Otsing

Märts 2020

Ajakiri Teekäija sai EKB Liidu vanematekogusse kandideerivalt 23 isikult vastused kolmele küsimusele:
1. Millises valdkonnas suutis Sinu arvates vanematekogu senine koosseis kõige positiivsemalt mõjutada arenguid meie Liidus? Kus jäädi kõige tagasihoidlikumaks?
2. Milliste andide (talentidega) on Jumal Sind varustanud, et aidata kaasa koguduste ja Liidu ühistööle?
3. Nimeta kaks koguduste arengut mõjutavat momenti, mida tahad aidata ellu viia, kui osutud valituks Liidu vanematekogusse?Matt Edminster (44) 16 1 mat edminster

Abielus 17 a Leaga, 3 last, Rapla Vabakoguduse pastor, MDiv, PhD kandidaat.
1. Suudeti hoida teoloogilist ühtsust koguduste suure mitmekesisuse sees. On otsitud ja võetud omaks meedia ja hariduse strateegiad, mis võimaldavad tõhusat evangeeliumi levimist ja Liidu eesmärkide saavutamist.
2. Olen uudishimulik ja analüütiline. Kuulan seda, mis välju häälega ei kosta, ja vaatan sellele, mis asub üle silmapiiri. Otsin seoseid erinevate ideede vahel ja innovatiivseid lahendusi rasketele probleemidele.
3. Soovin arendada pastoraalseid ja õpetuslikke lahendusi kogudustele, kellel puudub ülevaataja/hingehoid.
Soovin süstematiseerida koguduste statistilisi andmeid, nende kogumise ja analüüsi meetodeid.


Heldur Kajaste (59) 16 2 heldur kajaste

Abielus 40 a Varjega, 2 last, Oleviste Koguduse pastor, TCM.
1. Positiivsele poolele võib ehk kanda töö peamiselt noortele suunatuse, aga kas sellega kaasnevad nähud, kompromissid ja suundumised ka kõige paremad on, näitab tulevik.
Kõige tagasihoidlikumaks jäädi väiksemate koguduste ja vanemate liikmete eelistuste väärtustamisel ja alalhoidmisel. Jääb mulje, nagu juhiks Liitu juhatus ja vanematekogu vaid aktsepteerib toimuvat, kuid minu meelest peaks asi vastupidine olema.
2. Kõige konservatiivsematega.
3. Kogudustes ilmneva maailmasõbralikkuse ja „euroopalike“ väärtuste vastu ning piibellike põhimõtete säilimise eest võitlemine; kusjuures koguduste kvantiteet ei ole kaugeltki sama tähtis kui kvaliteet.


Aarne Kant (54)16 3 aarne kant

Abielus 32 a Üllega, 2 last. Suure-Jaani Baptisti Koguduse vanem. Kaljo Raidi Kohila ja Jüri Puusaagi Kalju koguduse piiblitunnid. 
1. Seminarihoone ja Liidu keskuse maja viimased arengud on vanematekogu hea töö.
Vanematekogu „häält“ pole eriti kuulda, võib-olla esineb mõnel pool „leviauk“?
2. Olen elupõline häältelugeja ja rongkäikude korraldaja. Ka „isade-poegade(hiljem laste) jalgpallimatši „maaletooja“. Needki on omast kohast vajalikud, kuigi mitte väga „vaimulikud“.
3. Kuna mind esitas kandidaadiks Oleviste Kogudus, siis otsus kandideerida võrdub toetusavaldusega nende konservatiivsele „kirikupoliitikale“. Selle taga on koguduste arenguid mõjutavaid momente rohkem kui kaks.


Veljo Kaptein (45)16 4 veljo kaptein

Abielus 17 a Hannaga, 5 last, Tallinna Oleviste Koguduse noortepastor, KUS (1997).
1. Hoiti väga erinevate koguduste koostöös teatavat stabiilsust. Seminari Tartust Tallinna viimine, Liidu majandustegevus ja mitmed vaimulikud otsused. 
Mõneski küsimuses oleks võinud olla otsusekindlam.
2. Palvetan koguduste eest, kus puuduvad karjased või on pastorid ametit üles ütlemas. Liidu juhtkond on võib-olla liialt keskendunud uute koguduste rajamisele. Olen aidanud ka väiksemaid, keskustest kaugemal asuvaid maa- ja väikelinnade kogudusi.
3. Tahan kaasa aidata, et kõigil Liidu kogudustel oleksid karjased. Siin on nii presidendi ja eesminevate vendade kui kogu vanematekogu aktiivne koostöö ülioluline. Olen piibliusklik konservatiivne karismaatik. Tahan asjad läbi paluda ja võtta selgust Piibli ja Jumala Püha Vaimu juhtimisel. Siim Kask (39)16 5 siim kask

Abielus 18 a Etheliga, 5 last, Käina EKB Koguduse pastor.
1. Võttes aluseks Liidu arengukava kolm põhijoont – järgime, armastame, kasvame – võib vanematekogu otsuseid lugedes näha kõige enam armastust – armastust Liidu ja meie inimeste vastu, et viia edasi ühistööd.
Põhikirjalise ülesande – misjonäride ja evangelistide lähetamine – täitmisel on jäädud tagasihoidlikuks.
2. Jumal on mind varustanud andmise ja juhtimise anniga. Vanematekogus näen võimalust panustada strateegilise mõtlemisega järgmise arengukava ettevalmistamisse.
3. Liiduna peame veel rohkem panustama laste- ja noortetöösse. Ühe võimalusena näen taasalustada mentorvõrgustik laste- ja noortetöötegijatele. Gunnar Kotiesen (45)16 6 gunnarkotiesen

Abielus 22 a Monikaga, 4 last, Rakvere Karmeli Koguduse pastor.
1. Vanematekogu oli heameelne ja koostöövõimeline meeskond. Need väärtused on minu jaoks esmased ja alles seejärel tulevad teod ehk viljad. Suurem edasiliikumine oli Seminari kolimine Tallinna ja sellega seotud muutused.
Vaimulike teemadega oleks saanud tegeleda rohkem, palju aega kulus tehnilisele poolele.
2. Sain juba ja tahan olla kaasas uute teenimisvõimalustega, olla julgustuseks kogudustele, teenides neid sõnas ja juhte motiveerimises.
3. Olen teeninud kaasa kolmes vanematekogu koosseisus. Tahan kindlasti panustada noorsoovaldkonna arengusse ja uute töötegijate pealekasvu.


Roman Kuznetsov (42)16 7 roman kuznetsov

Abielus 21 a Olgaga, 3 last, Kohtla-Järve Peeteli Koguduse pastor/juhatuse liige, MTh + õpin KUSis. 
1. Ei oska hinnata.
2. Kui rääkida ühistööst, siis loodan leida rohkem võimalusi koostööks eestikeelsete ja venekeelsete koguduste vahel.
3. Ma unistan sellest, et mentorluse mudel rakenduks ka venekeelsetes kogudustes.Tõnu Lehtsaar (59)16 8 t6nu lehtsaar

Abielus 35 a Tähtiga, 3 last, 6 lapselast, Tartu Kolgata Baptistikoguduse diakon, TÜ kaplan, PhD.
1. Positiivne on, et Liit püsib koos ja toimib. On liitunud uusi eriilmelisi kogudusi. Oluline samm oli KUSi liikumine Tallinna. Tagasihoidlikuks jäi pastorit otsivate koguduste toetamine.
2. Mul on arvamise and, ütlen oma seisukoha välja ka siis, kui see erineb teise omast. Mul on keelteand, räägin viit keelt. Mul on suhtlemisand, saan enamuse inimestega hästi läbi. Mul on loovusand, kuigi oma arvukatest ideedest suudan teostada vaid väikese osa.
3. Püüan aidata lahendada strateegilisi probleeme: nt pastorite järelkasv ja kogudusevanema kohtade täitmine, asjatundjate kasvatamine usuteaduse erinevates valdkondades, kristlaseks jäämine jumalavallatus maailmas.Jonatan Lige (33) 16 9 jonatan lige

Abielus 10 a Kataga, 3 poega, Tallinna Kogukonnad vanematekogu esimees ja kogudusevanem.
1. Vanematekogu juhtis Liitu stabiilselt edasi sama teed, aga juures võiks olla julgust teha asju ka teisiti, et jõuda rohkemate ja seni kõnetamata inimesteni.
2. Toon Liitu uute koguduste perspektiivi ning esindan nende vorme ja mõtteid. Kuidas olla kogudus praktiliselt igal päeval väljaspool kirikuseinu ja pühapäevast kogunemist.
3. Tahan aidata koguduste juhtidel näha suurema mõju ja väiksema pingutusega tehtavat tööd. Vahel on hea tagasi vaadata ja küsida, miks me asju just nii teeme, nagu me neid teeme. Lahendus võib peituda väikestes asjades. Soovin näha juhte rohkem aega maha võtmas ja oma peresse ning kadunud sõpradesse panustamas.


Tarmo Lige (57) 16 10 tarmo lige

Abielus 34 a Viljaga, 3 last, 3 lapselast, Tallinna Kalju Baptistikoguduse pastor, KUS (2012).
1. Anda Tartus Annemõisa 2 hoonele uus tulevikuvisioon, kaasajastada osaliselt Tallinnas Koskla 18 hoone ja tuua KUS Tartust Tallinna.
Kahjuks ei suutnud või ei pidanud vanematekogu vajalikuks anda juhatusele konkreetset lähteülesannet koguduste lauluvara kvaliteetseks uuendamiseks kaasaegsete lauludega.
2. Hingehoid, asjade ärategemine (juhtimine), visioonide kujundamine meeskonnaga.
3. Tahan aidata kaasa kõiges, mis aitab inimestel pöörduda Jumala poole ja kasvada ühises osaduses.


Helle Liht (53)16 11 helle liht

Kohila Baptistikoguduse diakon, KUSi õppejõud, SA Sõbra Käsi nõukogu esimees, MTh.
1. KUSi kolimine Tartust Tallinna ning seminari arengusuundade ja õppekavade kinnitamine. Näen igapäevaselt nende otsuste häid vilju.
2. Panustan Seminaris õpetamise kaudu hea meelega koguduste töötegijate väljaõppesse ja arengusse. SA Sõbra Käsi nõukogu esimehena, aga ka Seminari õppetöö kaudu püüan toetada koguduste sotsiaalset aktiivsust ja selle kaudu hea sõnumi jagamist. 
3. Usun, et koguduste areng on muu hulgas seotud õppimise ja õpitu rakendamisega. Kui ma osutun vanematekokku valituks, tahan toetada õppimise ja õpitu rakendamise arengut meie Liidus.Margus Mäemets (56)
16 12 margus maemets
Abielus 31 a Pillega, 3 last, 1 lapselaps. Kuressaare Siioni Koguduse pastor, KUS (2006).
1. Seminari Tallinnasse kolimine oli hea ja õige samm. Reservi jäänud töötegijate rakendus ja hingehoid on problemaatiline, karjaseta kogudused samuti.
2. Piirkonna vanematel on kindel roll – olla sidepidajaks Liidu ja kohalike koguduste vahel. Koostöös Siioni kogudusega saan piirkonna kogudustele pakkuda oma abi – palvetada ja julgustada neid, kes on „käe adra külge pannud“.
3. Pakun pastoritele/töötegijatele võimalust tulla Saaremaale puhkama ja kogudustes kaasa teenima. Senist praktikat silmas pidades olen vajadusel valmis töötegijaid samal ajal hingehoidlikult toetama. Gunnar Mägi (45)
16 13 gunnar m6gi
Abielus 24 a Jilliga, 3 last, Keila Baptisti Koguduse pastor ja juhatuse esimees, BMin + MTh.
1. Vanematekogu suutis toetada KUSi arenguhüpet ja selle kaudu andekaid noori, keda see on ligi tõmmanud. Enam soovisin näha koguduste ühistööd evangeeliumi kuulutamisel.
2. Minu töö Ühinenud Piibliseltsides teenib globaalset kogudust ja seda kogemust olen valmis tooma ka Liitu. Vanematekogu tööd soovin teha usus ja ustavuses.
3. Soovin teenida Harjumaa ja Kesk-Eesti kogudusi, ehitades pastorite vahel veelgi enam vendlust ja toetamise kultuuri. Tahan kaasa aidata Liidu arengukava terviklikku teostumisse.Leho Paldre (46)
16 14 leho paldre
Abielus 18 a Enega, 4 last, Tartu Kolgata Baptistikoguduse pastor, MTh. 
1. KUSi kolimine ja hooldekodu rajamise algatamine. Vanematekogu on mitmes küsimuses Jumalat otsinud, et hoida Liidu õpetust ja moraalset puhtust.
Mul on dilemma: kas vanematekogu peaks ise algatama suuri teemasid, mida president või juhatus ei tõstata? Siin on vanematekogu olnud tagasihoidlik.
2. Toetun arengutes Jumala sõna tervikule. Annan panuse järjepideva, kõiki põlvkondi hõlmava ja evangeelse koguduse perspektiivist. Oluline on olla töötegijatena üksteise lähedal, hoida kokku.
3. Pean oluliseks edendada Liidus Piibli tervikliku õpetuse tundmist. Püüan hoida esil olemasolevatele kogudustele uute pastorite leidmist, selle töö väärtustamist; töötegijate julgustamist ja suunamist.Eenok Palm (62)16 15 eenok palm

Abielus 35 a Tiiuga, 3 last. Pärnu Immaanueli Baptistikoguduse pastor, KUS.
1. Vanematekogu kaasabiga on möödunud nelja aasta jooksul ametisse seatud 17 vaimulikku töötegijat. Valdav enamus neist on pastorid, üks kaplan. 
2. Mulle on öeldud, et minu andideks on olla karjane ja jutlustaja.
3. Tahan seista Liidu ühtsuse ja väikeste koguduste toetamise eest.Enn Palmik (61) 16 16 enn palmik

Abielus 38 a Riinaga, 3 last, 8 lapselast; Tartu Annelinna Koguduse pastor ja Puka Vabakoguduse pastori kt.
1. Teekäija väljaandmise jätkumine ka paberkandjal. Muudatused koguduste annetuste arvestamisel Liidu ühistöö heaks. Uue meedia strateegia arendamine. Keskuse ümberehitus ja KUSi kolimine Tallinna. Tartusse kristliku hooldekodu rajamine.
Paratamatu puudujääk seoses seminari kolimisega on, et Lõuna-Eesti jääb üha enam ääremaaks.
2. Kõige enam olen suutnud kaasa aidata meie pühakodade ehitus- ja renoveerimistöödel ning üsna mitmete koguduste nõustamisel samas vallas.
3. Püüan, et iga Lõuna-Eesti koguduse mure, millest kohapeal jagu ei saada, jõuaks vanematekogusse ja leiaks lahenduse. Igatsen, et ükski kogudus ei jääks pikemaks ajaks ilma pastorita.Ürgo Perend (38) 16 17 yrgo perend

Abielus 11 a Kerliga, 4 last, Selise Baptistikoguduse diakon ja juhatuse esimees, KUSi koolitus „Kogudus heade muudatuste algatajana“.
1. Vanematekogu praeguse koosseisu tööd on minule teadmata.
2. Jumal on mind varustanud tasakaalukusega ning tahtega olukordadest ja teemadest võimalikult sügavuti aru saada.
3. Koguduse arenguks on oluline omada selget ja vankumatut arusaamist Jumala sõnast ning jääda sellele kindlaks. Koguduse arengu jaoks on tähtis, et iga koguduseliige kasvab oma seespidise vaimuliku inimese poolest selle kutsumise täismõõdu poole, mille ta on Jeesuselt, oma Päästjalt, saanud, ning elab seda aktiivselt oma igapäevases usuelus välja.Toivo Pilli (57)16 18 toivo pilli

Abielus 29 a Einikesega, 3 poega, Tartu Salemi Baptistikoguduse pastor, PhD.
1.Vanematekogu tegi julge ja kaugele ulatuva mõjuga otsuse – kolida Seminar Tallinna. See on heade tulemustega teostunud. Vanematekogu võiks rohkem panustada positiivse EKB visiooni kujundamisse, teadlikuma ühistöö kultuuri arendamisse.
2. Olen valmis asju Piibli valgel läbi mõtlema ja vajadusel suudan mõtteid ka kirja panna.
3. Võtmetähtsaks pean uue põlvkonna toetamist. Ajalooga koguduste töö väärtustamist. Iga järgnev põlvkond seisab eelmiste õlgadel. Liidu koguduste ees on suured küsimused, näiteks – kuidas olla tänases kultuuris misjonlik osaduskond, mis tegutseb jätkusuutlikult.Eerek Preisfreund (44)16 19 preisfreund

Abielus 24 a Pilviga, 5 last. Avispea Vabakogudus, pastor-juhatuse esimees, KUS (1997).
1. Positiivsed arengud Liidus on suurelt seotud Seminariga, kolimine Tallinna ja keskuse maja esimese korruse renoveerimine. Suurepäraste juhtide esiletõus – Erki Tamm, Gunnar Kotiesen, Sven-Joonatan Siibak jpt. Vanade juhtide julgustamisel jäädi pisut tagasihoidlikuks.
2. Jumal on mind varustanud just julgustamise anniga. Seda andi soovin kasutada nii Virumaa piirkonnas kui ka laiemalt. 
3. Kogudus on nii julgustatud, kui julgustatud on pastor ja tema lähimad kaastöölised. Soovin rohkem tuua vanematekogusse väikeste koguduste muresid ja rõõme.Helari Puu (61)16 20 helari puu

Abielus 38 a Ruthiga, 3 last, 5 lapselast, Tallinna Allika Baptistikogudus, Converge misjonär, Moskva Piiblikursused + McMasteri seminar.
1. Vanematekogu on vaadanud suuremat pilti Liidu ja kogu Eesti vaimulikul maastikul ning tegutsenud hästi talle põhikirjas seatud piirides. Olulised olid KUSiga seonduvad muudatused ja töö Liidu arengukavaga.
Rohkem võiks rõhku panna ühiste arusaamade ja vaimulike praktikate käsitlemisele ja sätestamisele.
2. Olen valmis aastate kogemuspagasiga jätkama kohaliku koguduse ja Liidu tegemistes. Jumal on kutsunud mind olema aeg-ajalt eesmineja ja siis jälle teiste julgustaja-toetaja.
3. Koguduste juhtide toetamine ja treenimine, milles aitaksin hea meelega kaasa. Samuti osalemine koguduste arengu toetamise ettevõtmistes.


Meego Remmel (53) 16 21 meego remmel

Abielus 31 a Eelikaga, 2 last, 2 lapselast, 3D koguduse õpetuspastor, KUSi+Liidu mentorlus, EKNi asepresident, EBFi president, PhD.
1. Vanematekogu aitas kujundada Liidu tulevikunägemust arengukava väljatöötamisel ja tegi vaimulikult kaalutletud otsuse Seminari viimiseks pealinna.
2. Koguduse Issand on oma Vaimu läbi usaldanud mulle annid ja ülesanded pastoraalses teenimistöös inimeste juhtimisel ja õpetamisel.
3. Olen valmis jätkama koguduste arengu programmi ja töötegijate mentorluse koordineerimist Kristuse koguduseihu ülesehitamiseks ning kaastööd Liidu teoloogia komisjonile vanematekogu poolt antud teemadel.Tõnis Roosimaa (46)16 22 tonis roosimaa

Abielus 24 a Ailiga, 3 last, Laagri Kristliku Koguduse pastor, KUS (1997).
1. Vanematekogu töös oli möödunud periood ajaloolise tähtsusega. Seminari kolimise ja hooldekodu rajamise otsused. Teoloogiakomisjon tegeles oluliste teemadega. Lisaks tooksin esile vanematekogu liikmetele korraldatud arengupäeva, mis liitis meeskonda ja julgustas. 
2. Usun, et Jumal on mind kutsunud panustama koguduste rajamise ja töötegijate julgustamise valdkondades. 
3. Soovin edendada misjonaalsete meeskondade treeninguprogrammi M4. Samas seisan usujulgete konservatiivsete seisukohtade eest vaimulikus teenimises.

 

 

Joosep Tammo (69)16 23 joosep tammo

Abielus 42 aastat Aimega, Pärnu Immaanueli kogudus, KUSi õppejõud, Buckowi Seminar.
1. Kõige suuremad ja positiivsemad otsused olid seotud KUSi ületoomisega Tallinna. Kõige tagasihoidlikumaks jäime uue lauluraamatu ettevalmistamise temaatikaga.
2. Jumal on kinkinud erinevaid võimalusi teenida meie vendlust väga erinevatel positsioonidel 36 aastat. Kõige suuremaks anniks on julgustavad kogemused Jumala riigi töödes.
3. Tahaksin julgustada meie Liidu kogudusi suuremale koostööle ja üksmeelele ning pakkuda tasakaalustatud õpetusega nägemust meie ühistööst. 


 

 

 

Uudised

2022-7-oktoober

12 November 2022
2022-7-oktoober

SISUKORD Parem kui kuld Igor Raihhelgauz EKB Liidu vanematekogu Nuutsakul TK Piibliõpe, väikegrupp, jüngerdamine Joel Aulis Kellele kuulub esimene sõna? Ermo Jürma Monika Aavistu – elu kirju kui lapitekk Ermo Jürma...

Paide Baptistikoguduse 100 aastat

12 November 2022
Paide Baptistikoguduse 100 aastat

Oktoober 2022 Mari-Vivian Ellam, Tapa Elava Usu Kogudus „See on Paide kõige sõbralikum kogudus,“ ütleb minu kõrvale istunud Pille, kellega esimest korda kohtume.Ehkki see avaldus kõlab üsna julgelt, on mul lihtne...

Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

12 November 2022
Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

Oktoober 2022 Meelis Kibuspuu, Tartu Risttee koguduse pastor Kolm ja pool aastat tagasi pastori rolli asudes ei mõelnud ma esmajärjekorras õppimise peale. Tegutsema oli vaja hakata, juhtima oli vaja hakata. Jutlustamisel...

Liidu kogudused internetis: ajalugu on meile oluline!

12 November 2022

Oktoober 2022Hele-Maria Kangro, 3D kogudus See, millest me räägime, annab edasi meie väärtusi. Sama kehtib koguduste kodulehtedel.Analüüsisime Seminari meedialoengutes koos 20 tudengiga koguduste kodulehti ja arutlesime, millise kuvandi need meile...

Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

12 November 2022
Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

Oktoober 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud Me seisame eelmiste põlvkondade õlgadel. Me võtame nende pärandist teekonnale kaasa seda, mis annab meile jõudu, ja mõnikord sedagi, mis meid takistab. Seda pärandit...

Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

12 November 2022
Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

Oktoober 2022 Merit Lassmann, Loksa kogudus Oktoobri keskpaigas, kui loodus näitab oma kõige kuldsemaid ja kirkamaid värve, on põhjust Loksa Baptisti Kogudusel kokku tulla tänus ja rõõmus, tähistama oma 47. sünnipäeva....

EBFi aastakoosolek Riias

12 November 2022
EBFi aastakoosolek Riias

Oktoober 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president EBFi aastakoosoleku avateenistusel palvetati olukorra pärast Ukrainas ja sealset sõjaolukorda arvestades võeti vastu ka pöördumine.Ukraina baptistiliidu asepresident Igor Bandura jagas ülevaadet koguduste olukorrast. 400...

In memoriam Marika Nigulas

12 November 2022
In memoriam Marika Nigulas

Oktoober 2022 15.02.1962–25.09.2022 Marika sündis Siiri ja Rein Ratase perre teise lapsena 15. veebruaril 1962. aastal. Tema esimesed kuud olid kriitilised, nii ei antud talle elulootust. Ühel õhtul läks isa metodisti...

In memoriam Meelis Etti

12 November 2022
In memoriam Meelis Etti

Oktoober 2022 30.06.1943–27.09.2022 Meelis Etti sündis Rakveres II maailmasõja koleduste keskel 30. juunil 1943. Ester ja Oskar Etti suure pere esimese pojana kasvanud noormehel ei olnud kerge oma elu suunda ja...

Väikesed asjad. Teesillutajale

12 November 2022

Oktoober 2022Lehte Jürimäe (1928 – 2017) Väikesest seemnekesest võrsus võimas puu. Lihtsast karjapoisist kuningas sai suur.Mitu väikest oja koondus laiaks jõeks.Rida õigeid mõtteid sulas suureks tõeks. Vihmapiisku langes – terve...

Linke