Otsing

09/2015 24 padaorus 2015
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Liidu juhatus ja tööharujuhid analüüsisid oma tööd ja Liidu kui terviku arenguid. Seekordsele mõttevahetusele vajutas oma pitseri ka teadmine, et 2016. a aprillis antakse töö üle uuele vahetusele. Aluskokkuleppeks tänastele tegevustele on aastakonverentsil kinnitatud arengukava ja tegevusplaanis 2012–2017 sõnastatud eesmärgid: jüngerlike juhtide arendamine, noorsoo- ja peresõbralik koguduse-elu, koguduste rajamine ja arendamine, missioonitundlikkus ja koostöövalmidus.

Esitati kolm küsimust: mida tehakse koguduste varustamiseks, mida tehakse koos kogudustega ja mida tehakse kogudustele?

Strateegiliselt olulisteks valikuteks ja seniste tegevuste analüüsimiseks esitati kolm küsimust: mida tehakse koguduste varustamiseks, mida tehakse koos kogudustega ja mida tehakse kogudustele? Kui mentorluse arendamine ja peatselt väljaantav käsiraamat on töötegijate toetamiseks ning seeläbi ka koguduste varustamiseks oluline tegevus, siis suvefestival, piiblipäevad ja lastepäev on koguduste suurele osale korraldatavad üritused. Aktiivset rolli täidavad neis peamiselt vaid korraldajad-kogudused. Loomulikult toimuvad need vaid niikaua, kui kogudused tunnetavad neist tõusvat kasu.

Raskused korraldusvastutuse võtjate leidmisel ja kõikuv osavõtt (suvefestival, lastepäev) sunnivad uuesti läbi mõtlema ühisürituste eesmärke.
Murekohaks on hetkel noorsootöö. Kuigi kogudusenoorte ühistegevuse lipulaev Piiblipäevad on jätkuvalt rahvarohke, on Liidu noortejuhi koht taas täitmata ja koordineeritud tegevus halvatud.

Lastepäevade korraldamisel otsustati võtta vaheaeg. Pühapäevakooliõpetajate koormus kogudustes on suur ja jõudu ühisürituste korraldamiseks ebapiisavalt. Ka koolitustel osalemine on tagasihoidlik. Kujunenud olukorras korraldab juhatus koos Pille Havakatsiga juba septembris ajurünnaku lahenduse leidmiseks.

Käesoleval kuul toimub Sõbra Käe juhi vahetus ning Mirjam Link asub Liidu sotsiaaltööd koordineerima Helle Lihti asemel, kes aitas kaasa Sõbra Käe ja Valduste OÜ tegevuste lõimimisele ja Hoolime Koos projektide elluviimisele. Kuidas kujuneb Tallinna supiköögi töö jätkamine, sõltub seda rahastanud Tallinna linnavalitsuse otsustest. Väljakutsena nähakse koguduste enamat kaasamist sotsiaalsete projektide teostamisel. Sõbralt Sõbrale kaupluste areng on olnud muljetavaldav. Seda nii sotsiaalsete projektide initsieerimisel (365) kui ka Liidu muude tööharude (nt Pastorite Fondi) toetamisel.

Seminari töös kavandatud muudatuste elluviimiseks on palju head tahet, kuid tulemusteni jõudmine nõuab aega. Sel sügisel alustas seminaris õpinguid 10 uut tudengit. Esimeste regionaalsete koolituste tagasiside on positiivne.

Misjonikeskuse korraldatud esmakordne lühiajaline misjonireis Bosniasse ja Kosovosse tõi esile noortes oleva evangeelse potentsiaali ja oli oluline toetus meie misjonäridele välismaal. Koguduserajajate koolituse ja sellekohase mõtteviisi arengu tulemuseks võib pidada möödunud aastal kahe uue koguduse rajamist.

Jumal on kinkinud meie maale ja rahvale veel armu. Keerulised olukorrad Euroopas sunnivad meid tõsiselt Jumala palet otsima. Palvetame ja töötame ühise Kristuse ihuna, selleks et Jumala kuningriigi valgus võiks tuua inimeste ellu usku ja lootust.

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke