Otsing

01/2012 w. K. Kaupsi kõne.

19 img 0002

Kõneleja tõi hiljuti ilmunud Ühenduse 1915-18 a. aruande ja saadikute kõnede põhjal ette, et meie tööl ei ole mitte wiimsil aastatel olnud soowitawat edu waid tagasiminekut. – ühtlasi katsus kõneleja ka põhjusid otsida,

1.Kas wahest wäsimus esimese tuliduse ja waimustuse järele, mis on ajalooline ja küllalt harilik nähtus ka teiste rahwaste juures olnud. – Selle sisse ei tohi seisma jääda waid läbi wõidelda uutele õnnistustele wastu [...] Pealegi seisneb töö tagasiminek enam numbrites, läinud aegadel on wõrdlemisi palju enam tööd tehtud, palwes ja silmawees külwatud kui iialgi enne.

2.Kas wahest pole aga partei waim ja mingisugune waimline armukadedus mitmeti mitmes kohas meie misjoni tööd takistanud, sellele otsekohe kahju teinud ?

Tahetakse ikka oma hulka suurendada ; liikmete arwu omas koguduses kaswatada, oma jutlustaja eest seista ja n.e. – Kõneleja soowitas koguni, et kogudused koguni ühineks näit. linnades; mõni wend tõestaski seda mõtet. - Läbirääkimistel mõisteti pea ühelmeelel hukka igasugune partei waim ja n.n. waimline armukadedus, sest meie ei kogu keegi liikmeid endale waid Kristusele, kes meie kõikide pea on, kelle ees kõik usklikud üks on. Kuid ei unustatud ka seda tõeasja, et see otse loomulik on kui meie igaüks, kus meie ka töötame, just sinna kogudusele tööwilja koguda katsume, sest üks baptisti kogudus on „elawa Jumala kogudus, tõe sammas ja tugi."

Ka tähendati, et ühine töö on soowitaw kõikide usklikudega teatud aegadel ja tingimistel, aga see ei tohi sündida Jumala töö arwesse, seda warjates wõi sellest midagi maha tingides, nagu meile juba teatud ringkondades on ettepandud. - Ja koguduste ühinemisest arwati, et see wähemast meie maal jääb küll paljaks soowimiseks. Üks oleme meie Issandas, nii kui nii, kuid jäägu igaühele oma wabadus töötada, kuida, kus ja kelle juhatusel heaks arwawad. [...]

4.Soowitati töös paremat korraldust ja et meie jutlustajad mitte ajast maha ei jääks, siiski ikka Püha Waimu juhatuse alla jäädes.

.

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke