Palveliikumine „Kristuspäev“

12/2011 Matteus Elbrecht, Kristuspäeva koordinaator, Agape Eesti misjonär

Kristuspäev on kristlaste kogunemine palveks ja meeleparanduseks, mille kontseptsioon töötati välja Šveitsis. Esimene sellelaadne sündmus toimus 2004. aastal Baselis. Kristuspäeva korraldavad alati erinevaid konfessioone esindavad kristlased üheskoos ja peamine eesmärk on näidata kristlaste ühtsust ning tõsta esile Kristuse nime. Nüüd on Kristuspäev lisaks Soomele jõudmas ka Eestisse. Järgmise aasta heinakuus kristlasi üle Euroopa kokku toova misjoninädala "Heartbeat Tallinn" raames pühendatakse 28. juuli selleks, et kristlased kõigist Eesti paigust võiksid kokku tulla.

.

Jumalaga ja üheskoos, nagu kord aastal 1989

Mida vajab Eesti praegusel ajal kõige enam? Armastust? Hoolimist? Palveid?! Mis juhtuks, kui kristlased üle Eesti kannaks jõuludest alates meie rahva ja maa tuleviku palvekätel Jumala ette? Mis võib olla tulemus, kui me läheme ühisel nõul edasi?

Kristuspäeva visioon seisneb selles, et ühel meelel kogunedes näitame seda, et me ei lase erinevustel oma arvamustes või Jumala teenimise praktikas saada suuremaks temast, kes on kõige keskpunktiks – Jeesusest.

Meie igatsus on Kristuspäeval meelt parandada kõigist eksimustest, mida oleme teinud riigi ja rahvana. Selle kaudu võime avada tee õnnistustele, mida Jumal tahab meie rahvale saata. Kõik Eesti haldusüksused (maakonnad, alevid, linnad jne) saavad olema esindatud oma lippude all, mis sümboliseerib Jumala tahte ning õnnistuse otsimist kõikide piirkondade jaoks. Oluline roll on erinevate kirikujuhtide tehtaval oikumeenilisel palvel. Seal lauldakse koos ülistuslaule. Musitseerima oodatakse taas kirikutevahelist ligi 1000-liikmelist ühendkoori. Lauluhääli toetab Eesti muusikutest koosnev saateansambel ning Kiievi sümfooniaorkester. Võib kindel olla, et see saab olema Eesti kristlaskonna jaoks ühtsustunnet inspireeriv sündmus ja hea tunnistus armastusest meie keskel kõigile neile, kes Jumalat alles otsivad.

Igaüks on palvemüüri ehitamisel oluline

Kuid Kristuspäev ei ole ainult ühepäevane sündmus, vaid eestpalve algab juba nüüd, jõulude ajal. Oluline osa on üle-Eestilisel palvevõrgustikul. Meie igatsus on, et kõik kristlased palvetaks regulaarselt meie maa pärast ka enne ja pärast Kristuspäeva. Palvevõrgustiku idee on palvetajad kokku tuua nõnda, et keegi ei peaks arvama, et ainult temal on see südamel. Selle saavutamiseks soovime leida esmalt igasse maakonda kaks palvepartnerit, kes võtaksid vastutuse oma maakonna eest. Nemad omakorda aitavad leida palvepartneri(d) igas vallas.

Nehemja ütleb: „Te näete, missuguses õnnetuses me oleme, kuidas Jeruusalemm on varemeis ja selle väravad on tulega põletatud. Mingem ja ehitagem üles Jeruusalemma müür, et meid enam ei teotataks!" (Ne 2:17) Ka Eestimaa on mitmes valdkonnas varemeis. On aeg ehitada palvemüür meie kodumaa ümber, tehes seda üheskoos, igas Eestimaa nurgas. Ma usun, et me hakkame nägema muutusi nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil. Jeesus ütles: "Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse!" (Mt 7:7) Sellest sõnast ju piisab, sest Jumal on oma tõotuste taga!

Ühine visiooniga!

Palvevõrgustikuga on oodatud liituma igaüks, et üksi, kahekesi või palvegrupina oma piirkond ja Eestimaa Jumala ette tuua. Täpsem info on peatselt kodulehel www.kristuspaev.ee. Oma soovist palvevõrgustikuga liituda saab teada anda ka posti teel: Agape Eesti, „Kristuspäev", Tehnika 115, Tallinn 10139.

Kristuspäeval musitseeriva Kirikutevahelise Ühendkooriga liitumiseks palume kõikidel koorijuhtidel võtta kohe ühendust dirigent Merle Liblikuga e-posti aadressil merle(at)agape.ee.