Otsing

11/2014

Prof Tõnu Lehtsaar, Haridustoimkonna liige, Tartu Kolgata baptistikoguduse diakon, juhatuse esimees, 28.10.2014

Austatud EKB Liidu põhikirjakomisjon, juhatus, vanematekogu

Mul on hea meel meie vendluse haridusalastest arengutest. Haridustoimkonna liikmena olen kaasa elanud hariduskeskuse idee kujunemisele. On mõistlik, et meie haridustegevus koondub ühte keskusesse ja et haridusega tegeletakse süsteemselt, arvestades koguduste vajadusi. Olles teemasse süvenenud, väljendan järgnevalt oma isiklikku seisukohta.

Leian, et hariduskeskus tuleb luua KUSi baasil ja see hakkaks tegutsema KUSi põhikirja alusel rakenduskõrgkoolina. Ma ei pea otstarbekaks hariduskeskuse loomist uue eraldi tööorganina ja selle lisamist vendluse põhikirja.

Põhjendan oma seisukohta alljärgnevate argumentidega.
1. KUSi põhikiri võimaldab kõiki hariduskeskuses kavandatavaid tegevusi ellu viia. Kavandatavasse keskusesse tuleks koondada kolme taseme õpe. Need on rakenduskõrgharidus (tasemeõpe), piiblikool (alusõpe), täienduskoolitused (täiendõpe). Pealegi näeb KUSi arengukava ette kujunemist hariduskeskuseks.

2. KUSi baasil hariduskeskuse loomine on protseduuriliselt suhteliselt lihtne. Piisab Liidu põhikirjas jt alusdokumentides KUSi ümbernimetamisest. Nime muutmine on vajalik, kuna see väljendaks ka sisulist muudatust. Hea nimi tuleb leida.
3. Hariduskeskuse loomine omaette tööorganina tähendaks tõenäoliselt KUSi hääbumist. KUSi viimase üleminekuhindamise põhietteheited olid üliõpilaste ja finantside vähesus. KUSil oleks omaette jäädes suhteliselt raske läbida 2016. aastal toimuvat institutsionaalset hindamist.

4. Hariduskeskuse loomine KUSi baasil võimaldaks 2016. aasta institutsionaalsele hindamisele ja sellele järgnevale üleminekuhindamisele esitada hariduskeskust.

5. Hindamiste tulemuslik läbimine oleks tõenäolisem, sest
    a. üliõpilaste arv on tänaseks juba suurenenud ja uue näo ja sisuga õppeasutuse erinevatel tasemetel õppijate arv oleks arvestatav, kuna lisanduksid piiblikoolis ja täiendkoolitustel osalejad.
    b. Hariduskeskuse ideed teostav rakenduskõrgkool vastaks kaasaegsele arusaamale rakenduskõrgharidusest.
    c. Finantsbaas tugevneb tänu suuremale õppijate ja teostatavate projektide arvule.

6. Kui meie eesmärk on koondada haridusalane tegevus ühte, siis uue tööorgani loomine on sellele vastupidine protsess. Killustuks rahastamine, administreerimine ja võimalik, et ka pingestuksid suhted loodava ja olemasolevate hariduslike tööorganite vahel.

Ma ei taha vendluse otsustuskogudele midagi ette kirjutada. Soovin vaid, et otsused oleksid teadlikud. Antud juhul leian, et hariduskeskuse loomine uue tööorganina jätaks meid peatselt ilma võimalusest anda kõrgharidust. Hariduskeskuse loomine KUSi baasil looks võimaluse liikuda riiklikult tunnustatud hariduskeskuse poole.

Uudised

2022-3-aprill

08 Mai 2022
2022-3-aprill

SISUKORD  Viru vangla kutsub tööleEluringikeskus pidas sarikapidu Laura Maide Kui sa sööd ja su kõht saab täis Margus Kask Kes on tark ja arusaaja? Ermo Jürma Helle Liht – eesmineja...

Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

08 Mai 2022
Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

Aprill 2022 Maria Metsamaa, KUSi tudeng Oma ülempreesterlikus palves ütleb Jeesus: Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma (Jh 17:18). 13.–19. märtsil juhtis Jumal meid kuueliikmelise tiimiga...

EKB Liidu muusikapäev

08 Mai 2022
EKB Liidu muusikapäev

Aprill 2022 Taimi Kopli, Haapsalu baptistikogudus Kui Jumal lubab ja me elame – saame kokku EKB Liidu koguduste muusikutega 7. mail Tallinnas keskuse ruumides, Koskla 18, kell 10.00–16.30.Laulul ja muusikal on...

Soome kohus tühistas endise siseministri homofoobia süüdistuse

08 Mai 2022

Aprill 2022 Soome kohus leidis, et homoseksuaalsust taunivate ja Pühakirja tsiteerivate kirjutiste ning postituste tõttu sotsiaalmeedias vihakõnes süüdistatatud endine siseminister Päivi Räsänen ei ole süüdi. „Oleksin olnud šokeeritud, kui otsus...

Aga paberkandjal Teekäijat loen huviga

08 Mai 2022

Aprill 2022 Möödunud aasta lõpust jäi meelde üks vestlus infotarbimisest. Doktorikraadini jõudnud toimekas vend ütles, et kuna kutsetöö nõuab temalt piisavalt palju arvutitunde, ei vaata ta isegi oma koguduse veebikanaleid,...

Jeesus, Sa tuled varsti

08 Mai 2022

Aprill 2022Aime Järv, Tartu Salemi kogudus Ma tunnen veel vaid üht igatsusepiina,mil tuled Sa mind enda juurde viima.Seal igavesti kummardun Su jalge ette maha,kõik maiselt murelik jään'd kaugel seljataha. Sa...

Õpetaja kirjutas

08 Mai 2022

Aprill 2022Ülle Uibo-Lanto, Tartu Salemi kogudus, 2001 kõik see aeg Õpetaja rääkis mõistukõnedes õpilased kuulasid suuremat suurem osa ei mõist küll mõni sai hapra selguse üksik kes asetas kuuldu kui...

Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

08 Mai 2022
Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

Aprill 2022 Merle Kotiesen, Sõbralt Sõbrale turundusjuhtFotod: Ave Aviste Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus tegutseb uues asukohas, aadressil Lai 23, Tartu. Kristlastest pereterapeut ja kaplan Maire Latvala ning psühholoog ja pereterapeut Karita Kibuspuu...

Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

08 Mai 2022
Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

Aprill 2022 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni (Ap 1:8).Mina olen üles kasvanud möödunud sajandi viiekümnendate aastate...

Kuidas Ukraina tuli minu juurde

08 Mai 2022
Kuidas Ukraina tuli minu juurde

Aprill 2022 Hele-Maria Kangro, 3D kogudus Ma ei ole kunagi Ukrainas käinud, aga tänavu tuli Ukraina minu juurde.Esiti paistis, et minu põlvkonnal ei õnnestugi Eestisse saabunud ukrainlastega suhelda, sest vabatahtlikelt nõuti...

Linke