Otsing

11/2014

Prof Tõnu Lehtsaar, Haridustoimkonna liige, Tartu Kolgata baptistikoguduse diakon, juhatuse esimees, 28.10.2014

Austatud EKB Liidu põhikirjakomisjon, juhatus, vanematekogu

Mul on hea meel meie vendluse haridusalastest arengutest. Haridustoimkonna liikmena olen kaasa elanud hariduskeskuse idee kujunemisele. On mõistlik, et meie haridustegevus koondub ühte keskusesse ja et haridusega tegeletakse süsteemselt, arvestades koguduste vajadusi. Olles teemasse süvenenud, väljendan järgnevalt oma isiklikku seisukohta.

Leian, et hariduskeskus tuleb luua KUSi baasil ja see hakkaks tegutsema KUSi põhikirja alusel rakenduskõrgkoolina. Ma ei pea otstarbekaks hariduskeskuse loomist uue eraldi tööorganina ja selle lisamist vendluse põhikirja.

Põhjendan oma seisukohta alljärgnevate argumentidega.
1. KUSi põhikiri võimaldab kõiki hariduskeskuses kavandatavaid tegevusi ellu viia. Kavandatavasse keskusesse tuleks koondada kolme taseme õpe. Need on rakenduskõrgharidus (tasemeõpe), piiblikool (alusõpe), täienduskoolitused (täiendõpe). Pealegi näeb KUSi arengukava ette kujunemist hariduskeskuseks.

2. KUSi baasil hariduskeskuse loomine on protseduuriliselt suhteliselt lihtne. Piisab Liidu põhikirjas jt alusdokumentides KUSi ümbernimetamisest. Nime muutmine on vajalik, kuna see väljendaks ka sisulist muudatust. Hea nimi tuleb leida.
3. Hariduskeskuse loomine omaette tööorganina tähendaks tõenäoliselt KUSi hääbumist. KUSi viimase üleminekuhindamise põhietteheited olid üliõpilaste ja finantside vähesus. KUSil oleks omaette jäädes suhteliselt raske läbida 2016. aastal toimuvat institutsionaalset hindamist.

4. Hariduskeskuse loomine KUSi baasil võimaldaks 2016. aasta institutsionaalsele hindamisele ja sellele järgnevale üleminekuhindamisele esitada hariduskeskust.

5. Hindamiste tulemuslik läbimine oleks tõenäolisem, sest
    a. üliõpilaste arv on tänaseks juba suurenenud ja uue näo ja sisuga õppeasutuse erinevatel tasemetel õppijate arv oleks arvestatav, kuna lisanduksid piiblikoolis ja täiendkoolitustel osalejad.
    b. Hariduskeskuse ideed teostav rakenduskõrgkool vastaks kaasaegsele arusaamale rakenduskõrgharidusest.
    c. Finantsbaas tugevneb tänu suuremale õppijate ja teostatavate projektide arvule.

6. Kui meie eesmärk on koondada haridusalane tegevus ühte, siis uue tööorgani loomine on sellele vastupidine protsess. Killustuks rahastamine, administreerimine ja võimalik, et ka pingestuksid suhted loodava ja olemasolevate hariduslike tööorganite vahel.

Ma ei taha vendluse otsustuskogudele midagi ette kirjutada. Soovin vaid, et otsused oleksid teadlikud. Antud juhul leian, et hariduskeskuse loomine uue tööorganina jätaks meid peatselt ilma võimalusest anda kõrgharidust. Hariduskeskuse loomine KUSi baasil looks võimaluse liikuda riiklikult tunnustatud hariduskeskuse poole.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke