Otsing

16 1 allan helde03/2016

Ajakiri Teekäija esitas EKB Liidu vanematekogusse kandideerivale 13 isikule (kes ei olnud lõpetava koosseisu liikmed) kolm küsimust.
1. Millises valdkonnas suutis sinu arvates vanematekogu senine koosseis kõige positiivsemalt mõjutada arenguid Liidus? Kus jäädi kõige tagasihoidlikumaks?
2. Milliste andide (talentidega) on Jumal sind varustanud, et aidata kaasa koguduste ja Liidu tööle?
3. Nimeta kaks koguduste arengut mõjutavat ettepanekut, mida tahad teha, kui saad valituks Liidu vanematekogusse?

Allan Helde (45)

Abielus 26 aastat Talviga, 3 last, Viljandi baptistikogudus (pastor), müügijuht, KUS (2011).
1. Positiivne oli koostööprojekti sõlmimine SPA-ga ja vaimuliku koolituse toomine Eesti eri paikadesse Kutse Kooli kaudu.
2. Püüan olla Edela-Eesti koguduste hääl vanematekogus ja eelkõige olla olemas piirkonna jaoks.
3. Piirkonna esindaja ülesanne on olla piirkondliku koguduste hääle kuulaja ja vahendaja ning olulised ettepanekud sünnivad kindlasti piirkondlikel kokkusaamistel.

16 2 heldur kajasteHeldur Kajaste (55)

Abielus 36 aastat Varjega, 2 last. Varem teeninud pastorina Nõmme, Allika ja Vancouveri kogudust, aastast 2005 Oleviste pastor, vaimulik haridus – TCM Piibliinstituut (1996).

Koit Kask (57) 16 3 koit kask

Abielus 35 aastat Viivega. 2 usklikku tütart, Selise baptistikogudus (pastor), Vaimulike töötegijate täiendkoolitus Soomes ja KUSi aastane täiendkoolitus.
1. Kõige positiivsemalt mõjutati Liidu haridus- ja majandusarenguid. Tagasihoidlikuks jäädi meie Liidu vaimulikke arenguid suunates ja vanematekogu ei öelnud välja oma selget seisukohta mitmetes olulistes õpetuslikes küsimustes.
2. Usun, et Jumal on mind varustanud vaimuliku tunnetusesõna ja juhtimisanniga.
3. Mul on Jumalalt selgus seista kindlalt Piibli tõdede ning vaimulike põhimõtete ja väärtuste eest, mis meie vendlust on kandnud juba 132 aastat.
Tahan keskenduda lahenduste leidmisele meie Liidu väiksemate maakoguduste muredele. Usun, et see on Jumala tahe, et meie Liit oleks jätkuvalt esindatud igas Eestimaa piirkonnas, kus kohalikud inimesed saavad kuulda evangeeliumi.

16 4 t6nu lehtsaarTõnu Lehtsaar (55)

Abielus 31 aastat Tähtiga. 3 last ja kolm lapselast. Tartu Kolgata baptistikogudus (diakon). Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia professor, usuteaduskonna juhataja.
1. Pean tunnistama, et ma pole vanematekogu seniseid tegemisi tähelepanelikult jälginud. Kuna meie vendlus toimib ja areneb, siis minu arvates on vanematekogu oma ülesandeid hästi täitnud.
2. Arvan, et minu võimalik vanematekogu liikmetalent ootab veel avastamist. Pean ennast suhtlemis- ja organiseerimisvõimeliseks inimeseks. Paraku on ka mugavus üks mu iseloomujooni.
3. Tänapäeval räägitakse palju, et kogudus peaks suunduma välja. Mina väärtustan seda, et kogudus hoiab, toetab ja kasvatab ennekõike oma liikmeid, kes elavad ja töötavad ilmalikus ilmas, olles seal soolaks ja valguseks. Mulle on oluline, et kogudus ja maailm ei seguneks.

Tarmo Lige (53) 16 5 tarmo lige

Abielus 30 aastat Viljaga, 3 last, Oleviste kogudus (jutlustaja, diakon, vanematekogu liige, KUS (2012), Tallinna Tehnikaülikool (majandusinsener, ehitus).
1. Vanematekogu suutis kõige positiivsemalt mõjutada, kui kinnitas juhatuse ettepaneku Vancouveri koguduse rahalise kingituse 700 000 € paigutamise osas kolme fondi (hariduse-, pastori- ja ehitusfondi). Loodame, et külvatud seeme kannab tulevikus vilja.
Tagasihoidlik oli seminari arengute suunamine. Lõpuks pani konverents teemale punkti.
2. Sõna jagamine ja juhtimine.
3. Võimalus mõjutada koguduste arengut otseselt puudub, sest nad on iseseisvad. Arenguks (muutusteks) peab olema esmane koguduse tahe. Pigem saab vanematekogu luua keskkonna arenguks. Vanematekogu kui piirkondade esindajatest moodustatud esindusorgan pigem suunab ja kooskõlastab juba tehtud otsuseid. Vajadusel tõmbab pidurit. Nii suur koosseis ei ole töö tegemiseks. Koguduste arendamiseks tuleb luua arengu ja visiooni töögrupp. Kui teeme jüngreid, saamegi arendatud kogudused.

16 6 ylo niinem6giÜlo Niinemägi (62)

Abielus 39 aastat Signega, 5 last, Oleviste kogudus (pastor, vanematekogu liige), TCMi õppekursused Tallinnas ja Austrias. Pea kõik Oleviste Piiblikoolid, 4 aastat õpinguid Metodisti seminaris.
1. Positiivsed olid päris hästi läbi viidud suurüritused. Evangelisatsiooni pool oleks võinud rohkem kaetud olla.
2. Mind on Jumal kasutanud pastori, evangelisti ja õpetaja ametites, milledes olen valmis kaasa aitama.
3. Koguduste arengut mõjutaks üleeestiline intensiivne evangelisatsioonitöö erinevates vanuserühmades ja ühised suurüritused, misjonistrateegia loomine (ka lühiajalisteks projektideks).

Leho Paldre (42) 16 7 leho paldre

Abielus 15 aastat Enega, 3 last, Tartu Kolgata baptistikogudus (pastor), vaimulik haridus: M.A., TCM Institute for Biblical Studies.
1. Ausalt öeldes ei oska ma hinnata vanematekogu mõju Liidu arengutele, kuna avalikku infot selle töö kohta on olnud väga tagasihoidlikult. Kui presidendi, juhatuse ja tööharujuhtide tegemistest on ikka kuulda, siis vanematekogu otsustest ja aruteludest on jõudnud pastoriteni vaid põgus kokkuvõte Karjase Kirjas. Ka Liidu muidu informatiivses kalendris pole kirjas vanematekogu koosseisu ega ülevaadet olulistest tegemistest.
2. Olen võinud 17 aastat teenida pastorina kogudust, kus on kõiki põlvkondi. Käesolevast aastast õpetan ka Piibli teoloogiat seminaris. Nüüd, kus Liidu lõuna piirkond on mind valinud piirkonnavanemaks, püüan karjase- ja piibliõpetamise ande kasutada natuke laiemalt, piirkonna koguduste toetamiseks.
3. Piirkonnavanemana esindan vanematekogus eelkõige piirkonna kogudusi. Soovin, et vanematekogu arutelud ja head otsused oleksid avalikumad ja kaasavamad: tuua vanematekogusse piirkonnas tõstatatud teemasid ja hoida piirkonda kursis vanematekogus toimuvaga.
Vanematekogusse kuulub ligi 25% Liidu pastoritest. Nii suurel kogul on hea eeldus toetada oma osaduse ja otsustega „Vaimu antud ühtsust” (Ef 4:3) koguduste vahel Liidus.

16 8 eerek preisfreundEerek Preisfreund (40)

Abielus 20 aastat Pilviga, 5 last, Avispea vabakogudus (pastor 18 aastat, juhatuse esimees), ilmalikus töös laomees, KUS (1997).
1. Minul puudub ülevaade, mida vanematekogu teinud on.
2. Piirkonnavanemana tahan olla koguduste juhtidele toeks eestpalves ja prohvetlikus teenimises. Liidu töös tahan tuua väikeste koguduste vaatenurka ja olemust rohkem pildile.
3. Kogudused vajavad rohkem prohvetlikku nägemust. Toetada rohkem Healing Room'i (eestpalve) teenistust.

Eerik Rahkema (66) 16 9 eerik rahkema

Abielus 40 aastat Tähtiga, 2 täiskasvanud last, Haapsalu baptistikogudus (juhatuse liige), Moskva Piibli Kaugõppekursused, KUS (2002).
1. Liit on rahaliselt hakkama saanud; toimib sotsiaaltöö, lastetöö jm. Tagasihoidlikum on Liidu juhtimise korraldamine ja kaadrialane tegevus.
2. Arvan mõnevõrra suutvat eristada vaimulikku ja lihalikku ning olulist ja ebaolulist. Oman kogemusi juhtimisalaste ummikseisude lahendamisel.
3. Tahan toetada kogudusevanematega (pastoritega) ja jutlustajatega ning teiste töötegijatega tehtavat tööd nende väärtuste kujundamise, eluviiside, tööoskuste ja -moraali alal. Siia juurde kuuluvad Liidu vaimulikud konverentsid (eraldi aastakonverentsidest), mille korraldamist toetan.
Tahan teha ettepaneku viia Liidu juhtimine paremini toimivaks, milleks: a) juhtorganite ülesanded ja vastutus selgemalt piiritleda; b) viia Liidu põhikirja sisse põhikirjakomisjonile saadetud ettepanekud; c) enam kaasata vajalike oskuste ja vaimuliku küpsusega inimesi.

16 10 t6nis roosimaaTõnis Roosimaa (42)

Abielus 19 aastat Ailiga, 3 last, Laagri Kristlik Kogudus (pastor), KUS (1997).
Minu süda on põlemas meestetöö, koguduste rajamise, välismisjoni ja abielu toetavate tegevuste suhtes.

Urmas Roosimaa (39) 16 11 urmas roosimaa

Abielus 17 aastat Ingaga, 2 tütart, Tartu Salemi baptistikogudus (juhatuse liige), Eesti kaitseväe kaplan, KUS (1999).
1. Vanematekogu tegevus soodustas tegevpastorite õppimisvõimalusi meie seminaris. Väikesed kogudused oleksid vajanud rohkem tähelepanu.
2. Tunnen endas hoolekande andi.
3. Toetada vaimulikke töötegijaid vaimuliku hariduse omandamisel. Arendada Liidu väikeste koguduste sotsiaalset ja vaimulikku hoolekannet.

16 12 siim teekelSiim Teekel (62)

Abielus 35 aastat Üllega, armu saanud patune, viimased 12 aastat Jumala armust Oleviste koguduse vanempastor.
Tänan Jumalat senise vanematekogu eest ja kui osutun valituks uude vanematekogusse, siis püüan Jumala abiga kaasa aidata – nii, kuidas oskan ja suudan – EKB Liidu Põhikirja § 8 ja § 47 kirjeldatud ülesannete täitmisel.

Enn Veevo (51) 16 13 enn veevo

Abielus 27 aastat Annelyga, 4 last (3 tütart ja poeg), Palade priikogudus (pastor ja juhatuse esimees), leiba olen teeninud kvaliteedijuhi ja insenerina, hetkel töötu, tulevikus ehk väikeettevõtja, KUS (2008).
1. Uute pastorite leidmine, koguduste jätkusuutlikkuse tagamine. Loomulikult ka põhikirjaliste tegevuste täitmine Liidu juhtorganina.
Puudujäägid – ehk sama eneseteavituse teema. Leian, et koguduste liikmetel võiks olla ka jooksev info vanematekogu otsustest.
2. Ehk üks talent võiks olla õpetamine. Olen huvi tundnud ka ajaloo vastu ja jõudumööda uurinud Eesti koguduste ajalooga seotud teemasid. Koguduste ja Liidu töös olen kaasa löönud ka helimehena, fotograafina, koorilauljana. Pisut olen ka kirjutanud (nt Teekäijale) ja teinud kaastööd Pereraadiole.
3. Kuna ise olen väikesest kogudusest väikeses piirkonnas, siis oleks ka minu ettepanekud seotud väiksemate kogudustega. Võimalusel sooviksin näha „kesksemat” abi väikekoguduste vaimulikule (evangeelsele) tööle, kas siis nt evangeelsete meeskondade läkitamise näol, vabade jutlustajate lähetamisega nt puhkuseasenduseks vms.
Teine ettepanek võiks olla juhtimisalase abi andmine, olgu selleks siis abi raamatupidamise korraldamises või põhikirjaliste tegevuste teostamine koguduses.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke