Otsing

02/2012

Eesti EKB Koguduste Liidu (Liit) missioon on järgida Jumala kutset elumuutvate koguduste liikumisena, kes kuulutab evangeeliumi Jeesusest Kristusest Püha Vaimu väes.

15 2010 aastakonv01

Liit on lähtuvalt väärtustest piibli-, koguduslik, pühitsuslik ja misjoniliikumine.**

Liidul on ühistöö nägemus aastaks 2017: Liidu kogudused on terved ja viljakad oma kogukonnas ning loovad koostöös teiste kogudustega uusi algatusi ja ressursse, millega mõjutatakse Eesti ühiskonnaelu laiemalt.

.

Liit teostab oma missiooni, väärtusi ja ühistöö nägemust aastaks 2017 jõudes järgmiste eesmärkideni:

1. Jüngerlike juhtide arendamine: kogudustes rakendatakse jüngerlust ning kutsumusega teenimist; koguduste töötegijate välja- ja täiendõpe tagab ettevalmistatud töötegijate järelkasvu; töötegijaid toetavad osadusprogrammid ja mentorluse süsteem.

 

2. Noorsoo- ja peresõbralik koguduse-elu: kogudustes on loodud sobilik keskkond lastele, noortele ja noortele täiskasvanutele ning perekondadele vaimulikuks arenguks; koguduste koostöös on loodud selleks tööks vajalikud materjalid.

3. Koguduste rajamine ja arendamine: elujõuliste koguduste abiga luuakse uusi kogudusi ning koguduste-vahelises ja piirkondlikus koostöös toetatakse arengule orienteeritud kogudusi.

4. Missioonitundlikkus: kogudused on missionaalselt ja sotsiaalselt tundlikud; oma kogukonnas ning koguduste koostöös luuakse ja viiakse ellu algatusi, mis on laiema mõjuga Eesti ühiskonnas ja välismaal.

5. Koostöövalmidus: kogudused abistavad üksteist praktiliselt piirkondlikus, kodumaises ja rahvusvahelises koostöös loodud ressurssidega, nagu konfessionaalselt ja oikumeeniliselt usaldusväärsed suhted, jagatud sotsiaaltöövõrgustik ja majandustegevus, ajaloopärandi ning muusikavaramu kogumine ja säilitamine, ametlikud, avalikud ja meediasuhted.

* Arengukava projekt esitatakse 9.-10. märtsil 2012 Tartus toimuval aastakonverentsil arutamiseks ja vastuvõtmiseks koos rakendusprojektiga, mis kätkeb konkreetseid tegevusi eesmärkide saavutamiseks.

** Liidu väärtused on sõnastatud 1993. aasta konverentsil.

Presidendi kommentaar

Eeloleval aastakonverentsil loodab meie koguduste liit käesoleval sajandil kinnitada teistkordselt koguduste ühistöö tulevikku visandava arengukava. Nii järgime Issanda Jeesuse eeskuju, kes nägi ja kavandas ette oma kolmeaastast missiooni kui ka koguduseihu ülesehitamist missiooniks üle maailma, korrigeerides ka hilisemaid arenguid: „Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!"

Viimastel aastatel oleme püüdnud üheskoos kuulata, mida Vaim meie kogudustele on rääkinud. Oleme neid sõnumeid kokku koondanud ja läbi katsunud, üldistatult vaimulike töötegijate piirkondlikel ja üle-eestilistel kokkusaamistel arutanud, mullu aastakonverentsi delegaatidega kaalunud. Käesolevas Teekäijas avaldatav arengukava põhiprojekt on eelolevale liidu konverentsile esitatav koondportree kujutletavatest näo- ja teojoontest, milleni Kristuse sarnasust püüdlevate koguduste liiduna 2017. aastaks välja jõuda. Tõsi, vaid juhul, kui Jumal tahab ja me elame ning saame ühises Vaimus Issanda nimel sihipärast tööd ellu viia.

Käesoleva aastani kehtiv arengukava oli esimene omataoline ning kirjeldas põhjalikult nii meie minevikulugu ja olevikuolusid kui ka loodetud tulevikuarenguid. Järgmine üldistab me missiooni, väärtusi, ühistöö nägemust ja neist lähtuvaid tegevussihte, millele lisandub konverentsi delegaatidele otsustamiseks praktiliste tegevuskavade ja nende elluviimist eelarvestav rahatabel.

Paljugi, mis mainimata, on eelduseks. Näiteks, et Jeesus on jätkuvalt meie kogudusi ja maailma valitsevaks Issand, kes elustab ja korrigeerib oma Vaimu läbi kogu ihu ning selle liikmete ja juhtide orgaanilist kooselu ja ühistööd. Pühakiri jääb autoriteediks usus ristitud koguduseliikmeile, kes ei jäta maha ühiseid kooskäimisi ega isiklikku sõna- ja palveosadust või ka armastust Looja ja loodu suhtes ning ligimese elu päästvat armastusetegu ja rõõmusõnumit.

Tormiliselt arenevas maailmas peaksid koguduste karjased kujunema veelgi enam õpi- ja arenemisvalmis töötegijaiks, kelle vaimulik küpsus treenib ja saab treenitud jätkuvates jüngerlikes suhetes. Ainiti Jumala riiki otsides, leides ning jagades võime osutuda elumuutvate koguduste liikumiseks, kes kasvab nii mõõdetavalt (näiteks saja elujõulise koguduse ümber koondunud kümnetuhandelise lastest, noortest ja täisealistest koosneva usukogukonnani?) kui ka mõõdetamatult (tervendades üleloomulikult oma eestpalvete ja usulis-kõlbelise elukvaliteediga muidu vaimulikult ja moraalselt hukkuvat ühiskonnaelu?). Aituma – aidaku Jumal!

Uudised

2022-3-aprill

08 Mai 2022
2022-3-aprill

SISUKORD  Viru vangla kutsub tööleEluringikeskus pidas sarikapidu Laura Maide Kui sa sööd ja su kõht saab täis Margus Kask Kes on tark ja arusaaja? Ermo Jürma Helle Liht – eesmineja...

Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

08 Mai 2022
Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

Aprill 2022 Maria Metsamaa, KUSi tudeng Oma ülempreesterlikus palves ütleb Jeesus: Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma (Jh 17:18). 13.–19. märtsil juhtis Jumal meid kuueliikmelise tiimiga...

EKB Liidu muusikapäev

08 Mai 2022
EKB Liidu muusikapäev

Aprill 2022 Taimi Kopli, Haapsalu baptistikogudus Kui Jumal lubab ja me elame – saame kokku EKB Liidu koguduste muusikutega 7. mail Tallinnas keskuse ruumides, Koskla 18, kell 10.00–16.30.Laulul ja muusikal on...

Soome kohus tühistas endise siseministri homofoobia süüdistuse

08 Mai 2022

Aprill 2022 Soome kohus leidis, et homoseksuaalsust taunivate ja Pühakirja tsiteerivate kirjutiste ning postituste tõttu sotsiaalmeedias vihakõnes süüdistatatud endine siseminister Päivi Räsänen ei ole süüdi. „Oleksin olnud šokeeritud, kui otsus...

Aga paberkandjal Teekäijat loen huviga

08 Mai 2022

Aprill 2022 Möödunud aasta lõpust jäi meelde üks vestlus infotarbimisest. Doktorikraadini jõudnud toimekas vend ütles, et kuna kutsetöö nõuab temalt piisavalt palju arvutitunde, ei vaata ta isegi oma koguduse veebikanaleid,...

Jeesus, Sa tuled varsti

08 Mai 2022

Aprill 2022Aime Järv, Tartu Salemi kogudus Ma tunnen veel vaid üht igatsusepiina,mil tuled Sa mind enda juurde viima.Seal igavesti kummardun Su jalge ette maha,kõik maiselt murelik jään'd kaugel seljataha. Sa...

Õpetaja kirjutas

08 Mai 2022

Aprill 2022Ülle Uibo-Lanto, Tartu Salemi kogudus, 2001 kõik see aeg Õpetaja rääkis mõistukõnedes õpilased kuulasid suuremat suurem osa ei mõist küll mõni sai hapra selguse üksik kes asetas kuuldu kui...

Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

08 Mai 2022
Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

Aprill 2022 Merle Kotiesen, Sõbralt Sõbrale turundusjuhtFotod: Ave Aviste Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus tegutseb uues asukohas, aadressil Lai 23, Tartu. Kristlastest pereterapeut ja kaplan Maire Latvala ning psühholoog ja pereterapeut Karita Kibuspuu...

Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

08 Mai 2022
Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

Aprill 2022 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni (Ap 1:8).Mina olen üles kasvanud möödunud sajandi viiekümnendate aastate...

Kuidas Ukraina tuli minu juurde

08 Mai 2022
Kuidas Ukraina tuli minu juurde

Aprill 2022 Hele-Maria Kangro, 3D kogudus Ma ei ole kunagi Ukrainas käinud, aga tänavu tuli Ukraina minu juurde.Esiti paistis, et minu põlvkonnal ei õnnestugi Eestisse saabunud ukrainlastega suhelda, sest vabatahtlikelt nõuti...

Linke