Otsing

03/2011 Margus Kask, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor

Ei ole saladus, et koguduste töötegijad on koormatud. Kas pastorid ja diakonid vajavad oma töös abi? Jah, kindlasti. Aga millist abi? Viimastel aastatel on Eesti EKB Koguduste Liidu kogudustes kerkinud järjest teravamalt üles vajadus töötegijate hingehoiu ja mentorluse järele. Seda eriti just seoses nende inimestega, kes on äsja koguduse pastori ametisse astunud või kes on n-ö kogudust vahetanud. Juhi elu on tihtipeale täis erinevaid pingeid ja vastuolusid. Sageli tekivad need ühenduses erinevate rollidega, aga ka kõrgete ootustega vaimuliku töö kohta. Kuidas ja kellega jagab koguduse töötegija oma koormaid? Tänane pastor peab olema sõna otseses mõttes tippjuht. Ja selles positsioonis ollakse üksinda. Psühholoog-konsultant Anu Virovere väidab aga, et liidriks ei saa olla üksinda. Me tegutseme suhetevõrgustikus. Eriti lihtne on seda taibata vaimulikus töös, kuna teame, et Uue Testamendi jüngritele oli liidriks Jeesus ise oma eeskujuga.

Uue Testamendi jüngritele oli mentoriks Jeesus ise oma eeskujuga.

.

Teisalt on siiski nõnda, et on olemas spetsiifilised juhtimisega seotud probleemid, mida ei juht ega liider saa jagada oma järgijatega. Just selliste küsimustega ollakse üksi. Peame aga endale meelde tuletama, et nii pole seda siiski mõeldud. Inimene ei tohi jääda üksi. Seistes silmitsi just keeruliste ja valusate olukordadega, on sageli vaja, et keegi annaks head nõu. Et oleks keegi, kelle elukogemustest teha järeldusi, kelle teadmistest õppida. Sellised kogenumad ja targemad inimesed saavad olla mentoriks ehk nendeks, kes on teistele usaldusväärseks sõbraks, nõustajaks ja õpetajaks. Mentorlus on protsess, mis avaneb kahe inimese vahelises suhtes ja tegeleb terviklikult mentori õpilase ehk mentee isiksusega.

Tõeline juht ja mentor tunnetab mentee potentsiaali ja oskab seda avada.

Juba tark Koguja on öelnud: „Mis on olnud, see saab olema, ja mis on tehtud, seda tehakse veel – ei ole midagi uut päikese all." (Kg 1:9) Hoolimata sellest, et mentorlus on tänapäevane mõiste, leiame Piibli lehekülgedelt terve hulga selliseid suhteid, mida võib kirjeldada mentorlusena. Pühakirja jutustused on sageli küllalt lühikesed ja kontsentreeritud, kuid nende taga saab aimata sügavamat tausta.

Esimese näitena võime tuua Moosese ja Joosua suhte (2Ms 33:7-11; 4Ms 11:28). Joosua oli pidevalt Moosesega, seda ka siis, kui rahva juht kohtus kogudusetelgis Issandaga. Kui jõudis kätte aeg, et Joosua määratakse oma õpetaja ja mentori järgijaks, siis tunnistab 5Ms 34:9, et Joosua „oli täis tarkuse vaimu, sest Mooses oli pannud oma käed ta peale." On üsna selge, et Joosua kujunemine juhiks oli aastatepikkuse isikliku ja lähedase suhte vili.

Teise näite leiame Eelija ja Eliisa suhtest (1Kn 19:19jj, 2Kn 2-6). Prohveti roll vanas Iisraelis oli kutsuda heitlikku rahvast üles olema ustavad lepingule Jumalaga. Sageli pidi nende „keel" olema vahe ja juhtima inimeste tähelepanu Issanda antud pühitsusnõuetele. Prohvetite tegevus ei leidnud sageli mõistmist, nad pidid taluma mitmesuguseid kannatusi. Selline pingeline töö nõudis prohvetilt väga head ettevalmistust. Oluline oli Jumala Vaimu poolt antud varustus, kuid sageli õppisid tulevased prohvetid prohvetikoolis (2Kn 2:7) või kellegi teise käe all õpipoisina. Just nõnda oli ka Eliisa puhul. Kui Eelija heitis mantli Eliisale, siis tähendas see kutset uude teenimisametisse. Eliisa oli ustav õpilane ja järgija ning sai hiljem kahekordse osa oma õpetaja vaimust (2Kn 2). Kindlad võime olla selles, et ilma „mantlita" ehk mentori juures õppimiseta poleks Eliisast saanud Jumala kutse täitjat.

Kolmanda näite leiame Pauluse elust. Apostel oli mees, kes rajas, varustas ja juhtis kogudusi. Mitmel pool tema kirjades on teated, et ta juhendas ka konkreetseid inimesi. Üheks selliseks oli Timoteos. Oma kirjades „armsale pojale" (2Tm 1:2) julgustab Paulus noort meest kasutama Jumala ande. Apostel julgeb noort õpilast soovitada ka teistele kogudustele (1Kr 16:10,11), sest ta teab, milleks Timoteos on suuteline. Tõeline juht ja mentor tunnetab mentee potentsiaali ja oskab seda avada.

Tegelikult võib töötegija mentoriks olla ka Piibel, sest selle kaudu kõneleb Issand ise. Jumala sõna on lohutaja ja nõuandja; ta kujundab iseloomu ja avab visiooni.

Mentorlus on juba aastaid toiminud Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, kus tegutsevad mentorgrupid. Üliõpilased ehk tulevased (ja praegused) koguduste töötegijad on nagu Joosua, Eliisa ja Timoteos, kes valmistuvad mentorite juhendamisel vastu võtma jumalariigi töötegija koormaid. On rõõmustav, et Eesti EKB Koguduste Liidu vanematekogu otsustas veebruarikuisel koosolekul rakendada töötegijate mentorluse programmi terves Liidus. See on abivahend töötegijate jaoks. Programmi koordinaator on pastor Toivo Pilli. Annaks Issand meil näha töötegijate kasvu ja arenemist nii kvaliteedis kui kvantiteedis.

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke