Otsing

09/201323 mari jannar peeter
Mari ja Jannar Järg

„Alguses oli sõna, ja sõna oli Jumala juures, ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ja ilma temata ei ole midagi, mis on tekkinud." Selle kirjakohaga tervitas kuulajaid Pereraadio piibliõppe saade „Sõna" 2008. a jaanuarist kuni 2013. a augusti keskpaigani, mil läks eetrisse sarja viimane saade. Kuue aasta vältel uuriti kõiki Piibli 66 raamatut Moosesest Johannese ilmutuseni. Saade pakkus kuulajaile nii teoloogilisi taustateadmisi, Jumala Vaimust juhitud jutlusi kui ka tunnistusi erinevate inimeste kogemustest.

Üks eksklusiivsemaid tunnistusi pärines 70ndatest, mil Valga evangeelse nädala ühel teenistusel kõneles tol ajal veel noor usklik Tõnu Lehtsaar.

„Sõna" sai alguse Pereraadio ustava töötegija Tõnu Lehtsaare murest Piiblit uurivate saadete vähesuse pärast. Oma tähelepanekuid jaganud, pakkus ta ise välja ka saate formaadi, mis osutus hiljem toimivaks läbi terve sarja. Tartu Kolgata kogudusest leiti saatele sobivaks toimetajaks Rivo Rajandu, kelle teoloogiline haridus „Sõna" vedamisele tugevasti kaasa aitas. Toimetaja ülesandeks jäi iga saate jaoks materjal otsida: sõlmida kokkulepped vaimulikest õppejõudude Peeter Roosimaa ja Ermo Jürmaga, valida sobiv jutlus ning leida kõnekas tunnistus saate sõnumit kinnitama.

Nõnda hakkas „Sõna" veerema, olles esialgu eetris kord kuus. Mõne aja pärast saate toimetaja küll vahetus, ent sisu ja vorm jäid endiselt piiblikeskseks. Uus toimetaja Mari Teesalu oli toona samuti Tartu Kolgata koguduse liige ning omandamas teoloogilist haridust Tartu Ülikoolis. „Imelikul kombel olin just mõelnud selgeks, et kuna kohustusi on liiga palju, tuleb õppida „ei" ütlema. Siiski polnud ma vist veel piisavalt harjutada saanud, sest Pereraadio peatoimetajale ma „ei" ütelda ei suutnud," meenutab Mari. Ja küllap siis polnud vajagi, sest Jumala abiga jõudis saatesari võiduka lõpuni ning Issanda imelise juhtimise läbi lisandus selle käigus Pereraadiosse veel üks uus töötegija – Selise koguduse vend Jannar Järg, kes võttis lisaks naisele ka aja raadiosaateid toimetada.

Nagu eelpool mainitud, ei olnud „Sõna" valmimine pelgalt saate toimetaja töö. Uuritava raamatu ajaloolise tausta ning sisu tutvustuse ettevalmistamiseks nägid palju vaeva Ermo Jürma ning Peeter Roosimaa, kes vastavalt Vana ja Uue Testamendi raamatute ülevaateid koostasid. Kuigi tegemist on õppejõududega, ei saanud nemadki saatelõigu ettevalmistamisel tugineda vaid oma olemasolevatele teadmistele. Ikka tuli loengumaterjal mahutada limiteeritud aja sisse ning lisada vaatenurki, millele akadeemilises keskkonnas alati ei keskenduta. Samuti pidi arvestama asjaolu, et saate kuulajal pole võimalik kõnelejale täiendavaid küsimusi esitada, mistõttu tuli neid ennetada. Nii mõnigi teema pani tutvustuse koostajad kukalt kratsima ja andis tõuke täiendavaks uurimistööks.

Saate toimetaja ülesannete hulka kuulus sobiva jutluse ja teemakohase tunnistuse leidmine ning eetrivalmis seadmine. Siin olid suureks abiks koguduste audioarhiivid internetis. Samuti veebist leitav Vaimulik Varasalv, mille eestvedaja Riivo Must ka isiklikult mitmete jutluste leidmisele kaasa aitas. Tema hoole all olevate materjalide hulgast oli raadiokuulajal võimalus osa saada ka neist jutlustest, mida täna vaid vähesed kõrvad kuulnud olid. Näiteks vaimulikud kõned Paul Paesilt ja Gustav Ferdinand Nõlvakult. Üks eksklusiivsemaid tunnistusi pärines 70ndatest, mil Valga evangeelse nädala ühel teenistusel kõneles tol ajal veel noor usklik Tõnu Lehtsaar.

Kahjuks leidub erinevate Piibli raamatute seas neidki, mille kohta polnud salvestatud jutlusi leida ka vanadest arhiivimaterjalidest. Siinkohal võib ehk iga piiblilugeja mõista, et tegu on väikeste prohvetite hulka kuuluvate lühikeste raamatutega nagu Obadja ja Sefanja. Ometi pole tegemist ju sisutühjade osadega Jumala Sõnast. Niisiis on Piiblis meie koguduste töötegijate jaoks veel palju uut jutlustamisväärset avastada.

„Sõna" saadet toimetada ei olnud küll alati kerge, ent eks läbi raskuste saabki Issand oma sulaseid vormida ja kasvatada. Eriti tänulikuks teeb südame teadmine, et tehtud saade on kellelegi kuulajatest tema usuteel toeks olnud.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke