Otsing

4.2010 EKB Liidu aastakonverents

Eesti EKB Kogudusete Liidu aastakonverentsi läkitus 2010

Evangeelium ütleb: „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat." (Lk 4:18)

Meie, kristlased, saame oma tegudega aidata ühiskonda paremaks muuta. Tänane väljakutse meile on ligimesearmastuse väljendamine mitte ainult sõnadega julgustades ja palvetades, vaid eelkõige praktiliselt tegutsedes – nii nagu see on olnud ka läbi aegade.

.

Eesti riigil on täna paraku piiratud võimalused tegeleda sotsiaalse ebavõrdsuse ja ülemaailmse majanduskriisi tagajärgedega. Tänasel ajajärgul peab riigimeeste tegevuse kõrval hoolivus ennekõike ühiskonnas tervikuna kasvama. Seejuures on tähtis, et inimesed tulevad üksteisele appi sisemisel sunnil ja üksteist toetav suhtumine on üldine ja laiem. Kristliku koguduse toimimispõhimõtted on siin heaks mudeliks tervele ühiskonnale. Meil – Kristuse ihuna – on hea võimalus märgata ja aidata hättasattunuid koos kõigi teistega, kaasa arvatud mittekristlike organisatsioonidega, kes jagavad ligimesearmastuse ja hoolivuse põhimõtteid.

Täna on vaesus vähese toimetulekuga inimeste, lastega perede ja üksikute vanurite nägu. Muukeelne elanikkond on põlisrahvaga võrreldes suurema vaesusriski piirkonnas. Peamiselt puuduliku keeleoskuse tõttu on neil keeruline kõrge töötuse taseme tingimustes hakkama saada. Tööpuudus on paljudelt lapsi kasvatavatelt vanematelt võtnud sissetuleku, tekkinud on võlad. Paljud headel aegadel laenuralliga kaasaläinud inimesed on täna suurtes raskustes. Vaesusesse sattunud perede ja eriti laste tänane käekäik määrab üldjuhul nende edasise saatuse ja mõjutab nende tahet olukordadega toime tulla. Lapsed on meie ühiskonna tulevik. Nii kvaliteetselt kui ühiskond panustab laste arengusse, niisuguseks kujuneb meie väikese riigi homne päev. Ühiskond, need oleme ka meie – kristlikud kogudused.

ÜRO millenniumi tippkohtumisel 2000. aastal allkirjastasid 189 maailma liidrit deklaratsiooni „Lõpp vaesusele maailmas 2015. aastaks!". See dokument määratles täpsed valdkondlikud eesmärgid vaesuse vähendamiseks. Kristlased on selle soovi täidemineku nimel töötanud läbi aegade ja palju on ka ära tehtud. Kuid jätkuvalt sureb maailmas iga päev vaesuse tulemusena 50 000 inimest.

2010. aasta on Euroopas kuulutatud vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise aastaks. Seetõttu on vaesuse vastu võitlemisest saamas eraldi teema Eesti ühiskonnas. See annab kristlastelegi ülesande ja võimaluse ühiskonnaelus aktiivsemalt kaasa lüüa.

Eesti EKB koguduste liit kutsub üles hoolima meie väikesest riigist, leevendades üheskoos ühiskonna valupunkte, hoolitsedes vaeste eest ja jagades informatsiooni abisaamise võimaluste kohta. Palvetame riigijuhtide eest. Palvetame eriliselt ka ettevõtlike inimeste eest, kes suudavad edendada ettevõtlust ja luua töökohti, mis rahvuslikku rikkust taaskasvatab. Meil ei ole midagi vaestele ümber jagada ilma ettevõtlike inimesteta ega lohutada töötajäänuid ilma töökohtade taastekketa. Oleme veelgi hoolivamad nende suhtes, kes on sattunud majandusraskuste tõttu löögi alla. Jagame ühiskonnas Kristuse eeskuju!

„Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle."" (Mt 25:40)

Uudised

2022-3-aprill

08 Mai 2022
2022-3-aprill

SISUKORD  Viru vangla kutsub tööleEluringikeskus pidas sarikapidu Laura Maide Kui sa sööd ja su kõht saab täis Margus Kask Kes on tark ja arusaaja? Ermo Jürma Helle Liht – eesmineja...

Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

08 Mai 2022
Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

Aprill 2022 Maria Metsamaa, KUSi tudeng Oma ülempreesterlikus palves ütleb Jeesus: Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma (Jh 17:18). 13.–19. märtsil juhtis Jumal meid kuueliikmelise tiimiga...

EKB Liidu muusikapäev

08 Mai 2022
EKB Liidu muusikapäev

Aprill 2022 Taimi Kopli, Haapsalu baptistikogudus Kui Jumal lubab ja me elame – saame kokku EKB Liidu koguduste muusikutega 7. mail Tallinnas keskuse ruumides, Koskla 18, kell 10.00–16.30.Laulul ja muusikal on...

Soome kohus tühistas endise siseministri homofoobia süüdistuse

08 Mai 2022

Aprill 2022 Soome kohus leidis, et homoseksuaalsust taunivate ja Pühakirja tsiteerivate kirjutiste ning postituste tõttu sotsiaalmeedias vihakõnes süüdistatatud endine siseminister Päivi Räsänen ei ole süüdi. „Oleksin olnud šokeeritud, kui otsus...

Aga paberkandjal Teekäijat loen huviga

08 Mai 2022

Aprill 2022 Möödunud aasta lõpust jäi meelde üks vestlus infotarbimisest. Doktorikraadini jõudnud toimekas vend ütles, et kuna kutsetöö nõuab temalt piisavalt palju arvutitunde, ei vaata ta isegi oma koguduse veebikanaleid,...

Jeesus, Sa tuled varsti

08 Mai 2022

Aprill 2022Aime Järv, Tartu Salemi kogudus Ma tunnen veel vaid üht igatsusepiina,mil tuled Sa mind enda juurde viima.Seal igavesti kummardun Su jalge ette maha,kõik maiselt murelik jään'd kaugel seljataha. Sa...

Õpetaja kirjutas

08 Mai 2022

Aprill 2022Ülle Uibo-Lanto, Tartu Salemi kogudus, 2001 kõik see aeg Õpetaja rääkis mõistukõnedes õpilased kuulasid suuremat suurem osa ei mõist küll mõni sai hapra selguse üksik kes asetas kuuldu kui...

Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

08 Mai 2022
Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

Aprill 2022 Merle Kotiesen, Sõbralt Sõbrale turundusjuhtFotod: Ave Aviste Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus tegutseb uues asukohas, aadressil Lai 23, Tartu. Kristlastest pereterapeut ja kaplan Maire Latvala ning psühholoog ja pereterapeut Karita Kibuspuu...

Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

08 Mai 2022
Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

Aprill 2022 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni (Ap 1:8).Mina olen üles kasvanud möödunud sajandi viiekümnendate aastate...

Kuidas Ukraina tuli minu juurde

08 Mai 2022
Kuidas Ukraina tuli minu juurde

Aprill 2022 Hele-Maria Kangro, 3D kogudus Ma ei ole kunagi Ukrainas käinud, aga tänavu tuli Ukraina minu juurde.Esiti paistis, et minu põlvkonnal ei õnnestugi Eestisse saabunud ukrainlastega suhelda, sest vabatahtlikelt nõuti...

Linke