Otsing

04/2017 12 gruusias erki
Erki Tamm ja Joosep Tammo misjoniorganisatsiooni Kingfisher materjalide põhjal

TAASTATUD KUNST

Mis juhtuks siis, kui oleks võimalik teha seda, mida Jeesus tegi? Kui saaks Jeesuse kombel mõjutada maailma kodust sadade kilomeetrite kaugusele minemata? Kui saaks võtta grupi „õppimata ja lihtsaid mehi” ja valmistada nad ette maailma muutma? Kui saaks kolme aastaga luua jüngrite tegijate liikumise, nagu Jeesus seda tegi?
Jeesus selgitab: „kes iganes usub” temasse, teeb neidsamu tegusid, mida tema tegi. Lisades, et tema jüngrid teevad isegi „suuremaid tegusid” (Jh 14:12).

Kaotatud kunst

Ühel eri põlvkondadest pastorite kokkusaamisel pidime tunnistama, et kristlaseks olemist pole meil jüngriks olemise kaudu olnud tavaks lahti mõtestada. Ajal, kui institutsionaalne kristlus Lääne ühiskonnas, sealhulgas Eestis, elujõudu kaotab, otsivad paljud usklikud orgaanilist suhet Jeesusega – kristluse alusepanijaga. Ollakse väsinud abstraktsetest käsitlustest. Kogudused küsivad: miks maailma parim sõnum ei leia nende kaudu teed inimeste juurde?

Mõtleme järele

Võib olla mitmeid põhjuseid, miks kristlased ja terved kogudused on kaotanud elu- ja kasvujõu:
Usu kaotamine kristluse unikaalsusesse. Arvatakse, et Jumala juurde juhivad lõpuks kõik religioonid, olles lihtsalt erinevad teerajad.
Individualismis levib arusaam, et igaüks elagu oma tões. Teise inimese väärtustesse, ja eriti tema religioossesse maailmavaatesse, sekkumist ei peeta sobilikuks.
Meile ei ole praktiliselt õpetatud, kuidas kedagi jüngerdada. Meile meeldiks, kui kõik inimesed oleksid kristlased, aga kuidas see peaks juhtuma?
Me tunneme end kristlastena liiga mugavalt. Me järgime Jeesust selle pärast, mis me temalt saame.
Selle tulemusena:
miljonid inimesed elavad ja surevad, kuulmata Isast, kes neid tingimusteta armastab;
paljud inimesed elavad tohutus valus ja elu mõtte puudumises;
kogudused ei kasva;
kogukonnad ei muutu.
Samal ajal on lugu Jumala armastusest maailma vastu nii unikaalsena avaldatud Jeesuse isiku kaudu. Just selle järele januneb maailm. Kristlased on seda isiklikult kogenud – neil on see, mida vaja.

Jeesuse strateegia

Jeesusel oli lühike ajaperiood, et valmistada ette inimesed maailmamuutva liikumise jaoks. Ta valis selleks jüngerdamise. Ta kõneles kümmekond korda suurtel koosolekutel, aga põhilise aja pühendas ta 12 jüngrile. Ja need läksid peale nelipüha sündmusi välja ning „täitsid Jeruusalemma” Jeesuse õpetusega (Ap 5:28). Nad rajasid paljunevaid kogudusi ja varustasid paljunevaid jüngreid (Ap 9:31). Neid süüdistati rahutuste tekitamises maailmas (Ap 17:6). Paarikümne aasta pärast teatas Paulus Roomast, et „evangeelium kannab vilja ja kasvab kogu maailmas” (Kl 1:6).

Jeesuse ümber liikunud inimesed viisid hea sõnumi Rooma impeeriumi igasse nurka. Kas me suudame midagi tõhusamat ette kujutada? Jeesus pühendas peaaegu kogu oma tähelepanu vaid kaheteistkümne mehe jüngerdamiseks, keskendudes eriliselt neljale neist. Tulemused räägivad iseenda eest. Meiegi peame järele mõtlema, kui palju aega pühendada suurtele koosolekutele ja kui palju mõne inimese jüngerdamisele?

Kes on jünger?

Jünger on kellegi järgija, pooldaja või õpilane. Seda mõistet tunti juba Vanas Testamendis, kus nii nimetati neid, kes Jumalat tunnistasid ja tema seadustest kinni pidasid. Meile tuntud „jüngri” tähendus kasvab välja Jeesuse kaheteistkümnest õpilasest. Nad mitte ainult ei pooldanud, vaid ka järgisid tema õpetust. Jüngriks võis olla ka salaja. Paljud jüngrid jätsid Jeesuse hiljem maha. Juudas Iskariot reetis oma õpetaja. Uus Testament tunneb ka Ristija Johannese jüngreid. Variserid pidasid end Moosese jüngreiks. Ilmalikus kõnepruugis räägitakse kunsti, mammona, pimeduse ja teaduse jüngritest. Loomulikult tuleb küsida: Kes siis meie oleme?

Küsimusi:
Mille poolest erineb tänane kristlane Jeesuse jüngrist?
Kas aktiivne koguduse liige on ühtlasi alati Jeesuse jünger?
Kas Jeesuse jünger saaks olla ka salaja?
Mida tähendab kedagi jüngerdada?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke