Otsing

03/2015 12 konverentsil-1
Meego Remmel, Eesti EKB Koguduste Liidu president

Aasta tagasi peetud iseseisvuspäeva kõnes ütles Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves: „Mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi." Vanal moel uutmoodi maailmas enam hakkama ei saada, oli presidendi sõnum. Tänavu ta jätkas, et ka piiblitõdedel rajanev elukäsitus on ajast ja arust: „Loodusteaduste senikestev võidukäik lõi kõikuma jumaliku absoluutse tõe. Just siit, sajandeid kehtinud piiblidogmade (...) kummutamisest, tuli ka mõistmine, et inimene ise avastab tõe. Seda ei anta kusagilt ülevalt, tõde saab – ja niipalju kui võimalik – tulebki tõestada." Üllatavalt modernistlik seisukohavõtt postmodernse maailma riigijuhilt.

Kes tõi meid siia, viib ka edasi!

Nüüdisaja inimesi veenab vaevalt veel suurte sõnade või väitlustega, pigem tegude ja suhetega. Argumendiks on reaalsete inimeste poolt reaalses elus olevaks elatud reaalsete suhete ja tegevuste veenev järjepidevus. Nii võib meie usuliikumise ajalugu ja tänapäev tõendada, et usk Jumala sõnasse on osutunud elumuutvaks üle aegade ja olude.

110 aastat tagasi puudutas ja muutis see tuhandete pealinlaste elu. 25 aastat varem ärkas Läänemaal elanud rannarootslaste ja eestlaste usuelu. Sellest väljakasvanud uute koguduste rajamine levis üle Eestimaa. Vabakoguduslike osaduskondade ümber koondunud inimeste elu mõjutas isiku-, mõtte-, südametunnistuse ja usuvabaduse ning seda kuulutanud eesti vabakondade ja nende sõnavabaduse arengut. Piiblist elulistele küsimustele vastuseid otsides leiti ja praktiseeriti usuristimise tõde.

Nii lõimuvad tänaseni ristitud, usuletulnud või usust huvitunud inimesed meid ühendava elumuutva usuliikumisega – kokku 82 koguduses ja 36 osakonnas, olgu maal või linnas. Suuremates linnades alustas mullu tegevust jälle uus kogudus (TELK Tartus) ja kaks osakonda (3D ja Risttee Tallinnas). Koguduste liikmete arv kasvas 6323-lt 6372-ni. Meeste arv tõusis 1851-lt 1920-ni. Noorsootöös osalevate laste, noorte ja nooremate täisealise arv suurenes 1776-lt 1906-ni.

Jumalale au tuues võime tunnistada: kes tõi meid siia, viib ka edasi! See on meie tunnistuskivi tänapäeval, nagu Vana Testamendi aegu „võttis Saamuel ühe kivi ning asetas Mispa ja Seeni vahele, pani sellele nimeks Eben-Eeser ja ütles: „Siiani on Issand meid aidanud!" (1Sm 7:12). Jeesuse ihus ja apostlite Vaimus omandab meie elulugu piibelliku ja piiblilugu elulise perspektiivi. Seda rõhutas ka meie koguduste liidu möödunud aasta mototekst: „„Kõik inimlik on kui rohi ja kogu ta hiilgus nagu rohu õieke. Rohi kuivab ära ja õieke variseb maha, aga Issanda sõna jääb igavesti." See on aga seesama sõna, mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina" (1Pt 1:24–26).

„Mida on kuulutatud rõõmusõnumina"?

Me ei tohi unustada, et evangeelium on nimelt rõõmusõnum. Sel viisil oma keeles ja meeles seda hoidmata tekitame endis ja teistes arusaamatust ühel või teisel viisil. Jeesus tahab jagada meiega oma rõõmu täiel määral (Jh 15:11). „Rõõm Issandast on teie ramm" kinnitab Piibel (Ne 8:10). Jumala riik on „rõõm Pühas Vaimus" (Rm 14:17). Rõõm on suhetepõhine – jumalikult ja inimlikult. Maailm täitub rõõmutute sõnumitega katkiste suhete tõttu. Meie usuliikumine osutub elumuutvaks, jagades tervetest suhetest lähtuvat rõõmu ja rõõmusõnumit.

Vaevalt oleme – möödunud aastalgi – oma evangeelse potentsiaali täielikult ära kasutanud. Paljuski jagasime oma tõelist rõõmu ja rõõmusõnumit vaid isekeskis. Tunnistan ausalt, et minugi igapäevast elu ja tegevust täitsid enamjaolt suhted ja suhtlemised kaaskristlastega. Samamoodi toimisid tuhanded vennad ja õed ning kümned kogudused meie liidus. Suurim rõõm ja rõõmusõnum jäi täiel määral jagamata. 2014. aastal ristiti 143 inimest 28 koguduses. See number on kõnekam, kui teadvustame viimaste aastate trende. 2010. aastal oli ristimisi 39 koguduses. Järgnenud aastail on ristinud koguduste arv järjest vähenenud. Üha kahanenud on ka ristitute hulk: 2011 – 229; 2012 – 196; 2013 – 165; 2014 – 143. Viimane aeg on küsida, mida see tähendab?

„Järgida Jumala kutset"!

Koguduste aruannete järgi võib teatud erandeid arvesse võttes üldistatult öelda, et meie liidu koguduste liikmeskond on viimase seitsme aasta jooksul suurenenud enam kui 400 inimese võrra (5965-lt 6372-ni ehk +6,4%). Kasvavad enamasti suuremad ja uuemad linnakogudused, kes tegutsevad elanikerikkama kogukonna keskel. Paikkonniti seisavad aga kogudused ja nende kogukonnad silmitsi inimeste üldise ning eriti noorte ja laste arvu vähenemisega. See mõjutab ka koguduste elu ja tegevust.

Samas näitavad kogudustelt laekunud aastaaruanded, et just väiksemad, sageli maakogudused, kes suuremate abi vajavad ja küsivad, lõimivad liitu kuuluvaid kogudusi üksteist vastastikku toetavaks ja rikastavaks vendluseks, olgu piirkonniti või üle maa, rääkimata iga-aastasest kogudustevahelisest palvepartnerlusest ja ühistööst liidus. Iseseisvalt toimetulevad kogudused lõimivad vähem.

Nii võime vaatamata olukordadele tänada üheskoos osaduses kasvamise üle ja edaspidigi kõik koos, nagu liidu konverentsi poolt (2012. aastal) kinnitatud arengukava ütleb, „järgida Jumala kutset elumuutvate koguduste liikumisena, kes kuulutab evangeeliumi Jeesusest Kristusest Püha Vaimu väes."

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke