annaks head nõu. Et oleks keegi, kelle elukogemustest teha järeldusi, kelle teadmistest õppida. Sellised kogenumad ja targemad inimesed saavad olla mentoriks ehk nendeks, kes on teistele usaldusväärseks sõbraks, nõustajaks ja õpetajaks. Mentorlus on protsess, mis avaneb kahe inimese vahelises suhtes ja tegeleb terviklikult mentori õpilase ehk mentee isiksusega.

Tõeline juht ja mentor tunnetab mentee potentsiaali ja oskab seda avada.

Juba tark Koguja on öelnud: „Mis on olnud, see saab olema, ja mis on tehtud, seda tehakse veel – ei ole midagi uut päikese all." (Kg 1:9) Hoolimata sellest, et mentorlus on tänapäevane mõiste, leiame Piibli lehekülgedelt terve hulga selliseid suhteid, mida võib kirjeldada mentorlusena. Pühakirja jutustused on sageli küllalt lühikesed ja kontsentreeritud, kuid nende taga saab aimata sügavamat tausta.

Esimese näitena võime tuua Moosese ja Joosua suhte (2Ms 33:7-11; 4Ms 11:28). Joosua oli pidevalt Moosesega, seda ka siis, kui rahva juht kohtus kogudusetelgis Issandaga. Kui jõudis kätte aeg, et Joosua määratakse oma õpetaja ja mentori järgijaks, siis tunnistab 5Ms 34:9, et Joosua „oli täis tarkuse vaimu, sest Mooses oli pannud oma käed ta peale." On üsna selge, et Joosua kujunemine juhiks oli aastatepikkuse isikliku ja lähedase suhte vili.

Teise näite leiame Eelija ja Eliisa suhtest (1Kn 19:19jj, 2Kn 2-6). Prohveti roll vanas Iisraelis oli kutsuda heitlikku rahvast üles olema ustavad lepingule Jumalaga. Sageli pidi nende „keel" olema vahe ja juhtima inimeste tähelepanu Issanda antud pühitsusnõuetele. Prohvetite tegevus ei leidnud sageli mõistmist, nad pidid taluma mitmesuguseid kannatusi. Selline pingeline töö nõudis prohvetilt väga head ettevalmistust. Oluline oli Jumala Vaimu poolt antud varustus, kuid sageli õppisid tulevased prohvetid prohvetikoolis (2Kn 2:7) või kellegi teise käe all õpipoisina. Just nõnda oli ka Eliisa puhul. Kui Eelija heitis mantli Eliisale, siis tähendas see kutset uude teenimisametisse. Eliisa oli ustav õpilane ja järgija ning sai hiljem kahekordse osa oma õpetaja vaimust (2Kn 2). Kindlad võime olla selles, et ilma „mantlita" ehk mentori juures õppimiseta poleks Eliisast saanud Jumala kutse täitjat.

Kolmanda näite leiame Pauluse elust. Apostel oli mees, kes rajas, varustas ja juhtis kogudusi. Mitmel pool tema kirjades on teated, et ta juhendas ka konkreetseid inimesi. Üheks selliseks oli Timoteos. Oma kirjades „armsale pojale" (2Tm 1:2) julgustab Paulus noort meest kasutama Jumala ande. Apostel julgeb noort õpilast soovitada ka teistele kogudustele (1Kr 16:10,11), sest ta teab, milleks Timoteos on suuteline. Tõeline juht ja mentor tunnetab mentee potentsiaali ja oskab seda avada.

Tegelikult võib töötegija mentoriks olla ka Piibel, sest selle kaudu kõneleb Issand ise. Jumala sõna on lohutaja ja nõuandja; ta kujundab iseloomu ja avab visiooni.

Mentorlus on juba aastaid toiminud Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, kus tegutsevad mentorgrupid. Üliõpilased ehk tulevased (ja praegused) koguduste töötegijad on nagu Joosua, Eliisa ja Timoteos, kes valmistuvad mentorite juhendamisel vastu võtma jumalariigi töötegija koormaid. On rõõmustav, et Eesti EKB Koguduste Liidu vanematekogu otsustas veebruarikuisel koosolekul rakendada töötegijate mentorluse programmi terves Liidus. See on abivahend töötegijate jaoks. Programmi koordinaator on pastor Toivo Pilli. Annaks Issand meil näha töötegijate kasvu ja arenemist nii kvaliteedis kui kvantiteedis.

Uudised

2022-3-aprill

08 Mai 2022
2022-3-aprill

SISUKORD  Viru vangla kutsub tööleEluringikeskus pidas sarikapidu Laura Maide Kui sa sööd ja su kõht saab täis Margus Kask Kes on tark ja arusaaja? Ermo Jürma Helle Liht – eesmineja...

Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

08 Mai 2022
Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

Aprill 2022 Maria Metsamaa, KUSi tudeng Oma ülempreesterlikus palves ütleb Jeesus: Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma (Jh 17:18). 13.–19. märtsil juhtis Jumal meid kuueliikmelise tiimiga...

EKB Liidu muusikapäev

08 Mai 2022
EKB Liidu muusikapäev

Aprill 2022 Taimi Kopli, Haapsalu baptistikogudus Kui Jumal lubab ja me elame – saame kokku EKB Liidu koguduste muusikutega 7. mail Tallinnas keskuse ruumides, Koskla 18, kell 10.00–16.30.Laulul ja muusikal on...

Soome kohus tühistas endise siseministri homofoobia süüdistuse

08 Mai 2022

Aprill 2022 Soome kohus leidis, et homoseksuaalsust taunivate ja Pühakirja tsiteerivate kirjutiste ning postituste tõttu sotsiaalmeedias vihakõnes süüdistatatud endine siseminister Päivi Räsänen ei ole süüdi. „Oleksin olnud šokeeritud, kui otsus...

Aga paberkandjal Teekäijat loen huviga

08 Mai 2022

Aprill 2022 Möödunud aasta lõpust jäi meelde üks vestlus infotarbimisest. Doktorikraadini jõudnud toimekas vend ütles, et kuna kutsetöö nõuab temalt piisavalt palju arvutitunde, ei vaata ta isegi oma koguduse veebikanaleid,...

Jeesus, Sa tuled varsti

08 Mai 2022

Aprill 2022Aime Järv, Tartu Salemi kogudus Ma tunnen veel vaid üht igatsusepiina,mil tuled Sa mind enda juurde viima.Seal igavesti kummardun Su jalge ette maha,kõik maiselt murelik jään'd kaugel seljataha. Sa...

Õpetaja kirjutas

08 Mai 2022

Aprill 2022Ülle Uibo-Lanto, Tartu Salemi kogudus, 2001 kõik see aeg Õpetaja rääkis mõistukõnedes õpilased kuulasid suuremat suurem osa ei mõist küll mõni sai hapra selguse üksik kes asetas kuuldu kui...

Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

08 Mai 2022
Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

Aprill 2022 Merle Kotiesen, Sõbralt Sõbrale turundusjuhtFotod: Ave Aviste Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus tegutseb uues asukohas, aadressil Lai 23, Tartu. Kristlastest pereterapeut ja kaplan Maire Latvala ning psühholoog ja pereterapeut Karita Kibuspuu...

Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

08 Mai 2022
Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

Aprill 2022 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni (Ap 1:8).Mina olen üles kasvanud möödunud sajandi viiekümnendate aastate...

Kuidas Ukraina tuli minu juurde

08 Mai 2022
Kuidas Ukraina tuli minu juurde

Aprill 2022 Hele-Maria Kangro, 3D kogudus Ma ei ole kunagi Ukrainas käinud, aga tänavu tuli Ukraina minu juurde.Esiti paistis, et minu põlvkonnal ei õnnestugi Eestisse saabunud ukrainlastega suhelda, sest vabatahtlikelt nõuti...

Linke