Otsing

06/201419 pannkoogikohvik
Toivo Pilli, Tartu Salemi baptistikogudus

Käesoleval aastal täitus 130 aastat sellest, kui uue kalendri järgi 23. veebruaril (vana kalendri järgi 11. veebruaril) ristiti Läänemaal Ungru jões vee alla kastmisega rühm ärganud usklikke.

Ristimise viis läbi Peterburi saksa baptisti koguduse jutlustaja Adam Reinhold Schiewe.

Moodustati Haapsalu baptistikogudus, vanim kogudus Eesti EKB Liidus.

Teen järgnevalt väikese mõtteharjutuse. Kui see liikumine osutus elujõuliseks ja on seda tänapäevani, siis millised mõtteseosed tekivad, kui öeldakse „Eesti baptism 130"? Õpetamisetöös nimetatakse seda mõttekaardi loomiseks. Järgnev on minu harjutuse tulemus. Sinul, hea lugeja, võivad tekkida teistsugused seosed. Igatahes, selline harjutus tasub tegemist.

Omad juhid

Kõigepealt meenub mulle, et baptistide algus oli üsna nõrgake. Esimesed kogudused kogesid vastuseisu tugevama struktuuriga kirikutelt. Sisemist elu pingestasid mõned äärmusilmingud. Varsti tuli tegelda isikutevaheliste arusaamatustega. Esimese 25 aasta jooksul rajati vaid kümmekond kogudust, ja osa neist olid algselt priikogudused.

Kohe alguses kerkisid esile omad, eestlastest juhid.

Arvan, et tulevikuvaates sai liikumine tugevust sellest, et kohe alguses kerkisid esile omad, eestlastest juhid. Mitmed neist oli saanud kõnelemise-jutlustamise ja teiste juhtimise julgust vennastekoguduslikus kontekstis. Andres Tetermann, Peeter Kaups, Jüri Mill, August Johannson – nemad vahendasid usulisi välismõjusid ja aitasid mõtestada liikumise arenguid kohalikes oludes.

Oskus anda vabadust

Mitte ainult EKB Liit, mis moodustati 1945–1947 nelja vabakoguduse baasil, vaid ka varasem baptism meie kodumaal on olnud üsna mitmepalgeline nähtus. Priilaste rõõmukogemuse mõjud. Õppinud meeste püüdlused. Lihtsa talumehe usk. – Siiski on see usuliikumine suutnud, mõnedest vastuoludest hoolimata, või just nende pärast, säilitada elujõu. Olen kindel, et põhjuseks on oskus hoida kinni peamisest – tegelikust Kristuse-kesksest usust, ja anda vabadust teisejärgulistes küsimustes, nagu muusikastiil, jumalateenistuse laad, vaimuilmingud ja isegi piiblitõlgenduse rõhuasetused. Mitte ühtlustatud dogmaatikas ja praktikas, vaid just ühtsuse taotlemises keset erinevusi seisneb EKB Liidu koguduste tugevus.20 veikko vosu

Elujõu säilitamise põhjuseks on oskus hoida kinni peamisest – tegelikust Kristuse-kesksest usust.

Ma kuulen aeg-ajalt soove, et EKB koguduste elu oleks rohkem reguleeritud mingite ülaltpoolt tulevate otsuste abil. Kas see ikka on nii hea asi? Sel juhul jääb ära üksteise mõistmise vaevanägemine, armastuse ja vastastikuse austamise väljakutse, mis püüab ületada erijooni. Aga just see jüngriksolemise õppetund on tähtis, just see loob viimaks suurema usalduse ja kokkukuuluvuse, sest peamine, mille ümber koonduda, joonistub siis paremini välja.

Haridus on tähtis

Baptistidele ja hiljem EKB Liidule andis elujõudu hariduse väärtustamine. Enne Teist maailmasõda oli Eesti vabakogudustest ainsana just baptistidel 1922. aastal avatud usuteaduslik seminar. Sealt võrsusid teoloogid, näiteks Osvald Tärk ja Robert Võsu, kes oskasid Piibli sõnumit seostada nii laiema mõtteraamistikuga kui ka koguduseliikmete argipäevaga. Nad muutusid mõjukateks usutegelasteks, kes olid tuntud üle Eesti piiride.

Nende usumeeste puhul rõhutaksin veel midagi. Nad panid oma mõtted kirja. Kirjalik pärand elab kauem kui inimene ise. Selleski seisnes Tärgi ja Võsu tarkus! Kui tänapäeval seisame küsimuse ees, millises vormis anda vaimulikku haridust, ja veel enam – millised on selle töö eesmärgid, siis üks on kindel: ühes või teises vormis, aga haridus on tähtis. Kirjapandud tekst on tähtis! Keegi teine ei tee meie eest ära Piibli uurimise ja ellurakendamise tööd, samuti kultuuri prohvetlik-kriitilise hindamise tööd, mis toetab kogudusi ja üksikkristlasi kristliku usu praktikas.

Tänased väljakutsed

Millised on 130aastase liikumise tänased ülesanded? Jätkates alustatud harjutusega, panen kirja kaks asja, mis kõigepealt pähe tulevad. Esiteks, usuelu ja koguduste õpetuslikku fooni mõjutab tänapäeval suuresti interneti vahendusel omandatud teave. See teave aga vajab mõtestamist. Kas tasub otse üle võtta näiteks uuskalvinistlikke rõhuasetusi, mis on Eesti kontekstis võõrad? Isegi kui Mark Driscoll on inspireeriv jutlustaja ja hiljutise raamatumüügi sahker-mahker tuleks talle mõistagi andeks anda.

Küsimus on sisulisem. Kuhu suunab Püha Vaim meid Pühakirja valgel siin, Eestimaal? Milline on meie olukorras peamine usuelu väljakutse? – Elada vastu-kultuurilise kogukonnana? Otsida Kristuse meelt ja keelt suhetes ühiskonnaga, see tähendab mõtestada värskelt misjonit? Süvendada vaimulikku elu nii, et tõeline, vabastav ja rõõmus pühadus peegeldub kogudusest ja iga kristlase elust? – Ja veel on mul isiklik igatsus. Et Eestis sünniks rohkem üldlaule koguduse jumalateenistusel laulmiseks. Et ei peaks kogu aeg tõlkima kellegi teise kogemusi.20 koor

Üks asi veel. Olen veendunud, et EKB koguduste jätkuv ülesanne on elada usku välja nii ja tunnistada Kristusest sellisel viisil, et see seostub mõistetavalt ja uut usku loovalt inimeste igapäevase eluga. Inimesed ei otsi teoreetilist kristlust, nad ei otsi ka emotsionaalset kristlust, vaid sellist, mis toob muutuse ja näitab Jumala väelist ja päästvat kohalolekut tegeliku elu keskel. See on olnud meie 130aastase ajalooga koguduste tugevus. Jäägu see tugevuseks ka tulevikus!

 

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke