Otsing

16 1 allan helde03/2016

Ajakiri Teekäija esitas EKB Liidu vanematekogusse kandideerivale 13 isikule (kes ei olnud lõpetava koosseisu liikmed) kolm küsimust.
1. Millises valdkonnas suutis sinu arvates vanematekogu senine koosseis kõige positiivsemalt mõjutada arenguid Liidus? Kus jäädi kõige tagasihoidlikumaks?
2. Milliste andide (talentidega) on Jumal sind varustanud, et aidata kaasa koguduste ja Liidu tööle?
3. Nimeta kaks koguduste arengut mõjutavat ettepanekut, mida tahad teha, kui saad valituks Liidu vanematekogusse?

Allan Helde (45)

Abielus 26 aastat Talviga, 3 last, Viljandi baptistikogudus (pastor), müügijuht, KUS (2011).
1. Positiivne oli koostööprojekti sõlmimine SPA-ga ja vaimuliku koolituse toomine Eesti eri paikadesse Kutse Kooli kaudu.
2. Püüan olla Edela-Eesti koguduste hääl vanematekogus ja eelkõige olla olemas piirkonna jaoks.
3. Piirkonna esindaja ülesanne on olla piirkondliku koguduste hääle kuulaja ja vahendaja ning olulised ettepanekud sünnivad kindlasti piirkondlikel kokkusaamistel.

16 2 heldur kajasteHeldur Kajaste (55)

Abielus 36 aastat Varjega, 2 last. Varem teeninud pastorina Nõmme, Allika ja Vancouveri kogudust, aastast 2005 Oleviste pastor, vaimulik haridus – TCM Piibliinstituut (1996).

Koit Kask (57) 16 3 koit kask

Abielus 35 aastat Viivega. 2 usklikku tütart, Selise baptistikogudus (pastor), Vaimulike töötegijate täiendkoolitus Soomes ja KUSi aastane täiendkoolitus.
1. Kõige positiivsemalt mõjutati Liidu haridus- ja majandusarenguid. Tagasihoidlikuks jäädi meie Liidu vaimulikke arenguid suunates ja vanematekogu ei öelnud välja oma selget seisukohta mitmetes olulistes õpetuslikes küsimustes.
2. Usun, et Jumal on mind varustanud vaimuliku tunnetusesõna ja juhtimisanniga.
3. Mul on Jumalalt selgus seista kindlalt Piibli tõdede ning vaimulike põhimõtete ja väärtuste eest, mis meie vendlust on kandnud juba 132 aastat.
Tahan keskenduda lahenduste leidmisele meie Liidu väiksemate maakoguduste muredele. Usun, et see on Jumala tahe, et meie Liit oleks jätkuvalt esindatud igas Eestimaa piirkonnas, kus kohalikud inimesed saavad kuulda evangeeliumi.

16 4 t6nu lehtsaarTõnu Lehtsaar (55)

Abielus 31 aastat Tähtiga. 3 last ja kolm lapselast. Tartu Kolgata baptistikogudus (diakon). Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia professor, usuteaduskonna juhataja.
1. Pean tunnistama, et ma pole vanematekogu seniseid tegemisi tähelepanelikult jälginud. Kuna meie vendlus toimib ja areneb, siis minu arvates on vanematekogu oma ülesandeid hästi täitnud.
2. Arvan, et minu võimalik vanematekogu liikmetalent ootab veel avastamist. Pean ennast suhtlemis- ja organiseerimisvõimeliseks inimeseks. Paraku on ka mugavus üks mu iseloomujooni.
3. Tänapäeval räägitakse palju, et kogudus peaks suunduma välja. Mina väärtustan seda, et kogudus hoiab, toetab ja kasvatab ennekõike oma liikmeid, kes elavad ja töötavad ilmalikus ilmas, olles seal soolaks ja valguseks. Mulle on oluline, et kogudus ja maailm ei seguneks.

Tarmo Lige (53) 16 5 tarmo lige

Abielus 30 aastat Viljaga, 3 last, Oleviste kogudus (jutlustaja, diakon, vanematekogu liige, KUS (2012), Tallinna Tehnikaülikool (majandusinsener, ehitus).
1. Vanematekogu suutis kõige positiivsemalt mõjutada, kui kinnitas juhatuse ettepaneku Vancouveri koguduse rahalise kingituse 700 000 € paigutamise osas kolme fondi (hariduse-, pastori- ja ehitusfondi). Loodame, et külvatud seeme kannab tulevikus vilja.
Tagasihoidlik oli seminari arengute suunamine. Lõpuks pani konverents teemale punkti.
2. Sõna jagamine ja juhtimine.
3. Võimalus mõjutada koguduste arengut otseselt puudub, sest nad on iseseisvad. Arenguks (muutusteks) peab olema esmane koguduse tahe. Pigem saab vanematekogu luua keskkonna arenguks. Vanematekogu kui piirkondade esindajatest moodustatud esindusorgan pigem suunab ja kooskõlastab juba tehtud otsuseid. Vajadusel tõmbab pidurit. Nii suur koosseis ei ole töö tegemiseks. Koguduste arendamiseks tuleb luua arengu ja visiooni töögrupp. Kui teeme jüngreid, saamegi arendatud kogudused.

16 6 ylo niinem6giÜlo Niinemägi (62)

Abielus 39 aastat Signega, 5 last, Oleviste kogudus (pastor, vanematekogu liige), TCMi õppekursused Tallinnas ja Austrias. Pea kõik Oleviste Piiblikoolid, 4 aastat õpinguid Metodisti seminaris.
1. Positiivsed olid päris hästi läbi viidud suurüritused. Evangelisatsiooni pool oleks võinud rohkem kaetud olla.
2. Mind on Jumal kasutanud pastori, evangelisti ja õpetaja ametites, milledes olen valmis kaasa aitama.
3. Koguduste arengut mõjutaks üleeestiline intensiivne evangelisatsioonitöö erinevates vanuserühmades ja ühised suurüritused, misjonistrateegia loomine (ka lühiajalisteks projektideks).

Leho Paldre (42) 16 7 leho paldre

Abielus 15 aastat Enega, 3 last, Tartu Kolgata baptistikogudus (pastor), vaimulik haridus: M.A., TCM Institute for Biblical Studies.
1. Ausalt öeldes ei oska ma hinnata vanematekogu mõju Liidu arengutele, kuna avalikku infot selle töö kohta on olnud väga tagasihoidlikult. Kui presidendi, juhatuse ja tööharujuhtide tegemistest on ikka kuulda, siis vanematekogu otsustest ja aruteludest on jõudnud pastoriteni vaid põgus kokkuvõte Karjase Kirjas. Ka Liidu muidu informatiivses kalendris pole kirjas vanematekogu koosseisu ega ülevaadet olulistest tegemistest.
2. Olen võinud 17 aastat teenida pastorina kogudust, kus on kõiki põlvkondi. Käesolevast aastast õpetan ka Piibli teoloogiat seminaris. Nüüd, kus Liidu lõuna piirkond on mind valinud piirkonnavanemaks, püüan karjase- ja piibliõpetamise ande kasutada natuke laiemalt, piirkonna koguduste toetamiseks.
3. Piirkonnavanemana esindan vanematekogus eelkõige piirkonna kogudusi. Soovin, et vanematekogu arutelud ja head otsused oleksid avalikumad ja kaasavamad: tuua vanematekogusse piirkonnas tõstatatud teemasid ja hoida piirkonda kursis vanematekogus toimuvaga.
Vanematekogusse kuulub ligi 25% Liidu pastoritest. Nii suurel kogul on hea eeldus toetada oma osaduse ja otsustega „Vaimu antud ühtsust” (Ef 4:3) koguduste vahel Liidus.

16 8 eerek preisfreundEerek Preisfreund (40)

Abielus 20 aastat Pilviga, 5 last, Avispea vabakogudus (pastor 18 aastat, juhatuse esimees), ilmalikus töös laomees, KUS (1997).
1. Minul puudub ülevaade, mida vanematekogu teinud on.
2. Piirkonnavanemana tahan olla koguduste juhtidele toeks eestpalves ja prohvetlikus teenimises. Liidu töös tahan tuua väikeste koguduste vaatenurka ja olemust rohkem pildile.
3. Kogudused vajavad rohkem prohvetlikku nägemust. Toetada rohkem Healing Room'i (eestpalve) teenistust.

Eerik Rahkema (66) 16 9 eerik rahkema

Abielus 40 aastat Tähtiga, 2 täiskasvanud last, Haapsalu baptistikogudus (juhatuse liige), Moskva Piibli Kaugõppekursused, KUS (2002).
1. Liit on rahaliselt hakkama saanud; toimib sotsiaaltöö, lastetöö jm. Tagasihoidlikum on Liidu juhtimise korraldamine ja kaadrialane tegevus.
2. Arvan mõnevõrra suutvat eristada vaimulikku ja lihalikku ning olulist ja ebaolulist. Oman kogemusi juhtimisalaste ummikseisude lahendamisel.
3. Tahan toetada kogudusevanematega (pastoritega) ja jutlustajatega ning teiste töötegijatega tehtavat tööd nende väärtuste kujundamise, eluviiside, tööoskuste ja -moraali alal. Siia juurde kuuluvad Liidu vaimulikud konverentsid (eraldi aastakonverentsidest), mille korraldamist toetan.
Tahan teha ettepaneku viia Liidu juhtimine paremini toimivaks, milleks: a) juhtorganite ülesanded ja vastutus selgemalt piiritleda; b) viia Liidu põhikirja sisse põhikirjakomisjonile saadetud ettepanekud; c) enam kaasata vajalike oskuste ja vaimuliku küpsusega inimesi.

16 10 t6nis roosimaaTõnis Roosimaa (42)

Abielus 19 aastat Ailiga, 3 last, Laagri Kristlik Kogudus (pastor), KUS (1997).
Minu süda on põlemas meestetöö, koguduste rajamise, välismisjoni ja abielu toetavate tegevuste suhtes.

Urmas Roosimaa (39) 16 11 urmas roosimaa

Abielus 17 aastat Ingaga, 2 tütart, Tartu Salemi baptistikogudus (juhatuse liige), Eesti kaitseväe kaplan, KUS (1999).
1. Vanematekogu tegevus soodustas tegevpastorite õppimisvõimalusi meie seminaris. Väikesed kogudused oleksid vajanud rohkem tähelepanu.
2. Tunnen endas hoolekande andi.
3. Toetada vaimulikke töötegijaid vaimuliku hariduse omandamisel. Arendada Liidu väikeste koguduste sotsiaalset ja vaimulikku hoolekannet.

16 12 siim teekelSiim Teekel (62)

Abielus 35 aastat Üllega, armu saanud patune, viimased 12 aastat Jumala armust Oleviste koguduse vanempastor.
Tänan Jumalat senise vanematekogu eest ja kui osutun valituks uude vanematekogusse, siis püüan Jumala abiga kaasa aidata – nii, kuidas oskan ja suudan – EKB Liidu Põhikirja § 8 ja § 47 kirjeldatud ülesannete täitmisel.

Enn Veevo (51) 16 13 enn veevo

Abielus 27 aastat Annelyga, 4 last (3 tütart ja poeg), Palade priikogudus (pastor ja juhatuse esimees), leiba olen teeninud kvaliteedijuhi ja insenerina, hetkel töötu, tulevikus ehk väikeettevõtja, KUS (2008).
1. Uute pastorite leidmine, koguduste jätkusuutlikkuse tagamine. Loomulikult ka põhikirjaliste tegevuste täitmine Liidu juhtorganina.
Puudujäägid – ehk sama eneseteavituse teema. Leian, et koguduste liikmetel võiks olla ka jooksev info vanematekogu otsustest.
2. Ehk üks talent võiks olla õpetamine. Olen huvi tundnud ka ajaloo vastu ja jõudumööda uurinud Eesti koguduste ajalooga seotud teemasid. Koguduste ja Liidu töös olen kaasa löönud ka helimehena, fotograafina, koorilauljana. Pisut olen ka kirjutanud (nt Teekäijale) ja teinud kaastööd Pereraadiole.
3. Kuna ise olen väikesest kogudusest väikeses piirkonnas, siis oleks ka minu ettepanekud seotud väiksemate kogudustega. Võimalusel sooviksin näha „kesksemat” abi väikekoguduste vaimulikule (evangeelsele) tööle, kas siis nt evangeelsete meeskondade läkitamise näol, vabade jutlustajate lähetamisega nt puhkuseasenduseks vms.
Teine ettepanek võiks olla juhtimisalase abi andmine, olgu selleks siis abi raamatupidamise korraldamises või põhikirjaliste tegevuste teostamine koguduses.

Uudised

2021-8-detsember

17 Detsember 2021
2021-8-detsember

SISUKORD  EKB Liidu tööharude jõulutervitusedMuusikaline jõulumõtisklus Liina Rahuoja Jumal kohtub meiega lapses Ermo Jürma Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud Daire Tiigivee Inglite kuulutus Petlemma väljal Teet Uuemõis 35...

Muusikaline jõulumõtisklus

17 Detsember 2021
Muusikaline jõulumõtisklus

Detsember 2021 Liina Rahuoja, Oleviste kogudus Kuigi kõik muu võib tunduda pinnapealne ja eemaletõukav, on isegi väikseim ülesanne muusikas nii haarav ja viib meid linnast, maalt, maast ja kõigest maisest nii...

Jumal kohtub meiega lapses

17 Detsember 2021
Jumal kohtub meiega lapses

Detsember 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Igal aastal toovad jõulud meid Petlemma sõime ette ja lubavad kohtuda Jumalaga, kes tuli maailma lapsena. Nad juhatavad lapse juurde ka meis endas. Jõulukirik, -laulud...

Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

17 Detsember 2021
Ines Kerikmäe: ma olen palju andeks saanud

Detsember 2021 Daire Tiigivee, Tartu Kolgata kogudus Ehkki Ines Kerikmäe tundub esmapilgul pigem vaoshoitud, on ta oma väljenduslaadilt emotsionaalne ning räägib oma elust ja lähedastest ülivõrdeliste sõnadega. Kes Inest lähedalt tunnevad,...

Inglite kuulutus Petlemma väljal

17 Detsember 2021
Inglite kuulutus Petlemma väljal

Detsember 2021 Teet Uuemõis, Oleviste koguduse pastor Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale“ (Lk 2:10).Kui Jeesuslapse sünd ja inglite...

35 aastaga lahenenud jõululugu

17 Detsember 2021
35 aastaga lahenenud jõululugu

Detsember 2021 Hans-Joachim Berg, NDR See algas jõuluõhtul 1940, kuid oleks võinud juhtuda ka mõnel teisel päeval. Vastus saabus aga 35 aastat hiljem.Hans-Joachim Berg jutustab, et 1940. aasta jõuludel oli ta...

Hingehoidjana hooldekodus

17 Detsember 2021
Hingehoidjana hooldekodus

Detsember 2021 Innar Kruglov, hingehoidja Sotsiaalministeeriumi pilootprojekti raames on viimase pooleteise aasta jooksul Eesti suuremates hooldekodudes tegutsenud hingehoidjad. Ka minul avanes võimalus selles töös oma panus anda ja töötada Hellenurmes ‒...

PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

17 Detsember 2021
PP-festival 2021 – usukindel ka veebis?!

Detsember 2021 Kreete Kristiine Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus Piiblipäevad „Usu Läbi“ toimusid 29.–30. oktoobril ‒ juba 43. korda. Selle aasta teema valiti, et virgutada kristlasnoori olema julged ja usukindlad selles, kelleks...

Nii on alati olnud?

17 Detsember 2021
Nii on alati olnud?

Detsember 2021 Toivo Pilli, kirikuloolaneEttekanne konverentsil „Väike kogudus ja suur maailm“, 2. oktoobril 2021, Tallinnas „Ärge tuletage meelde endisi asju ja ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. Vaata, mina teen...

Impulsse Kolgata koguduse laagritest

17 Detsember 2021
Impulsse Kolgata koguduse laagritest

Detsember 2021 Tõnu Lehtsaar, Kolgata koguduse diakon Hiljuti jõudis vaatajateni Ermo Ripsi kaheosaline film "Mälestusi Kolgata koguduse laagritest". Film on kõigile kättesaadav Youtube’is. Filmi põhisisuks on ülevaade koguduse laagritest kolmekümne aasta...

Linke