Otsing

04/2011

Aastakonverentsile esitati Eesti EKB Koguduste Liidu arengukavand 2012-2017, mida mullu arutas nii Liidu vanematekogu kui piirkonnad. Töö dokumendiga jätkub, 2012. aastakonverentsil loodetakse see vastu võtta.

Liidu nägemus aastaks 2017

Liitu tuntakse elumuutva usuliikumisena, kes järgib Jeesust:

1) kasvades usus, lootuses ja armastuses Jeesuse nimel;

2) kuulutades sõnades, tegudes ja elulaadis, et Jeesus on Issand;

3) koolitades Jeesuse järgijaid kristlike elupraktikate, suhete ja isikuomadustega inimeluks;

4) hoolitsedes Jeesuse eeskuju kehastades inimeste ja terveks eluks vajaliku eest;

5) lõimides Jeesusesarnaselt erinevaid inimesi, pere- ja osaduskondi, kogudusi, kogukondi ja sotsiaalseid gruppe ühiselt teenimisvalmis võrgustikuks.

.

Liidul on elumuutva usuliikumisena käesolevast nägemusest lähtuvalt igas piirkonnas ja ühistöö tegevusvaldkonnas sõnastatud oma tulevikuarengu visand:

1) piirkondlikus koostöös jagatakse omavahel vajalikke ressursse ja taotletakse rahalisi vahendeid erinevatest projektidest, sh Liidu misjoninõukogult, kellega koostöös korraldatakse igal aastal vähemalt üks kohalikku elu puudutav misjoninädal ning on aidatud vähemalt ühe uue koguduse rajamisele igas piirkonnas;

2) noorsootöö on suunatud laste, noorte ja nooremas täiseas üksik- ja pereinimeste ettevalmistamisele kristlikuks eluks ja teenimiseks ning uute laste- ja noortejuhtide koolitamisele, mis üheskoos tagavad koguduste jätkusuutlikkuse ja arvulise kasvamise;

3) haridustöö lähtub Liidu konverentsi poolt kinnitatud hariduskontseptsioonist, mis käsitleb süstemaatilist kristlikku õpet ja elukestvat koolitustegevust, alates kohalike koguduste väikelastetööst kuni rahvusvaheliselt akrediteeritud usuteadusliku seminari tegevuseni;

4) sotsiaaltöö annab elumuutvale usuliikumisele ühiskondliku ja rahvusvahelise teenimisväljundi;

5) majandustegevus on muutunud jätkusuutlikuks, tänu koguduste eelarvelistest annetustest Liidule eraldatud kümnisele ning üksikinimestelt ja organisatsioonidelt laekuvatele annetustele, samuti projektidest ja ettevõtlusest saadud tulule ning selle heamajapidajalikule kasutamisele;

6) ühised suursündmused kannavad ja teadvustavad Liidu missiooni kasvada, kuulutada, koolitada, hoolitseda ja lõimida;

7) arenevas meediamaailmas ja sotsiaalvõrgustikes annab Liit oma tegevuse ja sõnumi kooskõlas proaktiivselt kõneainet, jutustades lugusid muudetud eludest;

8) perekonnaelus kehastavad Liidu kogudused ühiskonnale eeskuju elujõulise mehe ja naise vahelise abielu ja kristliku perekonnaelu jätkusuutlikkusega;

9) vabakoguduslik lauluvara ja muusikaelu ning ajaloo- ja kultuuripärand on väärtustatud, säilitatud, reflekteeritud ja kaasaegses kontekstis ellu rakendatud;

10) oikumeeniliste suhete arengus on Liit positiivselt algatusjõuline ja koostöövõimeline.

Uudised

2022-3-aprill

08 Mai 2022
2022-3-aprill

SISUKORD  Viru vangla kutsub tööleEluringikeskus pidas sarikapidu Laura Maide Kui sa sööd ja su kõht saab täis Margus Kask Kes on tark ja arusaaja? Ermo Jürma Helle Liht – eesmineja...

Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

08 Mai 2022
Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

Aprill 2022 Maria Metsamaa, KUSi tudeng Oma ülempreesterlikus palves ütleb Jeesus: Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma (Jh 17:18). 13.–19. märtsil juhtis Jumal meid kuueliikmelise tiimiga...

EKB Liidu muusikapäev

08 Mai 2022
EKB Liidu muusikapäev

Aprill 2022 Taimi Kopli, Haapsalu baptistikogudus Kui Jumal lubab ja me elame – saame kokku EKB Liidu koguduste muusikutega 7. mail Tallinnas keskuse ruumides, Koskla 18, kell 10.00–16.30.Laulul ja muusikal on...

Soome kohus tühistas endise siseministri homofoobia süüdistuse

08 Mai 2022

Aprill 2022 Soome kohus leidis, et homoseksuaalsust taunivate ja Pühakirja tsiteerivate kirjutiste ning postituste tõttu sotsiaalmeedias vihakõnes süüdistatatud endine siseminister Päivi Räsänen ei ole süüdi. „Oleksin olnud šokeeritud, kui otsus...

Aga paberkandjal Teekäijat loen huviga

08 Mai 2022

Aprill 2022 Möödunud aasta lõpust jäi meelde üks vestlus infotarbimisest. Doktorikraadini jõudnud toimekas vend ütles, et kuna kutsetöö nõuab temalt piisavalt palju arvutitunde, ei vaata ta isegi oma koguduse veebikanaleid,...

Jeesus, Sa tuled varsti

08 Mai 2022

Aprill 2022Aime Järv, Tartu Salemi kogudus Ma tunnen veel vaid üht igatsusepiina,mil tuled Sa mind enda juurde viima.Seal igavesti kummardun Su jalge ette maha,kõik maiselt murelik jään'd kaugel seljataha. Sa...

Õpetaja kirjutas

08 Mai 2022

Aprill 2022Ülle Uibo-Lanto, Tartu Salemi kogudus, 2001 kõik see aeg Õpetaja rääkis mõistukõnedes õpilased kuulasid suuremat suurem osa ei mõist küll mõni sai hapra selguse üksik kes asetas kuuldu kui...

Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

08 Mai 2022
Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

Aprill 2022 Merle Kotiesen, Sõbralt Sõbrale turundusjuhtFotod: Ave Aviste Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus tegutseb uues asukohas, aadressil Lai 23, Tartu. Kristlastest pereterapeut ja kaplan Maire Latvala ning psühholoog ja pereterapeut Karita Kibuspuu...

Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

08 Mai 2022
Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

Aprill 2022 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni (Ap 1:8).Mina olen üles kasvanud möödunud sajandi viiekümnendate aastate...

Kuidas Ukraina tuli minu juurde

08 Mai 2022
Kuidas Ukraina tuli minu juurde

Aprill 2022 Hele-Maria Kangro, 3D kogudus Ma ei ole kunagi Ukrainas käinud, aga tänavu tuli Ukraina minu juurde.Esiti paistis, et minu põlvkonnal ei õnnestugi Eestisse saabunud ukrainlastega suhelda, sest vabatahtlikelt nõuti...

Linke